ESA

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Helen Asuküla
Tel 731 7344
helen.asukula@etag.ee

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on rahvusvaheline organisatsioon, mille missioon on kujundada Euroopa kosmose võimekust ja tagada, et investeeringud kosmosesse toovad kasu nii Euroopa kodanikele kui ka kogu maailmale.

ESA tegeleb kõigi kosmose rahumeelsete kasutamise valdkondadega: kosmose teadusmissioonid, Maa kaugseire, satelliitnavigatsioon, telekommunikatsioon, mehitatud kosmoselennud, kanderaketid, tehnoloogia arendus jne. ESA teeb koostööd ka teiste kosmoseagentuuridega nagu NASA, JAXA jt, näiteks koos JAXAga arendati Merkuuri uuriv BepiColombo missioon. Tihe koostöö käib ka Euroopa Liiduga, kellega koos ESA arendab globaalset positsioneerimissüsteemi Galileo ning Maa seire ja jälgimise programmi Copernicus. Näiteid Eesti tegemistest:

ESAsse kuuluvad 22 liikmesriiki, kes on esindatud ESA Nõukogus ja muudes komiteedes. Liikmesriikide ja assotsieerunud liikmete ettevõtted saavad osaleda ESA hangetel, kodanikud saavad kandideerida tööpakkumistel ja praktikaprogrammides.

Eesti sai ESA liikmesriigiks 2015. aastal ning osaleb nüüd aktiivselt ESA tegevustes. Peamiseks ESA kontaktipunktiks Eestis on EASi Kosmosebüroo. Kosmosealast teadust koordineerib valdavalt Haridus- ja Teadusministeerium koos Eesti Teadusagentuuriga, ettevõtlus- ja tööstusvaldkonnaga seotud tegevusi aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Eesti osaleb ESA teadusprogrammis ning mitmetes ESA vabatahtlikes programmides nagu Maa kaugseire, ARTES (telekommunikatsiooni ja integreeritud rakenduste programm), GSTP (uute tehnoloogiate arendamise programm) ja PRODEX (teaduseksperimentide arendamise programm).

ESAs töötab umbes 2200 inimest – see hõlmab teadlasi, insenere, IT spetsialiste ja administratiivpersonali. Töötajad saavad 12 vaba tähtpäeva ja 32.5 tasustatud puhkuse päeva aastas; samuti pakutakse lisavõimalusi kodu külastamiseks ja peretegevusteks. ESA tagab töötajatele enda sotsiaal-  ja tervisekindlustuse. ESA palgad on vabastatud riiklikest tulumaksudest.

Kõik tööpakkumised ja kandideerimine: https://jobs.esa.int/. Lisaks üldistele tööpakkumistele on ka mitmeid temaatilisi programme, mille kaudu ESA tegemistes kaasa lüüa. Tutvu ESA poolt pakutavate teadustöö ja tööalaste programmidega ning praktikavõimalustega siin. Programmid on suunatud doktorikraadiga teadlastele, järeldoktoritele, magistrikraadiga noortele ning praktikavõimalused magistrantidele (nt inseneeria, teaduse, IT, äri- ja administratiivteenuste valdkondades). Põhjalikumalt saab nende kohta lugeda ESA kodulehel.