EMBL

Kontakt:

Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL) on riikidevaheline teadusasutus (organisatsioon) ja Euroopa bioteaduste lipulaev, mis tegutseb 1974. aastal kinnitatud põhikirja alusel. EMBLi kuulub hetkel 27 liikmesriiki, kaks assotsieerunud riiki ning kaks eeldatavat liiget (ingl k prospect member), millest viimaste hulgas on alates 2019. aasta juunikuust ka Eesti.

EMBL paikneb praegu kuues asukohas viies eri riigis. Kokku töötab EMBL-is rohkem kui 1700 inimest (teadlased, insenerid, tugistruktuur) ning praeguse seisuga on EMBL-i koosseisus üle 80 toimiva teadusrühma. EMBL-is tehakse tipptasemel fundamentaalteadust, pakutakse koolitusi ning oma tuumiklaborite teenuseid. Tihe koostöö toimub ka EMBO-ga.

Rohkem infot: https://www.embl.de/index.php
Seminarid: https://www.embl.de/research/seminars/index.php