Loading Üritused

« Vaata kalendrit

 • Üritus on toimunud.

Horisont 2020 Turvaline ühiskond. Infopäev Tallinnas

21. september 2018 - 10:30 - 15:00

Registreerimine on lõppenud!

21. septembril 2018 algusega kell 10.30 korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemiaga Horisont 2020 valdkondliku programmi Turvaline ühiskond infopäeva, mis toimub Sisekaitseakadeemias (Kase 61, Tallinn), E. Raska auditooriumis.

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine alloleva lingi kaudu hiljemalt 18. septembril.
NB! Kui soovite tutvustada olemasolevat projekti- /konsortsiumi ideed või pakkuda ennast partneriks, siis andke sellest märku registreerumisvormil (sõnavõtt või 1-2 min ettekanne viimases blokis)!

Infoürituse eesmärgiks on anda ülevaade 2018. a sügisel ja 2019. a kevadel programmis avanevatest kutsetest, rahastamise reeglitest ning juhiseid osalemiseks ning partnerite leidmiseks. Samas on osalejatel võimalus lühidalt tutvustada enda asutust/ettevõtet ja pakkuda välja ideid projektide ning konsortsiumite käivitamiseks. 
Infot ja nõu jagavad Horisont 2020 turvalise ühiskonna ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade konsultandid ning eksperdid Aavo Kaine (ETAg), Getter Oper (KM), Kristina Kütt (SM), Marek Link (SKA)

Vaheaegadel ja päeva lõpus võimalikud individuaalsed konsultatsioonid – kasutage võimalust!

Horisont 2020 valdkondliku programmi Turvaline ühiskond avatud ja avanevad kutsed osalejaportaalis on näha siin. Juhis: Valige vasakult tulbast „Calls/H2020“  ja seejärel parema tulba (Calls for Proposals) esimesest aknast (allakerimisel) „Secure Societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens.“

Lisainfo: Aavo Kaine, H2020 Turvaline ühiskond ja IKT vanemkonsultant, SA Eesti Teadusagentuur, aavo.kaine@etag.ee

Päevakava

10.30-10.50  Registreerumine (kohv/tee)

10.50-11.00  Horisont 2020 ekspertide ja konsultantide ning päeva kava tutvustus Marek Link (SKA), Getter Oper (KM), Kristina Kütt (SM), Aavo Kaine (ETAg).

11.00-12.45 Horisont 2020 temaatilise programmi Turvaline ühiskond, ülevaade 1 Aavo Kaine

Kutsete teemad

 • Digiturvalisus: (1) kodanike ja ettevõtete privaatsus; (2) andmekaitse ja vastus turvalisuse eest kriitilistes sektorites (konkurss avaneb 03.19 – sulgub 22.08.19)
 • Euroopa inimeste ja taristute kaitse: (1) Euroopa kriitiliste infrastruktuuride kaitse – füüsikaliste ja küberohtude ennetamine, avastamine ja kaitse; (2) Nutikate linnade turvalisus, sh avalikud ruumid (03.19 – 22.08.19)
 • Migratsioon: (1) Migrantide integratsioon IKT-lahenduste kaudu; (2) Migratsiooni mustrite uurimine, lühi- ja pikaajalised stsenaariumid; (3) Migratsiooni sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud Euroopas ja integratsioonipoliitika; (4) Põgenike rahvusvaheline kaitse võrdlevas analüüsis (11.18 – 14.03.19) 
 • Turvalisus: (1) Piirid ja välisjulgeolek: inim-, sotisaal- ühiskonna- ja organisatsioonilised tegurid; (2) Tehnoloogiad piiride kaitsel ja välise julgeoleku tagamisel; (3) Praktiliste rakenduste demonstratsioon piiride kaitseks ja välise julgeoleku tagamiseks; (4) Inimfaktorid, sotsiaalsed, ühiskondlikud ja organisatsioonilised aspektid katastroofidega toimetulevas ühiskonnas; (5) Tehnoloogiad looduslike ja inimtekkeliste katstroofidega võitlejatele-kiirreageerijatele; (6) Standardid ja normatiivid katastroofidega toimetulevate kogukondadele – uuringud ja demonstratsioonid; (7) Keemiline, bioloogiline radioloogiline ja tuuma (CBRN) klaster; (8) Uute kontseptsioonide demonstratsioon pandeemiliste kriisidega toimetulekuks (03.19 – 22.08.19)

12:45-13:00 Praktilised kogemused H2020 osaleja näitel: projekt TARGET. Marek Link

13:00-13:30 Lõuna (buffet-lõuna ja kohv/tee)
Võimalus kohtuda konsultantidega ja omavahel silmast-silma 

13:30-14:50 Horisont 2020, Turvaline ühiskond, ülevaade 2, Aavo Kaine

 • Võitlus kuritegevuse ja terrorismiga: (1) Inimfaktorid, sotsiaalsed, ühiskondlikud ja organisatsioonilised aspektid võitluses kuritegevuse ja terrorismi vastu; (2) Tehnoloogiad kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemiseks; (3) Informatsiooni ja andmevoogude haldamine kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemisel (03.19 – 22.08.19).
 • Üldine turvalisuse tagamine: (1) Üle-euroopalised võrgustikud praktikutele ja sidusgruppidele turvalisuse valdkonnas;
  (2) Pre-commercial procurementinnovatiivsed lahendused turvalisuse tõstmisel – hange. (03.19 – 22.08.19)
 • Küberturvalisus(IKT tööprogrammi kutse): (1) IKT süsteemide arenduste ülesehitus katastroofiga toimetulekuks (07.19 – 19.11.19);
  (2) Kvanttehnoloogia (QKD) eksperimentaalsed platvormid, standardid, seadmed, protokollid, võrgustikud (26.07.18 – 14.11.18)
 • Veenvuse auhinna konkursikutse: On-lineturvalisus – sujuv isikutuvastus (09.17 – 27.09.18)
 • Euroopa Innovatsionninõukogu (EIC) Horisont auhinna konkursikutse: Blokiahelad ühiskonna hüvanguks (05.18 – 03.09.20). 
 • Euroopa Innovatsionninõukogu (EIC) Horisont auhinna konkursikutse: Eelhoiatussüsteem epideemiate vastu võitlemiseks (04.18 – 01.09.20). 
 • H2020 Tervise valdkonna kutse: Elu targas ja hoolivas kodus (07.18 – 14.11.18)
 • Üldist: VKEd Horisondis, rahastamise reeglid Margit Ilves/Aavo Kaine
 • Praktilisi juhiseid  projekti kirjutamiseks ja partnerite leidmiseks Aavo Kaine

14:50-15:00 Sõna on osalejatel: projektiideede tutvustamine, pakkumised partnerluseks, küsimused-vastused

15:00 Infopäeva lõpp

 

Täpsem info

Kuupäev:
21. september 2018
Aeg:
10:30 - 15:00

Korraldajad

 • Aavo Kaine

Toimumiskoht

Sisekaitseakadeemia
Kase 61
Tallinn, 12012