Töö nahkhiirte poegimiskolooniatest tõi autorile Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (EUCYS) teise preemia

Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist Lääne-Saaremaal“ pälvis Dublinis Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil teise preemia (5000 eurot) ning eripreemiana osavõtu London International Youth Science foorumil Londonis. Tööd juhendasid  Rauno Kalda ja Oliver Kalda.

Karl Hendrik Tamkivi uurimistöö eesmärkideks oli kaardistada Lääne-Saaremaa nahkhiirte poegimiskolooniad, hinnata erinevate maastikutüüpide hulka ja kooslusi poegimiskolooniate ümbruses..

Uurimistöö tulemusena tõestati, et põhja-nahkhiirte poegimiskoloonia asukohavalik sõltub oluliselt hoonet ümbritsevast maastikukompleksist. Uurimistöö tulemustest lähtudes on edaspidiseks efektiivseks liigikaitseks vajalik maastiku detailne analüüs kitsastes maastikuakendes. Tulemusi saab nahkhiirte poegimiskolooniate piirkondadesse uute hoonestuste planeerimisel rakendada juba praegu – oluline on olemasolevate maastikukoosluste tasakaalu jälgimine, hoonestustiheduse reguleerimine ja liigendatud puistukoosluste säilitamine või uute istutamine.

Lisaks Karl Hendrikule esindasid Eestit Dublinis veel Martti Vanker (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil“ (Juhendajad: Eva Žusinaite, Saima Kaarna) ning Emilia Rozenkron (Saaremaa Ühisgümnaasium) tööga „Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja polüetüleeni lagundamise võimest” (Juhendaja: Mart Mölder).

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi (EUCYS) korraldab Euroopa Komisjon alates 1989. aastast. Seekordsel 30. konkursil oli osalemas 135 noort 38 riigist 88 teadusprojektiga, mis kõik olid valitud välja oma riigi konkurssidel. Õpilaste teadustööde riiklikku konkurssi korraldab Eestis Eesti Teadusagentuur ning seda toetab Haridus- ja teadusministeerium. Karl Hendrik Tamkivi ja Martti Vankeri uurimistööd toetas Eesti Teadusagentuur noore uurija stipendiumiga

Lisainformatsioon:

Euroopa Komisjoni pressiteade: https://ec.europa.eu/info/news/30th-eu-contest-young-scientists-and-winner-2018-sep-18_en

Liisi Röömel, konkursside koordinaator, Eesti Teadusagentuur, tel: +372 5166 838 liisi.roomel@etag.ee