Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Tutvustusüritus RITA uuringute kasutamisest ministeeriumites

4. oktoober 2018, 10:45 - 16:00

Kõikidel ministeeriumitel on võimalus valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamise programmi (RITA) toel tellida poliitikakujundamiseks vajalikke rakendusuuringuid, mida ETAg kaasrahastab kuni 50% ulatuses. Seni on ministeeriumid tellinud  kahe aasta jooksul ligikaudu 2.5 miljoni euro eest 60 uuringut, mida on vaja nende igapäevatöös.

ETAg korraldab koos ministeeriumitega seminari, kus ministeeriumid tutvustavad RITA raames tellitud uuringute tulemusi ning seda, kuidas nad teadusuuringuid oma töös poliitika kujundamiseks kasutavad.

Tutvustusüritusele on oodatud nii teadlased, poliitikakujundajad kui ka kõik muud huvilised. Üritus toimub Tallinnas 4. oktoobril 2018, kell 11.00 – 16.00. Huvilistel palume registreeruda 21. septembriks 2018 siin. Üritus toimub hotell Olümpia konverentsisaalis Alfa 1 (Liivalaia 33, Tallinn).

RITA programmist poliitikakujundamiseks oluliste rakendusuuringute toetamise eesmärk on suurendada riigi otsustusprotsesside teadus- ja tõenduspõhisust. Seeläbi kujuneb riik rakendusuuringute targaks tellijaks ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. RITA raames tehtud uuringute lõpparuanded on kättesaadavad siin.

Kontakt:

Liina Eek – RITA programmi juht, telefon 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee

 

RITA tegevuse 2 raames tellitud uuringute tutvustusürituse esialgne ajakava

4. oktoober 2018, Tallinn (hotell Olümpia konverentsisaalis Alfa 1)

Päevakava

 10.45 – 11.00 registreerumine, hommikukohv

11.00 – 11.10 avaettekanne 

11.10 – 11.30 Haridus- ja Teadusministeerium; Infotehnoloogilised võimalused noorsootöös  – uuringust nutika noorsootöö kontseptsiooni loomiseni 

11.30 – 11.55 Siseministeerium; RITA 2 raames tellitud uuringute ja kogemuste ülevaade. 

11.55 – 12.25 Justiitsministeerium; Hariduse valdkonna korruptsiooniriskid ja pettused; Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemine; Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs; Alkoholist põhjustatud tervisehäirete ja käitumisriskide vähendamine: alkoholi ja alkoholi surrogaatide tarvitamise tagajärjel tekkivate ainevahetusproduktide (metaboliitide) uuring. 

12.25 – 13.15 lõuna

13.15 – 13.30 Kaitseministeerium; Küberharjutusväljaku õppeteek (Cyber Range Library Study) 

13.30 – 13.55 Maaeluministeerium; Sigade Aafrika katku viiruse vastupidavust looduslikus keskkonnas soodustavad tegurid; Putuksiirutajate roll sigade Aafrika katku epidemioloogias põhja-parasvöötme tingimustes. 

13.55 – 14.20 Kultuuriministeerium (koos Sotsiaalministeeriumiga); Muust rahvusest täiskasvanute eesti keele õppimine – rakenduslikud poliitika soovitused eesti keelega seotud müütide kontekstis 

14.20 – 14.40 kohvipaus

14.40 – 15.05 Sotsiaalministeerium; Aastatel 2006–2015 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade; Lapse õiguste ja vanemluse uuring 

15.05 – 15.30 Keskkonnaministeerium; Finantsgarantii instrumendid kui keskkonnavastutuse tööriistad; Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske kaardistav ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete uuring 

15.30 – 16.00 arutelu, kokkuvõte

Täpsem info

Kuupäev:
4. oktoober 2018
Aeg:
10:45 - 16:00
Kategooria: