Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Seminar soolise aspekti arvestamisest teadusuuringutes

25. august 2015 - 26. august 2015

 25.-26. augustil 2015 Tartus Dorpati konverentsikeskuses 

Soolõime on Euroopa Liidu teaduspoliitika üheks prioriteediks programmi Horisont 2020 raames ja muutumas järjest olulisemaks aspektiks nii teadusuuringute läbiviimisel kui uuringutoetuste taotlemisel.

Eesti ja naaberriikide noortele ning juba kogenud teadlastele mõeldud seminar keskendub soolise aspekti analüüsile erinevates teaduse valdkondades nagu riigiteadused, inimgeograafia, arhitektuur ja tööstusdisain jne.

Teadlased kuuest riigist annavad seminaril ülevaate soolise aspekti arvestamise meetoditest, teadusuuringutest ning EL soolõime poliitikast teadusvaldkonnas. Eesti teadlastest esinevad seminaril ettekandega Kadri Aavik Tallinna ülikoolist ja professor Rein Ahas Tartu ülikoolist.

Seminaril tutvustatakse soolõime  rolli teadusuuringutes, teaduse ja teadlaste arusaamu soolõimingust ning meetodeid soolise aspekti integreerimiseks teadusuuringutes. Seminar on inglise keeles.

Vaata  lähemalt: Seminari programm

Ettekanded:

Gender in research: Methods. Kadri Aavik

Gender differences in digital layers of cities. Rein Ahas

Gender as content in research in Horizon 2020 M. Amor Barros

Järjest suurem hulk teadlasi kogu maailmas keskendub sooteadlikule (gender-responsible) teadusele.  Soolise aspektiga arvestamine teadusuuringutes võimaldab paremini kaasata erinevate ühiskonnagruppide vajadusi, tagab jätkusuutlikuma teaduse arengu ning teadustulemuste parema kooskõla ühiskonna vajadustega. Pikaajaline teaduskogemus tehnoloogia ja keskkonnaga seotud valdkondades  kinnitab samuti, et soolise aspekti jälgimine poliitikate kujundamisel, innovatsioonis ja tööstuses aitab välja arendada sotsiaalselt turvalisemaid ning tihti ka odavamaid lahendusi.

Eesti Teadusagentuuri poolt COST-i soolõime alase võrgustiku genderSTE raames ette valmistatud seminar selgitab,  kuidas soolise aspekti arvestamine uuringutes aitab kaasa tipptasemel teadustulemuste saavutamisele igas teadusvaldkonnas. Seminar pakub osalejatele hea võimaluse analüüsimaks kuidas soolõime seostub nende uuritava valdkonnaga.

GenderSTE on teadlaste ja poliitikakujundajate võrgustik, mille eesmärgiks on tõsta soolõime alast teadlikkust teadustöös  Euroopa Liidus jt riikides, et tagada teadusuuringute suurem vastavus ühiskonna vajadustele ja teaduse jätkusuutlikkus. Võrgustiku kaudu  levitatakse oskusteavet, mis toetab soolise aspekti integreerimist teadustöösse ning struktuurimuutusi institutsioonides  Võrgustiku eesmärk  on  tõsta sooteadlikkuse taset tehnoloogia ja keskkonnaga seotud valdkondades nagu linnaplaneerimine, transport, energia, kliima ja tööstuslik innovatsioon. GenderSTE pakub teadlastele võimalusi lühikesteks õppevisiitideks enesetäiendamiseks sooteadliku teadustöö osas.Võrgustiku tegevuste kohta leiab täiendavat info kodulehelt: www.genderste.eu

Täiendav infoMaarja-Liisa Kärp,  tel 731 7346; e-post: maarja-liisa.karp@etag.ee

ETAG_logo_rgb_suur

example for Maarja

 

Täpsem info

Algus:
25. august 2015
Lõpp:
26. august 2015
Kategooria: