ELi missioonid

ELi missioonide kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee 

ELi missioonid on “Euroopa horisondis” täiesti uus vahend konkreetsete lahenduste leidmiseks meie suurimatele väljakutsetele. Neil on ambitsioonikad eesmärgid ja nad peaksid konkreetseid tulemusi andma aastaks 2030. ELi missioonid toetavad Euroopa muutumist rohelisemaks, tervemaks, kaasavamaks ja vastupidavamaks kontinendiks. Nad toetavad Euroopa Komisjoni prioriteete, nagu Euroopa roheline kokkulepe (European Green Deal)Digiajastule vastav Euroopa (Europe fit for the Digital Age), Euroopa vähktõvevastase võitluse kava (Beating Cancer) ja Uus Euroopa Bauhaus (New European Bauhaus). ELi missioonide eesmärk on tuua kokku teadlased, innovaatorid, ettevõtjad, poliitikakujundajad, kodanikud jt ning pakkuda vajalikke meetmeid ja rahastust tegeliku ja kestva mõju loomiseks. Terviklikuma lähenemise nimel on kõik ELi missioonid seotud korraga mitme teemavaldkonnaga. Iga missioonivaldkond peaks toimima meetmete portfellina, sisaldades näiteks uurimisprojekte ning poliitikameetmeid ja vajadusel seadusemuudatusi, saavutamaks eesmärke, mida eraldiseisvad meetmed ei võimaldaks.

Vaata ELi missioone tutvustavat lühivideot SIIT.

ELi missioonide tööprogramm 2023
Avatud ELi missioonide taotlusvoorud
Sündmused

29. septembril 2021 käivitas Euroopa Komisjon viis ELi missiooni, mis peaksid konkreetseid tulemusi andma aastaks 2030 (teatis):

Euroopa mullakokkulepe1– luua mulla seisundi parandamiseks 100 eluslaborit ja majakaprojekti (rakenduskava)
Kontakt ETAGis: Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Ookeani ja vete hea seisundi taastamine2– ookeanide ja vete taastamine (rakenduskava)
Kontakt ETAGis: Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Kliimamuutustega kohanemine3– toetada vähemalt 150 Euroopa piirkonda ja kogukonda, et muuta need 2030. aastaks kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimeliseks (rakenduskava)
Kontaktid ETAGis: Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee ja Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Kliimaneutraalsed ja targad linnad4– 2030. aastaks 100+ kliimaneutraalset ja tarka linna. Innustada kõiki teisi linnu järgima 2050. aastaks nende eeskuju (rakenduskava)
Kontaktid ETAGis: Maria Habicht maria.habicht@etag.ee ja Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Vähk5– parandada 2030. aastaks rohkem kui 3 miljoni inimese elu parema ennetuse, ravi ja elukvaliteedi kaudu (rakenduskava)
Kontakt ETAGis: Argo Soon argo.soon@etag.ee

ELi missioonide taotlusvoorud 2023

 • Kliimamuutustega kohanemine. Taotlusvoor avati 10. jaanuar 2023 ning sulgus 20. septembril 2023. Vaata teemasid siit.
 • Kliimaneutraalsed ja targad linnad. Taotlusvoor avati 10. jaanuar 2023 ning sulgus 27. aprillil 2023. Vaata teemasid siit.
 • Ookeani ja vete hea seisundi taastamine. Taotlusvoor avati 17. jaanuar 2023 ning sulgus 20. septembril 2023. Vaata teemasid siit.
 • Euroopa mullakokkulepe. Taotlusvoor avati 17. jaanuar 2023 ning sulgus 20. septembril 2023. Vaata teemasid siit.
 • Vähktõbi. Taotlusvoor avati 12. jaanuar 2023 ning sulgus 12. aprillil 2023. Vaata teemasid siit.

Sündmused

 • 31. jaanuaril 2023 kl 14-16 toimus Teamsis “Euroopa horisondi” ELi missioonide 2023. a taotlusvoorude teemasid tutvustav infopäev eesti keeles. Infopäeva salvestus ja ettekanded on leitavad SIIN.
 • ELi missioonide 2023. a tööprogrammi tutvustavad infopäevad toimusid 17.-18. jaanuaril 2023. Rohkem infot leiab SIIN.
 • Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus koostöös Läti ja Leedu esindustega, Poola kolleegidega (NCBR) ning riiklike konsultantidega (NCP-d) korraldasid 29. juunil 2022 veebiseminari “A soil deal for Europe – mission possible in the Baltic Sea Region”. Tegemist on veebiseminaride sarjaga. Teine seminar keskendub kodanike ja ettevõtete kaasamisele ELi mulla missiooni (Euroopa mullakokkulepe). Veebiseminari saab järelevaadata SIIN.
 • Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus koostöös Läti ja Leedu esindustega, Poola kolleegidega (NCBR) ning riiklike konsultantidega (NCP-d) korraldasid 15. juunil 2022 veebiseminari “A soil deal for Europe – mission possible in the Baltic Sea Region”. Tegemist on veebiseminaride sarjaga. Esimene seminar keskendub ELi mulla missiooni (Euroopa mullakokkulepe) hetkeseisule ja riiklikele algatustele. Veebiseminari saab järelevaadata SIIN
 • 19. mail 2022 oli huvilistel võimalik osaleda virtuaalsel partnerlusüritusel, et leida endale partnerid konsortsiumisse. Lisainfo ja osalejad: https://eu-missions-brokerage-event.b2match.io/
 • 17-18. mail 2022 korraldas Euroopa Komisjon ELi missioonide 2022. aasta taotlusvoorude teemasid tutvustava infoseminari. Ettekanded ja salvestused on leitavad Euroopa Komisjoni kodulehel.
 • 21. veebruaril 2022 korraldas Eesti Teadusagentuur eestikeelse veebiseminari ELi missioonid “Euroopa horisondis”. Infopäeva salvestust saab vaadata SIIT.
  Kristina Saue Euroopa Komisjonist andis üldise ülevaate mis on ELi missioonid ja nende eesmärgid, kuidas nad toimivad ning kuidas neis osaleda?
  Eesti Teadusagentuuri konsultandid tutvustasid lähemalt ELi missioonide valdkondi ja taotlusvoore:
  Ookeani ja vete hea seisundi taastamineKatrin Saar
  Euroopa mullakokkulepeKatrin Saar
  Kliimamuutustega kohaneminePriit Kilgas
  Kliimaneutraalsed ja targad linnadMaria Habicht
  VähkArgo Soon
 • 15. veebruaril 2022 korraldasid Leedu Teadusagentuur ja selle Brüsseli esindus koostöös Eesti (ETAGi Brüsseli esindus) ja Läti kolleegidega ookeani missiooni teemalise veebiseminari „Restore our Ocean and Waters by 2030“. Salvestuse leiab SIIT
 • 14. veebruaril 2022 toimus TÜBİTAK-i korraldatud Vähis missiooni partnerlusüritus “International Brokerage Event“. Rohkem infor ja salvestuse leiab SIIT.
 • 18. ja 19. jaanuaril 2022 korraldas Euroopa Komisjon ELi missioonide tutvustamiseks infopäevad (inglise keeles). Salvestusi saab vaadata SIIT.
 • 16. detsembril 2021 korraldasid Leedu Teadusagentuur ja selle Brüsseli esindus koostöös Eesti ja Läti kolleegidega vähktõve missiooni teemalise veebiseminari “Conquering cancer – mission possible: coordination of actions in Baltic States”. Salvestus on leitav SIIT.

Viited

1 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU missions : soil deal for Europe : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/247887
2 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU missions : restore our oceans and waters : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/44423
3 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU Missions : adaptation to climate change : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/88566
4 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU missions : climate-neutral and smart cities : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/970811
5 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU missions : cancer : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/113388