6. klaster – toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond

Lähem info “Euroopa horisondi” 6. klastri – toidu, biomajanduse, loodusvarade, põllumajanduse ja keskkonna valdkonna – taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Katrin Saar
(põllumajandus, toit, mets, veekogud, ring- ja biomajandus)
Tel. 731 7386
katrin.saar@etag.ee

Priit Kilgas
(loodusvarad, keskkond, elurikkus, jätkusuutlikud kogukonnad)
Tel. 730 0322
priit.kilgas@etag.ee

 

Programm Euroopa horisont on ELi peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm. „Euroopa horisondi” II samba teemavaldkonna „Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond” projektikonkursside kaudu tellib Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi.

Euroopa horisondi II samba kuuenda teemavaldkonna eesmärk on parandada keskkonnaseisundit, aidata taastada elurikkust maismaal, siseveekogudes ja merel. Teaduse ja innovatsiooni kaudu edendatakse loodusvarade jätkusuutliku kasutamist ning kujundatakse ümber majanduse ja ühiskonna tavasid säästliku ressursikasutuse suunas.

Läbi paranenud teadmiste, innovatsiooni ja digitaliseerimise põllumajanduses, kalanduses, vesiviljeluses ja toidusüsteemides tagatakse toidukindlus, mis võtab arvesse planeedi kandevõimet. Samuti kiirendab teadus ja innovatsioon üleminekut madala CO2-heitega, ressursitõhusale ringmajandusele ja säästvale biomajandusele, sealhulgas metsandusele. Toetatakse ka maa-, ranniku- ja linnakogukondade jätkusuutlikku arengut ja kohanemist digi- ja rohepöördega.

Valdkond jaguneb seitsmeks teemaplokiks ehk Destination’iks:

  1. Elurikkus ja ökosüsteemiteenused (Priit Kilgas)
  2. Õiglased, tervislikud ja keskkonnasõbralikud toidusüsteemid tootmisest tarbimiseni (Katrin Saar)
  3. Ring- ja biomajandus (Katrin Saar)
  4. Puhas ja reostusvaba keskkond (Katrin Saar)
  5. Kliimamuutuste mõju maale, ookeanitele ja veele (Katrin Saar)
  6. Vastupidavad, kaasavad, tervislikud ja rohelised maa-, ranniku- ja linnakogukonnad (Priit Kilgas)
  7. Uuenduslik juhtimine, keskkonnaalased vaatlused ja digilahendused roheleppe toetamiseks (Priit Kilgas)

Taotlusvoorud ja rahastuse taotlemine

Taotlusvoorude teemad ja rahastuse taotlemise juhendid leiab Funding & tenders portaalist.

2023. a. taotlusvoorude tähtajad:
Täistaotluste tähtajad vastavalt teemale 28. märts–12. aprill 2023

Teabe projektide esitamise ja projektide valimise protsessi kohta leiab Online Manualist

Kasulikud materjalid