Trükis „Iseseisvust loov tarkusetöö“ ootab lugejaid

Eesti Teadusagentuur on koostöös Ken Kallingu, Erki Tammiksaare ja Juhani Püttsepaga välja andnud Eesti 100. aastapäevale pühendatud trükise „Iseseisvust loov tarkusetöö“.

Raamat on koostatud meie riigi 100. sünnipäevaks lugupidamisavaldusena Eesti teadlastele ja teadusele.

See raamat ei ole teatmeteos, mis annab ammendava ülevaate Eesti teadlastest ja meie teaduse arenguloost. Eesti Teadusagentuur palus kolmel autoril jutustada Eesti teadusest põnevaid lugusid, mis tutvustaksid seda tavapärasest pisut erineval moel.

„Iseseisvust loov tarkusetöö“ kõneleb teaduse tähendusest Eestile, selle mitmekesisusest, järjepidevusest ja seostest – sellest, kuivõrd teadusmõte ja teadlased on eri valdkondade ja põlvkondade kaudu omavahel ja oma kodumaaga seotud.

Raamatu on kujundanud Kalle Müller, keeletoimetaja on Kristina Lepist ning selle on trükkinud trükikoda Ecoprint.

Eesti Teadusagentuur annab tasuta eksemplare trükisest koolidele ja teadusasutustele. Huvi korral võtke palun ühendust e-postil liina.raju@etag.ee