Väliskoostöö

Eesti Teadusagentuur panustab teadus- ja arendustegevuse arengusse läbi mitmel tasandil toimuva koostöö. Ühelt poolt viime kokku kodu- ja välismaised teadusvõrgustikud ning soodustame teadlaste mobiilsust. Teisalt toetame teaduselu ja ühiskonna tihedamat sidumist läbi riigi, kohalike omavalitsuste, kolmanda sektori ning ettevõtlus- ja haridusasutuste vahelise koostöö innustamise. Selleks on sõlmitud osapooli kaasav teadus- ja tehnoloogiapakt, mis tagab valdkonna hariduse ja ettevõtluse kestliku arengu ning tööjõu pealekasvu.

Rahvusvahelise koostöö konsultandid