Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Taotluste esitamise tähtaeg interdistsiplinaarsele ühiskonkursile „Mikroplast merekeskkonnas“

28. veebruar 2019

Teaduse ühise kavandamise algatus „JPI Oceans“ avas äsja rahvusvahelise teadusprojektide ühiskonkursi „Mikroplast  merekeskkonnas”.

Osalema oodatakse teadlasi eri valdkondadest – mereteadlastest käitumisteadlasteni.
Taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2019 kl 12.00 CET.

Konkursi teemad:

  1. Peamiste mikroplasti allikate määramine, kirjeldamine ja kvantifitseerimine. Makroplasti fragmenteerumine ajas ja selle mehhanismid;
  2. Uued proovivõtumeetodid ja analüütilised meetodid – keskendub väiksematele (mikro- ja nano-)osakestele ja in situ mõõtmismeetoditele kõigis proovimaatriksites (vesi, setted, elusorganismid);
  3. Mikroplasti seire ja kaardistamine merekeskkonnas, sealhulgas selle mõju merekeskkonnale;
  4. Plasti vähendamine merekeskkonnas, sealhulgas uued ringlussevõtu meetodid, üldsuse teadlikkuse tõstmine, käitumise mõjutamine, sotsiaalmajanduslikud analüüsid.

Konkursi eesmärk on suurendada teadmisi mikroplasti allikate kohta, leida võimalusi mikroplasti vähendamiseks merekeskkonnas ning töötada välja uusi analüütilisi meetodeid mikro- ja nanoplastide määramiseks, nende leviku ja koguste seireks ning mõju hindamiseks mere ökosüsteemidele.

Rahastust saavad taotleda teadlased järgmistest riikidest: Belgia, Brasiilia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Läti, Malta, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Taani. Konkursi eelarve on ligikaudu 9,2 mln eurot. 

Projektis peavad osalema vähemalt kolme nimetatud riigi esindajad. Projekti eeldatav algus on 2020. a jaanuar, kestus kuni 3 aastat. Taotletava projekti maksimaalne eelarve on 2 mln eurot. NB! Mõned riigid ei rahasta kõiki konkursiteemasid.

Eestist toetavad ühiskonkurssi Keskkonnaministeerium (konkursi teemad 1-3) ja Eesti Teadusagentuur (konkursi teemad 1-4) kokku kuni 200 000 euroga.

Toetussumma Eesti töörühmale on kuni 100 000 eurot projekti kohta.

Täpsemad nõuded Eesti osalejatele on kirjas SIIN.

Konkursi üldised tingimused ning taotluse esitamise platvorm asuvad konkursi kodulehel: https://epss-jpi-oceans.ptj.de/call2018

Konkurss sarnaneb tüübilt ERA-NET võrgustike poolt korraldatavatele, ilma Euroopa Komisjoni kaasrahastuseta taotlusvoorudele.

Eesti taotlejatel palutakse tingimustele vastavuse eelkontrolliks võtta enne taotluse esitamist ühendust Eesti kontaktisikuga:

Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee, tel 371 3761

Keskkonnaministeeriumis: teadusnõunik Katarina Viik katarina.viik@envir.ee, merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner rene.reisner@envir.ee

Täpsem info

Kuupäev:
28. veebruar 2019
Kategooria: