Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

“Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore tutvustav infopäev

1. märts, 11:00 - 15:00

Eesti Teadusagentuur kutsub osalema “Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore tutvustaval infopäeval, mis toimub teisipäeval, 1. märtsil kell 11–15 Teamsis.

ETAGi konsultandid on infopäevaks ette valmistanud erinevaid meetmeid, teemavaldkondi ja 2022. a. taotlusvoore tutvustavad videod, mida saab vaadata infopäeval kell 11.00–13.36 ja ka enne infopäeva
Pärast esitlusi kell 14–15 vastavad ETAGi konsultandid küsimustele.

ja ka enne infopäeva

ETTEKANDED JA VIDEOD

1. “Euroopa horisondi”
sissejuhatus – Maarja Adojaan
2. “Euroopa horisont”: Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandid 2022 – Kristin Kraav
3. “Euroopa horisont”: MSCA meetmed 2022 – Kristin Kraav
4. “Euroopa horisont”: Tervis 2022 – Argo Soon
5. “Euroopa horisont”: Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond 2022 – Katrin Kello
6. “Euroopa horisont”: Ühiskonna tsiviiljulgeolek 2022 – Maarja Soonberg
7. “Euroopa horisont”: Digi, tööstus, kosmos 2022 – Kerli Reintamm
8. “Euroopa horisont”: Kliima 2022 – Priit Kilgas
9. “Euroopa horisont”: Energia ja transport 2022 – Maria Habicht
10. “Euroopa horisont”: Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond 2022 – Katrin Saar
11. “Euroopa horisont”: Innovatsioonimaastiku toetamine 2022 – Margit Ilves
12. “Euroopa horisont”: Osaluse laiendamise meetmed 2022 – Kristin Kraav
13. “Euroopa horisont”: Euroopa Teadusruumi (ERA) tugevdamine 2022 – Siiri Kolka

PÄEVAKAVA​

11.00–13.36 “Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore tutvustavad esitlused
13.35–14.00 paus
14.00–15.00 küsimustele vastavad ETAGi konsultandid

KÜSIMUSED-VASTUSED

– Alates infopäeva väljakuulutamisest kuni infopäeva lõpuni on küsimuste esitamiseks avatud Slido (kood: 197030)
– Lisaks Slidole, on infopäeval kell 14–15 võimalik Teamsis küsimusi esitada ETAGi konsultantidele ka suuliselt

Palume registreeruda infopäevale hiljemalt 28. veebruaril SIIN. Pärast infopäeva saadetakse registreerunutele kokkuvõte küsimustest-vastustest.

RAAMPROGRAMM “EUROOPA HORISONT”

Euroopa horisont“, on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027. See koondab hulka erinevaid Euroopa Komisjoni rahastusmeetmeid, mis on kohandatud teaduse ja innovatsiooni kui seesmiselt väga mitmekesiste valdkondade vajadustele ning mida rakendatakse peamiselt avatud taotlusvoorude – projektikonkursside – kaudu.
„Euroopa horisondist“ toetatakse teadustegevusi, rahvusvahelist koostööd (koostöövõrgustikud, partnerlused), mobiilsust jm. Olenevalt taotlusvoorust saavad “Euroopa horisondi” taotlusvoorudes ja projektikonkurssidel osaleda teadusasutused, teadlased, ettevõtted, riigiasutused, KOV-d, kodanikuühendused, erialaliidud jt.

 

Infopäeva kontakt
Darja Matt
Välisteaduskoostöö osakonna koordinaator
Eesti Teadusagentuur
darja.matt@etag.ee
​56924211

Täpsem info

Kuupäev:
1. märts
Aeg:
11:00 - 15:00
Kategooria:
,