4. klaster – digivaldkond, tööstus ja kosmos

Lähem info “Euroopa horisondi” 4. klastri – digi-, tööstuse ja kosmose valdkonna – taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Kerli Reintamm
Tel: 731 7351
kerli.reintamm@etag.ee

SISUKORD
“Euroopa horisondi” digi, tööstuse ja kosmose teemavaldkonna tutvustus
Taotlusvoorud ja rahastuse taotlemine
Eesti Teadusagentuurini jõudnud partneriotsingud
Kasulikud materjalid

“Euroopa horisondi” digi, tööstuse ja kosmose teemavaldkonna tutvustus

Programm Euroopa horisont on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm. „Euroopa horisondi” II samba teemavaldkonna „digi, tööstus ja kosmos” projektikonkursside kaudu tellib Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi. “Euroopa horisondi” digi, tööstuse, kosmose teemavaldkonna ehk 4. klastri tegevustega toetatakse eelkõige konkurentsivõimeliste ja usaldusväärsete tehnoloogiate välja arendamist Euroopa tööstuse jaoks. Nende tehnoloogiate abil tagatakse võtmevaldkondades ülemaailmne juhtroll, tootmise ja tarbimise koormuse vähendamine meie planeedile ning maksimaalne kasu kõigile ühiskonna osadele.

Nii luuakse konkurentsivõimeline, digitaalne, madala süsinikuheitmega ja ringmajandust toetav tööstus; tagatakse jätkusuutlik toormaterjalide tarneahel; arendatakse uute omadustega materjale; luuakse alus innovatsioonile ja edusammudele ülemaailmsete ühiskonna väljakutsete lahendamiseks.

4. klastri olulisemad sekkumisvaldkonnad on:

  • Tootmistehnoloogiad
  • Võtmedigitehnoloogiad koos kvanttehnoloogiatega
  • Uued esilekerkivad tehnoloogiad
  • Uute omadustega materjalid
  • Tehisintellekt ja robootika
  • Uue põlvkonna internet
  • Suurandmed ja täienenud andmetöötlus
  • Ringmajandust toetav tööstus
  • Madala süsinikuheitmega ja puhas tööstus
  • Kosmos koos kaugseirega

Taotlusvoorud ja rahastuse taotlemine

Rahastuse taotlemine käib läbi Funding & tenders portaali:

Digi 2022. aasta taotlusvoorud: 16. juuni 2022 – 16. november 2022
HUMAN: Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne ja eetiline areng
DIGITAL-EMERGING: Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad

Vaata “Euroopa horisondi” digi, tööstuse ja kosmose valdkonna 2022. a. taotlusvoore tutvustavat ettekannet ja videot (eestikeelsed)

Eesti Teadusagentuurini jõudnud partnerotsingud

Kasulikud materjalid

Vaata “Euroopa horisondi” digi, tööstuse ja kosmose valdkonna 2022. a. taotlusvoore tutvustavat ettekannet ja videot (eestikeelsed):