Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon

EMBO installatsioonigrandi programm (EMBO Strategic Development Installation Grant – EMBO SDIG) loodi 2005. aastal Tšehhi, Poola, Horvaatia, Türgi ja Portugali initsiatiivil. Eesti osaleb EMBO installatsioonigrandi programmis 2006. aastast. Installatsioonigrandi eesmärk on toetada doktorikraadi omandanud noori andekaid teadlasi, teadustöörühma juhte isikliku laboratooriumi loomisel grandiprogrammis osalevates riikides. Grant aitab välismaal töötanud teadlastel asuda tagasi tööle kodumaal ja peatada ajude väljavool.

EMBO installatsioonigrandi programm on EMBO eriprogramm, mida rahastavad põhiliselt sellest osavõtvad riigid. Riigid kannavad EMBO-le aastas 50 000 € ühe väljavalitud teadlase (grandisaaja) kohta, mis läheb grandina tagasi oma riigi teadlasele. EMBO katab omalt poolt grandisaaja osalemiskulud EMBO noorte teadlaste võrgustiku tegevustes. Lisaks avanevad grandi saajale võimalused taotleda EMBO-lt muid toetusi, sealhulgas väikseid lisagrante teatud tegevusteks. EMBO installatsioonigrant on 3+2 aastane. Viimase kahe aasta rahastus sõltub vahehindamisest, mille viib läbi EMBO noorteadlaste programmi hindamiskomitee ja mille tulemuse kinnitab programmi juhatus.

Põhjalik info EMBO installatsioonigrandi kohta on kättesaadav EMBO veebilehel http://www.embo.org/funding-awards/installation-grants.

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Kerli Reintamm
kerli.reintamm@etag.ee

 

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL) on riikidevaheline teadusasutus (organisatsioon) ja Euroopa bioteaduste lipulaev, mis tegutseb 1974. aastal kinnitatud põhikirja alusel. EMBLi kuulub hetkel 27 liikmesriiki, kaks assotsieerunud riiki ning kaks eeldatavat liiget (ingl k prospect member), millest viimaste hulgas on alates 2019. aasta juunikuust ka Eesti.

EMBL paikneb praegu kuues asukohas viies eri riigis. Kokku töötab EMBL-is rohkem kui 1700 inimest (teadlased, insenerid, tugistruktuur) ning praeguse seisuga on EMBL-i koosseisus üle 80 toimiva teadusrühma. EMBL-is tehakse tipptasemel fundamentaalteadust, pakutakse koolitusi ning oma tuumiklaborite teenuseid. Tihe koostöö toimub ka EMBO-ga.

Rohkem infot: https://www.embl.de/index.php

Seminarid: https://www.embl.de/research/seminars/index.php

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Kerli Reintamm
kerli.reintamm@etag.ee