Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad selguvad 15. detsembril

Neljapäeval, 15. detsembril kell 13 algab Tallinnas  Eesti Teaduste Akadeemia saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi  pidulik lõputseremoonia. Esmakordselt antakse välja ka Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad.

Sel aastal laekus konkursile 496 teadustööd 32 ülikoolist, sh 19 välisülikoolist. Pooled esitatud uurimistöödest on Tartu Ülikooli tudengitelt, järgnevad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Maaülikool.

Kõige rohkem töid – 238 – esitati ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas, järgnesid loodusteadused ja tehnika 127, bio-ja keskkonnateadused 70 ning terviseuuringud 61 tööga.

Konkursi töid hindas tunnustatud teadlasi ning Eesti teadusagentuuri ja Haridus- ja teadusministeeriumi esindajaid ühendav 17 liikmeline komisjon. Oma hinnangu andsid ka 190 komisjonivälist sõltumatut retsensenti.

Konkursi preemiafond on 67 477,79 eurot. Erinevatel tasemetel antakse välja järgmisi preemiaid:

  1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd – I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot;
  2. magistriõppe üliõpilaste teadustööd – I preemia1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot;
  3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööd – I preemia1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot;
  4. valdkondade ja tasemete ülene peaauhind väärtuses 3600eurot;
  5. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad:
  • rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööeripreemia „lootustandvate sähvatuste eest“ – konstant π × 250 eurot (785,40 eurot);
  • doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd: I eripreemia „elegantseima üliõpilastöö eest“–  π × 1000 eurot (3141,59 eurot); II eripreemia „ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest“ –  π × 500 eurot (1570, 80 eurot).

Lisaks antakse välja tänukirjad kõikide 1. preemia ja peapreemia pälvinud tööde juhendajatele.

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada üliõpilaste teadustööd ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud  oma tööga väljapaistvaid tulemusi. Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss on pikkade traditsioonidega üritus, mida korraldatakse juba alates 1991. aastast. Tänavu täitus 25 konkursiaasta. Esimestel aastatel korraldas konkurssi Haridus- ja Teadusministeerium, 2005.a võttis korraldamise üle Sihtasutus Archimedes ja alates 2012. aastast korraldab konkurssi Eesti Teadusagentuur.

Alates 2016. aastast liitus riikliku konkursiga Eesti Teaduste Akadeemia teadustööde konkurss ja esmakordselt antakse välja ka Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad.

Konkursi koduleht

 

Lisainfo:

Sirli Taniloo

konkursi koordinaator

Eesti Teadusagentuur

telefon: 731 7347, 526 0562

sirli.taniloo@etag.ee

 

Terje Tuisk

telefon: +372 511 0356

terje.tuisk@etag.ee