Ülikoolid ning teised teadus- ja arendusasutused teevad pingutusi teadustalentide ligitõmbamiseks ja hoidmiseks

Teisipäeval, 13. juunil toimub Tallinnas rahvusvaheline seminar „Kuidas olla atraktiivne andekatele teadlastele?“ (How to best attract talented researchers), kuhu on oodatud Balti riikide teadus- ja arendustegevuse inimressursside asjatundjad ja teadlaskarjääri eksperdid. Seminaril arutatakse võimalikke uuenduslikke lahendusi, kõrgetasemelised eksperdid jagavad parimaid praktikaid Euroopa riikides toimivate teadlaskarjääri mudelite kohta.

Kuidas parandada teadlaste töötingimusi ja toetada andekaid teadlasi, ehk teisisõnu – kuidas ennetada teadlaste vaesust ning tõsta teadlaste töökohtade kvaliteeti? – on küsimused, millele seminaril vastuseid otsitakse. Seminari korraldab Eesti Teadusagentuur koos Euroopa Komisjoniga.

Taust

Teadus- ja arendustegevus on innovaatilise ühiskonna alus, samas ei ole teadlaste töökohti ja -sisu uuendatud juba aastakümneid. Halvasti juhitud asutused, ajutised töölepingud ning ebaselged garantiid seoses rahvusvahelise mobiilsusega on tänane reaalsus. Sellistes tingimustes riskivad teadlased vaesusega vanemas eas ja pärast pensionile jäämist. Noorte seas, kes nõuavad läbipaistvamat, avatumat ja õiglasemat akadeemilist kultuuri, on teadlase töö atraktiivsus kahanemas.

Seminarist :

Koht: TALLINK Spa & Conference Hotel, Sadama 11, 10111. Tallinn.

Aeg: 13. juuni 2017 kell 9.00-16.30.

Seminaril arutatakse läbipaistva ja tulemustel põhineva värbamispraktika rakendamist, millised on avatud ja sotsiaalselt jätkusuutlikud töötingimused ning innovatiivsed doktoriõppe meetodid ülikoolides ning T&A asutustes. Tutvustatakse uut, teadlastele mõeldud pensionifondi RESAVER ning jagatakse infot Inimvara arendamise strateegia kohta teaduses (HR strategy for researchers) personalijuhtimise praktikate kohta üle kogu Euroopa tagamaks kõrgemat töökvaliteeti.

 

Kontaktisik:

Hanna Raig

EURAXESS Estonia12

Eesti Teadusagentuur

hanna.raig@etag.ee

tel 7300338