Uuel aastal saavad alguse 114 uurimisprojekti

Eesti Teadusagentuuri juhatus otsustas 27. detsembril hindamisnõukogu ettepanekul anda välja 114 uut granti. Toetuse saab 21 järeldoktori-, 23 stardi- ja 70 rühmaprojekti kogumahus 18 795 640 eurot ühe aasta kohta.

Kuna projektid kestavad kuni viis aastat, on otsuse rahaline maht viie aasta peale kokku umbes 73 miljonit eurot.

2020. aastal alustavatest projektidest 58 on loodusteaduste, 20  tehnika ja tehnoloogia, 14  arsti- ja terviseteaduste, 4 põllumajandusteaduste ja veterinaaria, 7 sotsiaalteaduste ning 11 humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

„Õnneks jäi realiseerumata meie mõne kuu tagune kartus, et teadus- ja arendusnõukogu valdkondlike jaotuse otsuse viibimise tõttu lükkuvad rahastusotsused alles uue aasta algusse,“ ütles teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.  „Teadusagentuur ja hindamisnõukogu tegid kõik endast oleneva, et viivitust ei tekiks ning ühiste jõupingutustega suudeti otsused ära teha tavapärasel ajal, et teadlased saaksid oma edasisis tegevusi planeerida.“

Tänavune taotluste koguarv 479 on läbi aastate suurim. „Hindamisnõukogul ei olnud sedavõrd suure hulga ja paljude kõrgetasemeliste teadusprojektide taotluste seast sugugi kerge valikut teha. Lähtusime projektide teaduslikust paremusest, mitmekesisusest ja nende olulisusest Eestile,“ ütles Koppel.

Lisaks 114 uuele alustavale projektile jätkub 2020. aastal 189 varem alanud personaalse ja 34 institutsionaalse uurimistoetuse projekti, seega on uurimistoetuste maht 2020. aastal kokku ligikaudu 42,9 miljonit eurot.

Käivitunud on ka neli arendusgrandi projekti ja järgmisel aastal käivitub veel neli. Kaheksa arendusgrandi maht kokku on 760 tuhat eurot. Arendusgrandi eesmärk on eksperimentaalarendusprojektide toetamise kaudu edendada tehnoloogia siiret, teadustulemuste rakendamist ettevõtluses ja ühiskonnas laiemalt ning suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju.

Ülevaatlikke näiteid eri teadusvaldkondade uuel aastal algavatest uurimisprojektidest leiab siit.

Taotlusvooru statistika

Grantide arvu osakaal taotluste arvust ehk edukus

Järeldoktorigrant Stardigrant Rühmagrant Kõik granditüübid kokku
2019. a alustanud 33% 26% 17% 21%
2020. a alustavad 44% 23% 21% 24%

Taotluste ja grantide arvu jaotus valdkondade vahel

Järeldoktorigrant Stardigrant Rühmagrant Kõik granditüübid kokku
Taotlused Grandid Taotlused Grandid Taotlused Grandid Taotlused Grandid
LO 22 11 42 11 141 36 205 58
TE 10 2 15 6 42 12 67 20
AR 6 3 11 3 28 8 45 14
1 1 1 19 3 21 4
SO 7 2 18 1 41 4 66 7
HO 2 2 13 2 60 7 75 11
Kõik kokku 48 21 100 23 331 70 479 114

LO  – loodusteadused
TE – tehnika ja tehnoloogia
AR – arsti- ja terviseteadused
PÕ – põllumajandusteadused ja veterinaaria
SO – sotsiaalteadused
HU – humanitaarteadused ja kunstid

Grantide jaotus taotlejate asutuste lõikes

Järeldoktorigrant Stardigrant Rühmagrant Kõik granditüübid kokku Osakaal (%)
Tartu Ülikool 10 13 41 64 56%
Tallinna Tehnikaülikool 4 7 14 25 22%
Eesti Maaülikool 3 5 8 7%
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut 1 1 6 8 7%
Tallinna Ülikool 2 1 3 3%
Cybernetica AS 1 1 2 2%
Eesti Kunstiakadeemia 1 1 2 2%
Eesti Kirjandusmuuseum 1 1 1%
Tervise Arengu Instituut 1 1 1%
Kõik asutused kokku 21 23 70 114 100%

Personaalse uurimistoetuse 2019. aasta taotlusvooru tulemused

Arendusgrandi 2019. aasta taotlusvooru tulemused

Lisainfo:
Siret Rutiku, uurimistoetuste osakonna juhataja, siret.rutiku@etag.ee, 731 7381, 5342 0639