Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Konverents „Teadus kui Eesti arengumootor III. Ühisosa otsides”

14. oktoober 2016, 09:30 - 15:00

Eesti Teadusagentuur, Rektorite Nõukogu, Teaduste Akadeemia ning Haridus- ja Teadusministeerium korraldasid koostöös Riigikogu Kultuurikomisjoniga

14. oktoobril 2016 kell 10.00–15.00 Riigikogu konverentsisaalis teaduspoliitika konverentsi

“Teadus kui Eesti arengumootor” III

Seekord keskendus arutelu teaduse ja ettevõtluse ühisosa suurendamisele.

  • Selleks, et ühiskonna ja ettevõtjate tegelikud probleemid jõuaksid teadlasteni ja teadlaste pakutud uuringud leiaksid  praktilistes lahendustes kasutust, on vaja vastastikust avatust.
  • Kuidas selleni jõuda? Mida ettevõtjad ootavad teadlastelt, mida teadlased ettevõtjatelt, kuidas saaks riik seda suhtlust paremini toimima panna?

Konverentsi peaesinejad olid  Robert Kitt, Swedbank Eesti juhatuse esimees; Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler; Elar Vilt, AS Kodumaja arendusdirektor ja akadeemik Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, bioinformaatika professor.

Ettekannetele järgnes arutelu, kus otsiti vastuseid küsimustele: Millised on ettevõtjate, teadlaste ja poliitikute/poliitikakujundajate vastastikused ootused selleks, et kasvatada ettevõtete konkurentsivõimet ning teaduse ühiskondlikku rolli?

Konverentsi ettkanded

Milleks ja missugust teadust on Eesti ettevõtlusel vaja? Robert Kitt, Swedbank juhatuse esimees, peadireoktor, Eesti

Teadmusallikad ja nende kasutamine ettevõtte arengus. Elar Vilt, AS Kodumaja arendusdirektor

Riigi roll keeletehnoloogilise innovatsiooni arendamisel. Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler

Kuidas infotehnoloogia valdkonna edendamine aitab kaasa ettevõtluse edendamisele. Jaak Vilo, akadeemik, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, professor

Satelliitseire andmed aitavad PRIA tööd efektiivsemaks muuta. Jaan Kallas, PRIA peadirektor

Ettevõtja väljakutse ning teaduse kasutamine selles. Toomas Kärner, Telia Eesti AS

Kas keeletehnoloogia loob ärivõimalusi? Arvi Tavast, riskiinvestor ja ettevõtja, arendab Qlaara-nimelist keeletehnoloogial põhinevat teenust/toodet

Konverentsi videosalvestus 

Konverentsi kokkuvõte

 

Eelmised konverentsid:

2015 Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?

2014  Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?

 

ETAG_logoTeaduste Akadeemia logorektoritenoukoguHTM logoriigikogu_rgb_est

Täpsem info

Kuupäev:
14. oktoober 2016
Aeg:
09:30 - 15:00
Kategooria:

Toimumiskoht

Riigikogu konverentsisaal