4. klaster – digi, tööstus ja kosmos

Kontaktid “Digi, tööstus ja kosmos” teemavaldkonna taotlusvoorude küsimuste jaoks, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Rebekka Vedina (digi ja tööstus), rebekka.vedina@etag.ee, tel 5697 6673

Helen Asuküla-Tõkke (kosmos), helen.asukula-tokke@etag.ee, tel 731 7344

Käimasolevad konkursid ja sündmused

Rahastuse taotlemine käib läbi Funding & Tenders portaali.

Digi 2024. aasta taotlusvoor avatakse 15.11.2023 ja suletakse 19.03.2024:
DATA: Juhtivad andme- ja arvutitehnoloogiad (3); EK 2023.a suunised ppt
DIGITAL-EMERGING: Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad (5), CNECT konkursid (6); EK 2023.a suunised ppt
HUMAN: Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne ja eetiline areng (4);  EK 2023.a suunised: HUMAN v.a keeletehnoloogiad ppt; EK 2023.a suunised: keeletehnoloogiad ppt    UUS! HORIZON-CL4-2024-HUMAN-01-06 ja HORIZON-CL4-2024-HUMAN-01-07 liidetakse üheks konkursiks, mida avatakse 2024.a aprillis ning suletakse septembris. Seetõttu palutakse oodata antud konkursite taotluste ettevalmistamisega!

Tööstus 2024. aasta taotlusvoor avatakse 19.09.2023 ja suletakse 07.02.2024; 2-astmeliste taotlusvoorude tähtajad on 07.02.2024 ja 24.09.2024 (NB! eeltaotluste pimehindamine):
TWIN TRANSITION: Kliimaneutraalne, ringmajandust toetav ja digitaliseeritud tootmine (9), 2-etapiline konkurss (2)
RESILIENCE: Suurenenud autonoomia strateegilistes väärtusahelates vastupidava tööstuse tagamiseks (7), 2-etapilised konkursid (2)

Kosmos 2024. aasta taotlusvoor avatakse 21.11.2023 ja suletakse 20.02.2024:
- Space technologies for European non-dependence and competitiveness
- Copernicus for Land and Water
- Copernicus for Security
- Quantum Space Gravimetry Phase-B study & Technology Maturation

Euroopa Komisjoni ja Euroopa horisondi partnerite korraldatud üritused (inglise keeles):

5. oktoobril 2023 kell 9:30-12:30 (CEST)

     

17. oktoobril 2023 ja 24. oktoobril 2023 kell 9:30-12:45 (CEST)

Grandilepingu ettevalmistamise veebinar rahastatud projektide koordinaatoritele ja teistele huvilistele (järelvaadatav)
Veebinar Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (järelvaadatav)

UUS! Digitehnoloogiate infotunni salvestus ja slaidid (29.09.2023, eesti keeles) vt ka Digitehnoloogiate teemad Euroopa Horisondis ning haakuvates meetmetes 2024. aastal - Eesti Teadusagentuur (etag.ee)

Euroopa horisondi 4. klastri infopäevad 11.-12. oktoobril 2023  

Kõik toimunud ja lähiajal toimuvad Euroopa horisondi infopäevad (järelvaadatavad)

2023.-2024.a taotlusvoorude 4. klastri infopäevade salvestus

HUMAN-01 uue põlvkonna interneti (NGI) konkursite kordustutvustus

Tutvumis- ja võrgustumisüritused veebis 2023.a (inglise keeles):

2024.a taotlusvooru tööstuse ja akude (battery) võtmetehnoloogiate (KETs, Key Enabling Technologies) võrgustumisüritus 27. oktoobril 2023, Mainzis, Saksamaal  Abi taotluste ja projektidega, sh hindamine enne esitamist Proposal Idea Check
Generatiivse TI foorum 08.-09. novembril Rocquencourt, Prantsusmaa Abi taotluste ja projektidega, sh hindamine enne esitamist (Full Proposal Check)
Laekunud partneriotsingud 2023-2024
Leia sobiv partnerettevõte Find the SME you need
Electronic Components and Systems Brokerage võrgustumisplatvorm on avatud

Smart Networks and Systems (SNS JU) 6GSNS võrgustumisplatvorm

The AI, Data and Robotics Association Info Day and Brokerage (toimus 3. veebruaril 2023, järelvaadatav)

Teemavaldkonna “Digi, tööstus ja kosmos” tutvustus

Programm Euroopa horisont (HEU) on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm. HEU II samba teemavaldkonna “Digi, tööstus ja kosmos” projektikonkursside kaudu rahastab Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi konkurentsivõimelise Euroopa tööstuse, innovatiivsete ja usaldusväärsete digitaalsete lahenduste ja kosmosepõhiste andmete ja tehnoloogiate valdkondades.

“Digi, tööstus ja kosmos” valdkond jaguneb kuueks teemaplokiks ehk Destination’iks:

  1. Kliimaneutraalne, ringmajandust toetav ja digitaliseeritud tootmine (TWIN-TRANSITION)
  2. Suurenenud iseseisvus strateegilistes väärtusahelates vastupidava tööstuse tagamiseks (RESILIENCE)
  3. Juhtivad andme- ja arvutitehnoloogiad (DATA)
  4. Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad (DIGITAL-EMERGING)
  5. Avatud strateegiline iseseisvus globaalsete kosmosepõhiste taristute, teenuste, rakenduste ja andmete arendamine, juurutamine ja kasutamine (SPACE)
  6. Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne ja eetiline areng (HUMAN)

4. klastri olulisemad sekkumisvaldkonnad on tootmistehnoloogiad, võtmedigitehnoloogiad koos kvanttehnoloogiatega, uued esilekerkivad tehnoloogiad, uute omadustega materjalid, tehisintellekt ja robootika, uue põlvkonna internet, suurandmed ja täienenud andmetöötlus, ringmajandust toetav tööstus, madala süsinikuheitmega ja puhas tööstus, kosmosepõhised andmed ja tehnoloogiad.

Kasulikud materjalid