Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi tähtaeg

5. märts 2019, 23:59

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

Konkursile võib taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

  • õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused;
  • üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
  • audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine (sh audio-visuaalsed õppematerjalid, tele-ja raadiosaated jne);
  • populaarteaduslikud raamatute kirjastamine;
  • laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Täpsem informatsioon: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/konkursil-osalemine/ 

Täpsem info

Kuupäev:
5. märts 2019
Aeg:
23:59
Kategooria: