ELi missioonid

ELi missioonid on “Euroopa horisondis” täiesti uus vahend konkreetsete lahenduste leidmiseks meie suurimatele väljakutsetele. Neil on ambitsioonikad eesmärgid ja nad peaksid konkreetseid tulemusi andma aastaks 2030. ELi missioonid toetavad Euroopa muutumist rohelisemaks, tervemaks, kaasavamaks ja vastupidavamaks kontinendiks. Nad toetavad Euroopa Komisjoni prioriteete, nagu Euroopa roheline kokkulepe (European Green Deal)Digiajastule vastav Euroopa (Europe fit for the Digital Age), Euroopa vähktõvevastase võitluse kava (Beating Cancer) ja Uus Euroopa Bauhaus (New European Bauhaus). ELi missioonide eesmärk on tuua kokku teadlased, innovaatorid, ettevõtjad, poliitikakujundajad, kodanikud jt ning pakkuda vajalikke meetmeid ja rahastust tegeliku ja kestva mõju loomiseks. Terviklikuma lähenemise nimel on kõik ELi missioonid seotud korraga mitme teemavaldkonnaga. Iga missioonivaldkond peaks toimima meetmete portfellina, sisaldades näiteks uurimisprojekte ning poliitikameetmeid ja vajadusel seadusemuudatusi, saavutamaks eesmärke, mida eraldiseisvad meetmed ei võimaldaks.

Vaata ELi missioone tutvustavat lühivideot siin

ELi missioonide tööprogramm
Avatud ELi missioonide taotlusvoorud
Sündmused

29. septembril 2021 käivitas Euroopa Komisjon viis ELi missiooni, mis peaksid konkreetseid tulemusi andma aastaks 2030 (teatis):

Euroopa mullakokkulepe1– luua mulla seisundi parandamiseks 100 eluslaborit ja majakaprojekti (rakenduskava)
Kontakt ETAgis: Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Ookeani ja vete hea seisundi taastamine2– ookeanide ja vete taastamine (rakenduskava)
Kontakt ETAgis: Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Kliimamuutustega kohanemine3– toetada vähemalt 150 Euroopa piirkonda ja kogukonda, et muuta need 2030. aastaks kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimeliseks (rakenduskava)
Kontaktid ETAgis: Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee ja Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Kliimaneutraalsed ja targad linnad4– 2030. aastaks 100+ kliimaneutraalset ja tarka linna. Innustada kõiki teisi linnu järgima 2050. aastaks nende eeskuju (rakenduskava)
Kontaktid ETAgis: Maria Habicht maria.habicht@etag.ee ja Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Vähk5– parandada 2030. aastaks rohkem kui 3 miljoni inimese elu parema ennetuse, ravi ja elukvaliteedi kaudu (rakenduskava)
Kontakt ETAgis: Argo Soon argo.soon@etag.ee

Avatud ELi missioonide taotlusvoorud

 • Kliimaneutraalsed ja targad linnad. Taotluse esitamise tähtaeg on 6. september 2022. Vaata teemasid siit.
 • Kliimamuutustega kohanemine. Taotluse esitamise tähtaeg on 27. september 2022. Vaata teemasid siit.
 • Ookeani ja vete hea seisundi taastamine. Taotluse esitamise tähtaeg on 27. september 2022. Vaata teemasid siit.
 • Mulla tervis ja toit. Taotluse esitamise tähtaeg on 27. september 2022. Vaata teemasid siit.

Sündmused

 • 19. mail 2022 on huvilistel võimalik osaleda virtuaalsel partnerlusüritusel, et leida endale partnerid konsortsiumisse. Partnerlusüritusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine ja profiili loomine. Mida põhjalikumalt täidetud taotleja profiil, seda suurem on võimalus leida sobivad partnerid projektitaotluse jaoks. Lisainfo ja registreerimine: https://eu-missions-brokerage-event.b2match.io/
 • 17-18. mail 2022 korraldab Euroopa Komisjon ELi missioonide 2022. aasta taotlusvoorude teemasid tutvustava infoseminari. Rohkem infot leiab Euroopa Komisjoni kodulehel.
 • Eesti Teadusagentuur korraldas 21. veebruaril 2022 eestikeelse veebiseminari ELi missioonid “Euroopa horisondis”. Infopäeva salvestust saab vaadata SIIT.
  Kristina Saue Euroopa Komisjonist andis üldise ülevaate mis on ELi missioonid ja nende eesmärgid, kuidas nad toimivad ning kuidas neis osaleda?
  Eesti Teadusagentuuri konsultandid tutvustasid lähemalt ELi missioonide valdkondi ja taotlusvoore:
  Ookeani ja vete hea seisundi taastamineKatrin Saar
  Euroopa mullakokkulepeKatrin Saar
  Kliimamuutustega kohaneminePriit Kilgas
  Kliimaneutraalsed ja targad linnadMaria Habicht
  VähkArgo Soon
 •  Leedu Teadusagentuur ja selle Brüsseli esindus koostöös Eesti (ETAgi Brüsseli esindus) ja Läti kolleegidega korraldasid 15. veebruaril 2022 ookeani missiooni teemalise veebiseminari „Restore our Ocean and Waters by 2030“. Salvestuse leiab SIIT
 • 14. veebruaril 2022 toimus TÜBİTAK-i korraldatud Vähis missiooni partnerlusüritus “International Brokerage Event“. Rohkem infor ja salvestuse leiab SIIT
 • Euroopa Komisjon korraldas 18. ja 19. jaanuaril 2022 ELi missioonide tutvustamiseks infopäevad (inglise keeles). Salvestusi saab vaadata SIIT
 • Leedu Teadusagentuur ja selle Brüsseli esindus koostöös Eesti ja Läti kolleegidega korraldasid 16. detsembril 2021 vähktõve missiooni teemalise veebiseminari “Conquering cancer – mission possible: coordination of actions in Baltic States”. Salvestus on leitav SIIT

Viited

1 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU missions : soil deal for Europe : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/247887
2 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU missions : restore our oceans and waters : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/44423
3 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU Missions : adaptation to climate change : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/88566
4 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU missions : climate-neutral and smart cities : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/970811
5 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU missions : cancer : concrete solutions for our greatest challenges, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/113388