Üleskutse osaleda COSTi projektitaotluste hindamises

Soovijad võivad märkida oma e-COSTi profiilis huvi olla COSTi taotlusvoorudes välishindaja (vt lähemalt siin) või anda COSTi Eesti kontaktisikule märku oma huvist osaleda hindamispaneelis.

Kogu hindamisprotseduuri kohta vt lähemalt taotluste esitamise ja hindamise protsessi kirjeldust dokumendis ‘COST Action Proposal Submission, Evaluation, Selection and Approval (SESA)’ COSTi dokumentide lehel.