4. klaster – digi, tööstus ja kosmos

Kontaktid “Digi, tööstus ja kosmos” teemavaldkonna taotlusvoorude küsimuste jaoks, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Rebekka Vedina (digi ja tööstus), tel: 5697 6673, rebekka.vedina@etag.ee

Helen Asuküla-Tõkke (kosmos), tel: 731 7344, helen.asukula-tokke@etag.ee

Käimasolevad konkursid ja sündmused

Euroopa Komisjoni ja Euroopa horisondi partnerite korraldatud üritused (inglise keeles):

CL4-2023-DATA info & pitch session (30. jaanuar 2023 kell 15:00-18:00)

CL4-2023-HUMAN-01-12 and -01-14 info & pitch session (26. jaanuar 2023 kell 15:00-17:00)

The AI, Data and Robotics Association Info Day and Brokerage (3 Feb 2023 9:30-13:00 CET)

Grandilepingu ettevalmistamise veebinar rahastatud projektide koordinaatoritele ja teistele huvilistele (2. veebruar 2023)
Veebinar Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (9. veebruar 2023 kell 11:00-13:00)
Enspire Science tasuta ülevaade projekti kirjutamise teenusest (23. veebruar 2023)
Horizon Europe info days - Cluster 4 (12.-14. detsember 2022, saab järele vaadata)  Kõik toimunud ja lähiajal toimuvad Euroopa horisondi infopäevad (järelevaadatavad)

Tutvumis- ja võrgustumisüritused veebis (inglise keeles), b2match platvorm avatud kuni taotlusvoorude tähtajani 28. märts 2023:

Horizon Europe - Brokerage Event for Cluster 4 – Space calls 2023 (8. detsember 2022)
Horizon Europe - Industry 2023 Brokerage event (14. detsember 2022) Abi taotluste ja projektidega, sh hindamine enne esitamist
Horizon Europe Digital - Face2Face Brokerage (15.-16. detsember 2022) Abi taotluste ja projektidega, sh hindamine enne esitamist (Full Proposal Check) - kutse ja kirjeldus
Laekunud partneriotsingud 2023-2024
Leia sobiv partnerettevõte Find the SME you need
Istanbul Project Academy brokerage on Cluster 4 (9. veebruar 2023, b2match platvorm avatud kuni 31. juuli 2023) Electronic Components and Systems Brokerage (7.-8. veebruar 2023 Brüsselis, võrgustumisplatvorm veebis on avatud)

Smart Networks and Systems (SNS JU) 6GSNS võrgustumisplatvorm

Teemavaldkonna “Digi, tööstus ja kosmos” tutvustus

Programm Euroopa horisont (HEU) on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm. HEU II samba teemavaldkonna “Digi, tööstus ja kosmos” projektikonkursside kaudu rahastab Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi konkurentsivõimelise Euroopa tööstuse, innovatiivsete ja usaldusväärsete digitaalsete lahenduste ja kosmosepõhiste andmete ja tehnoloogiate valdkondades.

“Digi, tööstus ja kosmos” valdkond jaguneb kuueks teemaplokiks ehk Destination’iks:

  1. Kliimaneutraalne, ringmajandust toetav ja digitaliseeritud tootmine (TWIN-TRANSITION)
  2. Suurenenud iseseisvus strateegilistes väärtusahelates vastupidava tööstuse tagamiseks (RESILIENCE)
  3. Juhtivad andme- ja arvutitehnoloogiad (DATA)
  4. Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad (DIGITAL-EMERGING)
  5. Avatud strateegiline iseseisvus globaalsete kosmosepõhiste taristute, teenuste, rakenduste ja andmete arendamine, juurutamine ja kasutamine (SPACE)
  6. Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne ja eetiline areng (HUMAN)

4. klastri olulisemad sekkumisvaldkonnad on tootmistehnoloogiad, võtmedigitehnoloogiad koos kvanttehnoloogiatega, uued esilekerkivad tehnoloogiad, uute omadustega materjalid, tehisintellekt ja robootika, uue põlvkonna internet, suurandmed ja täienenud andmetöötlus, ringmajandust toetav tööstus, madala süsinikuheitmega ja puhas tööstus, kosmosepõhised andmed ja tehnoloogiad.

Kasulikud materjalid