Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Konverents “Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?”

23. september 2015

23. septembril 2015 kell 11-14 Tallinnas Riigikogu konverentsisaalis

Peagi möödub aasta konverentsist Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?“,  kus poliitikud, teadlased ning ettevõtjad jõudsid ühiselt seisukohale, et Vabariigi Valitsus peaks ellu viima Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014–2020 lubatud teaduse rahastamise kasvu ühe protsendini SKP-st.

Septembris möödub aasta Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu, Rektorite nõukogu ja Eesti Teaduste Akadeemia avalikust märgukirjast „Eesti teadus vajab põhimõttelisi muudatusi“. Kolmveerand aastat on möödunud sellest, kui haridus- ja teadusministri loodud töörühm esitas ettepanekud rahastamissüsteemi muutmiseks.

Lisaks Teadus- ja innovatsioonipoliitika seireprogrammi uuringutele on vahepeal avalikkuse ette jõudnud ka Teadus- ja Arendusnõukogu Gunnar Okki raport. Seega on aasta jooksul tehtud palju analüütilist tööd. Mis saab edasi? Kas mõtleme veel või teeme ära?

Kutsume uuesti kokku nii teadlased, poliitikud kui ettevõtjad, et saada ja jagada selgeid sõnumeid, millisena nähakse Eesti teadussüsteemi arenguid lähiaastatel ja kas aasta tagasi saavutatud ühised arusaamad on jätkuvalt aktuaalsed.

Konverentsi esimeses osas on kavas haridus-ja teadusministri Jürgen Ligi, Euroopa Kontrollikoja liikme ja Tartu Ülikooli nõukogu esimehe Kersti Kaljulaiu ning akadeemiku ja ettevõtja Mart Ustavi ettekanded.

Ettekannetele järgneb paneeldiskussioon „Kas teadus on oluline, ehk kuidas kulu tuluks muuta (aasta hiljem).“ Riigikogu fraktsioonide esindajate osavõtul.

Konverentsi kava

Kersti Kaljulaidi ettekanne

Akadeemik Mart Ustavi ettekande slaidid

Konverentsi videosalvestus

Teemaga seotud vajalikud lingid:

1.      Eesti teadus vajab põhimõttelisi otsuseid. Teadusagentuuri, Rektorite Nõukogu ja Eesti Teaduste Akadeemia avalik pöördumine Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja avalikkuse poole. Avaldatud ka Postimehes 19. sept 2014. http://arvamus.postimees.ee/2925763/avalik-poordumine-eesti-teadus-vajab-pohimottelisi-otsuseid

2.      Konverents „Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?“ 5. november 2014

3.      TIPS (Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm)  taskuraamat. Ülevaatlikult toodud olulisemad ettepanekud, mida oleks vaja teha kõikidel osapooltel.  http://tips.ut.ee/img/image/TIPStaskuraamat.pdf

4.       Eesti teaduse tervis Urmas Varblase ettekanne

5.      Krista Aru ülevaade toimunud konverentsist http://uudiskiri.www.etag.ee/2014/11/konverents-kui-sonum/

6.      Haridus- ja teadusministri nimetatud  teaduse rahastamise töörühma ettepanekud ministrile – 3. jaanuar 2015. https://www.hm.ee/sites/default/files/ettepanekud_teaduse_rahastamise_korraldamiseks.pdf

7.      Gunnar Okki raport Teadus- ja Arendusnõukogule 25.08.2015.  https://riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/eutarkvt_loppraport.pdf

Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur koostöös  Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia ja Riigikogu Kultuurikomisjoniga

ETAG_logo_servadetarektoritenoukoguTeaduste Akadeemia logoriigikogu_rgb_est

Täpsem info

Kuupäev:
23. september 2015
Kategooria: