Avatud rahvusvahelised konkursid ja taotlusvoorud

“Euroopa horisondi” rahastuse taotlemise teabe ja juhendid leiab Euroopa Liidu rahastusvõimaluste portaalist (Funding & Tender Portal)

Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) meetmed

Kontakt ETAgis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee. Rohkem infot leiab siit.

→  MSCA doktori- ja järeldoktoriprogrammide kaasrahastamine (MSCA Cofund). Taotlusvooru tähtaeg on 10. veebruar 2022.
→  MSCA teadlasvahetus (MSCA Staff Exchanges). Taotlusvooru tähtaeg on 9. märts 2022.

ERC grandid

Kontakt ETAgis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee. Rohkem infot leiab siit.

→  Alustava teadlase grant (ERC Starting Grant – StG) karjääri alguses seisvatele tippteadlastele (2-7 a doktorikraadi kaitsmisest): kuni 1,5 miljonit eurot 5 aastaks, lisatoetus kuni 1 miljon eurot. StG 2022. a. taotlusvooru tähtaeg on 13. jaanuar 2022.
→  Grant juba iseseisvuse saavutanud tippteadlastele (ERC Consolidator Grant – CoG) nende karjääri edasise arengu toetamiseks (7-12 a doktorikraadi kaitsmisest): kuni 2 miljonit eurot 5 aastaks, lisatoetus kuni 1 miljonit eurot. CoG 2022. a. taotlusvooru tähtaeg on 17. märts 2022.

Osalemise laiendamise meetmed

Kontakt ETAgis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee. Rohkem infot leiab siit.

→  TWINNING – toetatakse võimekuse tõstmise projekte koostöös vähemalt kahe organisatsiooniga mujalt Euroopast. Eesmärgiks on vähem edukates liikmesriikides tipptasemel teadustegevuse arendamine. Taotluse maht 0,8-1,5 milj €, sellest kuni 30% võib olla teadustöö kulu. Projekti kestus on kuni 3 a. Taotluse esitamise tähtaeg on 18. jaanuar 2022.
→  ERA CHAIRS – eesmärgiks on teadustaseme tõus ja institutsionaalsed ümberkorraldused tipptaseme toetuseks, tippteadlase palkamise kaudu. Taotluses on kirjas tippteadlase nimi ja CV. Teadlane võib jääda seotuks kodu-organisatsiooniga (võib osaleda projektis partnerina), lubatud on osaline koormus. Projekti esimese 3 a järel tuleb avalikul konkursil palgata uue loodud uurimisrühma juht pikemaks ajaks, ERA Chair võib kandideerida. Projekti kestus kuni 5 a ja maht 1,5-2,5 milj €. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts 2022.
→  EXCELLENCE HUBS – on algatus piirkondliku innovatsiooni tipptaseme tugevdamiseks piiriülese koostöö kaudu ühise strateegia väljatöötamiseks. Projekti maht 3-5 milj €. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts 2022.

“Euroopa horisondi” digi, tööstuse, kosmose teemavaldkonnas hetkel avatud taotlusvoorud

Kontakt ETAgis: Kerli Reintamm kerli.reintamm@etag.ee

→ Tööstuse 2022. aasta taotlusvoorude taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts 2022
TWIN-TRANSITION: Kliimaneutraalne, ringmajandust toetav ja digitaliseeritud tootmine
RESILIENCE: Suurenenud autonoomia strateegilistes väärtusahelates vastupidava tööstuse tagamiseks
NB! Lisaks on erandkorras avatud kuni 25. jaanuarini 2022tööstuse taotlusvoor Social and affordable housing district demonstrator (IA).
→ Kosmose 2021. ja 2022. aasta taotlusvoorude taotluse esitamise tähtaeg on 16. veebruar 2021
SPACE: Avatud strateegiline autonoomsus arendamaks, juurutamaks ja kasutamaks globaalseid kosmosepõhiseid infrastruktuure, teenuseid, rakendusi ja andmeid
→ Digi 2021. aasta taotlusvoorude taotluse esitamise tähtaeg on 27. jaanuar 2022
DIGITAL-EMERGING: Kvanttehnoloogiate lipulaev: paradigma muutus
→ Digi 2022. aasta taotlusvoorude taotluse esitamise tähtaeg on 5. aprill 2022
DATA: Juhtivad andme-ja arvutitehnoloogiad
DIGITAL-EMERGING: Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad
HUMAN: Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne ja eetiline areng

“Euroopa horisondi” põllumajanduse, toidu, ring- ja biomajanduse, keskkonna ja kliima teemavaldkonnas hetkel avatud taotlusvoorud

Kontaktid ETAgis: Katrin Saar (toit, biomajandus, põllumajandus) katrin.saar@etag.ee ja Priit Kilgas (loodusvarad, keskkond) priit.kilgas@etag.ee

→  Avatud on ca 80 teemat. Üheastmelise taotlusvooru tähtaeg on 15. veebruar 2022Kaheastmelise taotlusvooru eeltaotluste tähtaeg on 15. veebruar ja täistaotluste oma 1. september 2022. Taotlusvooru teemad leiab Funding & tenders portaalist

Partnerlused

Partnerluse CHIST-ERA (Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET) 2021. aasta ühiskonkurss. CHIST-ERA on rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis annab võimaluse rahastavate riikide teadastele osaleda Future and Emerging Technologies (FET) eesmärkide saavutamises. Ühiskonkursi taotlusi oodatakse teemadel: Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT” ja Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media”. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar 2022. Rohkem infot leiab siit. Kontakt ETAgis: Maarja Soonberg, maarja.soonberg@etag.ee

Partnerluse ERA PerMed’i 2022. aasta taotlusvoor Personaliseeritud haiguste ennetus”. Rahastatakse personaalmeditsiini teadusuuringuid. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2022 (tulemused selguvad eeldatavasti 9. mail) ja lõpptaotluste esitamise tähtaeg on 14. juuni 2022.  Rohkem infot leiab siit. ERA PerMed kontaktisikud ETAgis: Margit Suuroja margit.suuroja@etag.ee ja Argo Soonargo.soon@etag.ee

Missioonid

  • Ookeani ja vee missiooni taotlusvooru tähtaeg on 12. aprill 2022 (teemad leiab siit). Kontakt ETAgis: Katrin Saar, katrin.saar@etag.ee
  • Mulla ja toidu missiooni taotlusvooru tähtaeg on 24. märts 2022 (teemad leiab siit). Kontakt ETAgis: Katrin Saar, katrin.saar@etag.ee
  • Vähktõve missiooni taotlusvooru tähtaeg on 26. aprill 2022 (teemad leiab siit). Kontakt ETAgis: Argo Soonargo.soon@etag.ee