Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Taiwani-Eesti koostööprogrammi reisigrantide taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg

23. november 2017

Alanud on Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse 2018. aastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 23. november 2017.

Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades. Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestvusega kuni 2 nädalat.

  1. aasta taotlusvooru valdkondadeks on:
  • keskkonna- ja bioteadused
  • ühiskond ja kultuur
  • terviseuuringud
  • loodusteadused ja tehnika

Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed võõrustajaga.

Taotlused esitatakse oma maa rahastavale organisatsioonile, kes hindab neid ning valib välja rahastatavad projektid. Juhul kui grandile konkureerivad mitu võrdse tasemega taotlust, siis on eelistatud esmakordsed või varem granti mitte saanud taotlejad.

NB! Eesti teadlase vastuvõtuks peab ka võõrustaja samaaegselt esitama taotluse Taiwani Teaduse ja Tehnoloogia ministeeriumile (MOST). ETAg saab grandi anda vaid juhul, kui taotlus on MOST’ile esitatud ning see on aktsepteeritud.

Taiwani teadlaste vastuvõtuks ei ole ETAgile vaja taotlust esitada, küll aga tuleb ETAgit võimalikust visiidist informeerida.

  1. a taotlusvoorus on reisigranti võimalik taotleda visiidiks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018. a.

Grandi taotlemise kord ning taotlusvorm:
Eesti-Taiwan reisigrantide taotlusvorm 2018
Reisigrandi tingimused (inglise keeles)

Täpsem informatsioon konkursi kohta ning e-allkirjastatud taotlused palun saata:

Aare Ignat
Eesti Teadusagentuur
aare.ignat@etag.ee

Täpsem info

Kuupäev:
23. november 2017
Kategooria: