2. klaster – kultuur, loovus ja kaasav ühiskond

Lähem info „Euroopa horisondi” 2. klastri ehk teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Katrin Kello
Tel: 731 7361
katrin.kello@etag.ee

 

SISUKORD

Viimati muudetud 28.05.2022

 

Teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” tutvustus

„Euroopa horisondi” II samba teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” projektikonkursside kaudu tellib Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi riigi, ühiskonna, majanduse, kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas.

Teemavaldkonna taotlus on aidata kaasa kõikidele Euroopa Komisjoni poliitilistele prioriteetidele: uus hoog Euroopa demokraatiale, inimeste hüvanguks toimiv majandus, Euroopa roheline kokkulepe, digiajastule vastav Euroopa, euroopaliku eluviisi edendamine, Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine. Laiemalt käsitletakse küsimusi, mis on olulised rohe- ja digipöörde ning COVID-19-järgse taastumise kontekstis.

„Euroopa horisondi” II samba kaudu rahastab Euroopa Komisjon koostööprojekte kitsalt etteantud konkursiteemade (call topics) põhjal. Sellised teemad eeldavad enamasti suurte, tihtipeale enam kui 10 partneriga konsortsiumite osalemist. Kui teemakirjelduses ei ole projekti pikkust mainitud, on projektid enamasti kolme, vahel nelja aasta pikkused.

Teemavaldkonna eelkäija eelmises raamprogrammis „Horisont 2020” oli teemavaldkond „Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond”. Vt ülevaadet Eesti osalusest raamprogrammis Horisont 2020.

 

2022. aasta taotlusvoorud

2022. aasta põhitaotlusvoor sulgus 20. aprillil 2022.

Praegu on avatud kolme koostöö- ja tugiprojekti (CSA) taotlusvoor, mis sulgub 21. septembril 2022:

(1) demokraatia tulevikku puudutavate uudsete lahenduste võrgustik teadlastele ja praktikutele poliitikakujundajate toetamiseks; (2) koostööplatvorm kultuurisektorile ja loomemajandusele, et anda tõuge uue visiooni poole liikumiseks ning uue innovatsiooni ökosüsteemi tekkimiseks; (3) rohepöörde poliitikate ühiskondliku mõju hindamise platvorm ja võrgustik, toetamaks poliitikakujundajaid roheleppega seotud poliitikate kujundamisel sotsiaalsete mõjude aspektist.

Konkursiteemade kirjeldused ja materjalid leiab portaalis Funding & Tenders:

(1) Network for innovative solutions for the future of democracy
(2) A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform
(3) Knowledge platform and network for social impact assessment of green transition policies

Teemaplokkide eesmärgid (Expected Impacts) jm konkursiteemade konteksti ning projektide eeldatavad eelarved leiab 2021.-2022. aasta tööprogrammist.

Täpsema info saamiseks kirjutage palun katrin.kello@etag.ee.

 

2023.-2024. aasta taotlusvoorud

2023. aasta taotlusvoor avaneb 2023 jaanuaris ja sulgub 2023 märtsis, konkursiteemad avaldatakse ametlikult 2022 detsembris.

2023. ja 2024. aasta konkursiteemad sõnastatakse 2022. aasta jooksul Euroopa Komisjoni, ekspertide ja liikmesriikide koostöös. Konkursiteemade üldine temaatika (kolm teemaplokki) jääb samaks ning konkursiteemade aluseks sama on lähtedokument: „Euroopa horisondi” strateegiline plaan aastateks 2021–2024. Eelinfo saamiseks kirjutage palun katrin.kello@etag.ee.

 

Nõu- ja abivõimalused

Esmast nõu ja soovitusi taotlemise kavandamisel ja konkursiteema valikul annab kõigile huvilistele valdkondlik konsultant katrin.kello@etag.ee.

Juhiseid ja soovitusi leiab ka järgmistest materjalidest:
„Euroopa horisondi” taotlusvormid (Templates and forms > Application forms)
„Euroopa horisondi” programmijuhend (Programme Guide) (viimase versiooni leiab alusdokumentide jaotisest „Guidance”)
portaali Funding & Tenders elektrooniline käsiraamat (puudutab kõiki rahastusprogramme)

Vajalikud ning abistavad materjalid on leitavad ka iga konkursiteema juures.

Vt ka slaide konkursiteema lugemisest ja vajalike materjalide leidmisest. Suulisi näpunäiteid alustavale taotlejale jagati eestikeelsel infopäeval 29.11.2021 ning ingliskeelse infopäeva praktiliste soovituste osas. Hulk abistavate veebinaride linke on koondatud ka jaotisesse „Past webinars” ingliskeelse infopäeva muude materjalide juures.

Praeguste ja varem rahastatud projektide näiteid saab vaadata andmebaasist CORDIS või Horizon Dashboardilt. Vt näidet filtrite kasutamise kohta Cordise andmebaasist otsides.

Materjalides orienteeruda aitab valdkondlik konsultant katrin.kello@etag.ee.

 

Sündmused ja kasulikud viited

NB! Osaliselt on kasulikud ka selliste infopäevade materjalid, mis puudutavad juba sulgunud taotlusvoore, sest nii sissejuhatavad ülevaated kui ka praktilised näpunäited jäävad kehtima edaspidigi.

Veel kasulikke viiteid:

Jälgi ka ETAgi infokanaleid:

  • FB Välisteaduskoostöö grupp – jooksvad uudised nt infopäevade ja taotlemisvõimaluste kohta, partneriotsingukuulutused jpm huvitavat.
  • Tähtsamat välisteaduskoostööd ja muid ETAgi tegevusi puudutavat infot jagab ETAgi uudistelist (meililist).

 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused ning kunstid (SSH) muudes raamprogrammi osades

Sotsiaal- ja humanitaarteaduste ning kunstide (SSHA) osalemist on vaja horisondi kõigi teemavaldkondade projektides.

Ülevaate 2021. ja 2022. aasta konkursiteemadest eri valdkondades, kus SSH osalust oodatakse kõige enam, annab kogumik Opportunities for Researchers from the Social Sciences and Humanities (SSH) in Horizon Europe.

 Vt ka missioonide ja teiste teemavaldkondade infopäevade materjale.

 

Huvipakkuvat muudes programmides

Vt ka teisi Euroopa Liidu programme Funding & Tenders portaali avalehel.

 

Partneriotsingu võimalused

Partnerite leidmiseks soovitame kasutada järgmisi meetodeid:

1. Olemasolevad võrgustikud, lumepallimeetod

2. Partneriotsingu üritused ja veebilehed
Valdkondlik veebipõhine partnerlusüritus toimus 8. detsembril 2021, kuid registreerumise ja partneritega kontakteerumise võimalus jääb avatuks kuni 20. aprillini 2022. Partnerlusürituse lehel saab tutvustada ennast lühida profiilikirjelduse kaudu ja leida teisi sarnaste huvidega osalejaid. Vt ka teiste teemavaldkondade partneriotsingu lehti, need leiab valdkondlike infoürituste lehekülgede kaudu.

3. Partneriotsingu jaotis konkursiteema juures

UUS! ELi rahastusvõimaluste portaalis (Funding & Tenders) on loodud võimalus üksikisiku tasandi partneriotsinguteks – varem toimis partneriotsing ainult asutuse tasandil. Vt juhiseid siit.

4. Oma profiili saatmine riiklike kontaktpunktide meililisti – palun kirjutage aadressil katrin.kello@etag.ee
Enda tutvustamiseks võib kasutada Net4Society võrgustiku partneriotsija vormi, soovi korral seda endale sobivamaks kohandades. Partneriotsingu ankeedi saatmine eeldab, et nõustute selles sisalduva info levitamisega kõigile potentsiaalsetele huvilistele. Vt ka isikuandmete töötlemise kohta ETAgis üldiselt ning välisteaduskoostöö käigus.