CERN

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Helen Asuküla
Tel 731 7344
helen.asukula@etag.ee

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (CERN) on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on võimaldada teadlastele tehnilised lahendused universumi ülesehituse uurimiseks.

CERNi laboratoorium asub Prantsuse-Šveitsi piiril Genfi linna juures ning hõlmab endas mitmeid osakeste kiirendeid ja eksperimente. Nende seas on ka maailma suurim ja võimsaim osakeste kiirendi Suur Hadronite Põrguti (LHC). CERN tegeleb ka kõigi muude tegevustega, mis on vajalikud sellise teadustaristu ülalpidamiseks ja arendamiseks – rakendusliku füüsika ja materjaliteaduse uurimused, tehnoloogiate arendamine, inseneeria- ja ehitustööd, IT lahendused jne. Näited Eesti tegemistest:

  • KBFI kuulub CMS kollaboratsiooni
  • KBFI-s asub LHC CMS detektori Tier-2 taseme arvutuskeskus
  • Tartu Ülikooli teadlased osalevad Crystal Clear Collaboration töös, CLIC teadusprojektides ja CLOUD eksperimendis
  • Tallinna Tehnikaülikool osaleb I.FAST projektis

CERNi kuuluvad 23 liikmesriiki, kes on esindatud CERNi Nõukogus ja muudes komiteedes. Liikmesriikide ja assotsieerunud liikmete ettevõtted saavad osaleda CERNi hangetel, kodanikud saavad kandideerida tööpakkumistel ja praktikaprogrammides.

Eesti sai CERNi täisliikmelisuse eelstaadiumis assotsieerunud liikmeks 2021. aastal. Peamisteks CERNi kontaktpunktideks Eestis on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI). Ettevõtlus- ja tööstusvaldkonnaga seotud tegevusi koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos EASiga.

CERNis töötab umbes 2500 inimest – alates füüsikutest ja arvutiteadlastest lõpetades kokkadega. Töötajad saavad 6 nädalat tasustatud puhkust ja 2 nädalat jõulupuhkust; samuti pakutakse lisavõimalusi kodu külastamiseks ja peretegevusteks. CERN tagab töötajatele enda sotsiaal-  ja tervisekindlustuse. CERNi palgad on vabastatud riiklikest tulumaksudest.

Kõik tööpakkumised ja kandideerimine: https://careers.cern/alljobs. Lisaks üldistele tööpakkumistele on ka mitmeid temaatilisi programme, mille kaudu CERNi tegemistes kaasa lüüa. Tutvu CERNi poolt pakutavate teadustöö ja tööalaste programmidega ning praktikavõimalustega siin. Programmid on suunatud kogenud ja noortele teadlastele, noortele spetsialistidele ning bakalaureuse- ja magistritudengitele erinevates teadusvaldkondades. Põhjalikumalt saab nende kohta lugeda CERNi kodulehel.