Rahvusvahelised teadustaristud

Kontaktid Eesti Teadusagentuuris
 
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee
Helen Asuküla-Tõkke
Väliskoostöö konsultant
Tel 731 7344
helen.asukula-tokke@etag.ee

Eesti on astunud mitmete rahvusvaheliste teadustaristute liikmeks, nii ESFRI teekaardi objektide kui ka teiste. Eesti Teadusagentuur soovib soodustada teadlaste koostööd rahvusvaheliste teadustaristutega, näiteks ESA ja CERN. Küsimuste või murede korral võivad teadlased julgelt pöörduda Eesti Teadusagentuuri poole!

Eesti Teadusagentuur täidab teaduse infrastruktuuridega seonduvalt mitmeid ülesandeid. ETAG koostab ja uuendab 3-4 aastase tsükliga Eesti teadustaristu teekaarti, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuurüksustest. Teekaart hõlmab nii Eesti-siseseid kui ka rahvusvahelisi teadustaristuid. Lisaks haldab ETAG teadustaristutega seotud toetusi.

Lingid rahvusvahelistele teadustaristu-teemalistele lehekülgedele

 

Teadustaristud teistes Balti riikides