Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

11.01-15.06.2018 ERA-CVD ühiskonkurss “Transnational Cardiovascular Research Projects driven by Early Career Scientists”

11. jaanuar 2018

Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekti ERA-CVD eesmärk on koostöö edendamine kardiovaskulaarsete haiguste uurimisel. 2015 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 18 riigist. Praeguseks on võrgustik viinud läbi kaks ühiskonkurssi. Kummalgi konkursil pälvis rahastuse ka Eesti töörühma osalusega uurimisprojekt: 2016. aastal DETECTIN-HF: Determining the role of clinical and epigenetic risk markers in dilated cardiomyopathies and heart failureprof A. Metspalu töörühma osalusel ning 2017. aastal Druggable-MI-genes: Utilising myocardial infarction genes for better treatment prof A. Metspalu ja prof J. Björkegreni töörühma osalusel.

Käesolev, kolmas ühiskonkurss on suunatud noorteadlastele.

Konkursi eesmärk on jõustada noorteadlasi rahvusvaheliste ja multidistsiplinaarsete ühisprojektide kaudu. Siirdemeditsiinilise lähenemisega uurimisprojektid võivad keskenduda erinevatele südamehaiguse vormidele. Oodatud on ambitsioonikad ja uudsed projektiideed, kus ressursside ja teabe jagamine annab nähtavat lisandväärtust. Oodatud on ka koostöövormid, mis toetavad prekliiniliste tulemuste viimist kliinilisse kasutusse. Kutsest on välja jäetud kliinilised sekkumisuuringud; uute kohortide, registrite ja/või biomaterjalipankade rajamine; ajuveresoonte ja reumaatilised haigused. Samuti ei hõlma taotlusvoor sõeluuringute läbiviimist ega uuringuid, mille peamine eesmärk on ennetus ja terviseedendus.

Taotluses peavad osalema teadlased, kes vastavad oma riigi noorteadlase määratlusele, vähemalt kolmest riigist järgmiste hulgast: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Kanada, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Taiwan, Türgi.

Kolleegide leidmiseks saab kasutada partneriotsingu vahendit: https://partnering.pt-dlr.de/ERA-CVD 

NB! Eesti põhitaotleja peab olema saanud doktorikraadi kaks kuni seitse aastat enne eeltaotlusvooru tähtaega. Seitsme aasta piiri võib pikendada vanemapuhkus (Eesti taotleja puhul tegelik lapsehoolduspuhkusel veedetud aeg), kaitseväeteenistus või tõsine haigus. Edukaks osutuvaid Eesti töörühmi toetatakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on ETAg ja mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Eesti töörühma taotletav eelarve ei tohi ületada 150 000 eurot.

Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 15. märts 2018 kl 17.00 CET.

Lõpptaotluste tähtaeg: 15. juuni 2018 kl 17.00 CET.

Vt lähemalt:
– http://www.era-cvd.eu/294.php

Eesti nõuete kohta vt lähemalt ka ETAgi Mobilitas Plussi nõudeid (v.a p. 1.2.5)

Lähem info Eesti Teadusagentuuris
– ühiskonkursi kohta: Katrin Kellokatrin.kello@etag.ee Tel: 731 7361
– programmi Mobilitas Pluss nõuete ja eelarve kohta: Margus Harak, harak@etag.ee Tel: 731 7343 ja 511 0332

————————————————————————————-

The joint transnational call “Transnational Cardiovascular Research Projects driven by Early Career Scientists” is now open

The ERA-NET Cofund project ERA-CVD aims to promote international cooperation in cardiovascular research. The network was launched in 2015 by funding agencies from 18 countries.

To date, the network has conducted two joint transnational calls (JTC). In each call, a research project involving an Estonian team was awarded funding: in 2016 DETECTIN-HF: Determining the role of clinical and epigenetic risk markers in dilated cardiomyopathies and heart failure with Prof. A. Metspalu’s team and in 2017 Druggable-MI-genes: Utilising myocardial infarction genes for better treatment with Prof. A. Metspalu’s and Prof. J. Björkegren’s team (University of Tartu).

The current JTC – specifically for early career scientists – opened on January 11, 2018.
The deadline for submission of pre-proposals is March 15, 2018, 17:00 CET.
The deadline for submission of full proposals is June 15, 2018, 17:00 CET.

See more at http://www.era-cvd.eu/294.php

NB! In Estonia, the main applicant must have received a PhD degree two to seven years before the deadline for the pre-proposal round. The seven-year limit may be extended due to parental leave (which may exceed 12 months per child), military service or serious illness. Successful Estonian teams will be supported by the Mobilitas Plus program that is funded by the European Regional Development Fund. Estonian team’s requested budget may not exceed EUR 150,000.

On Estonian requirements, see more in ETAg’s Mobilitas Pluss requirements (except 1.2.5)

Contact points at Estonian Research Council
– on JTC 2018: Katrin Kellokatrin.kello@etag.ee Phone: +372 731 7361
– on Mobilitas Pluss requirements and budget issues: Margus Harakharak@etag.ee Phone: +372 731 7343 and +372 511 0332

Täpsem info

Kuupäev:
11. jaanuar 2018
Kategooria: