Rahastamise üldpilt

Järgnevalt on toodud ülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse (TA) rahastamise allikatest ja kulutustest nii aastate lõikes kui ka võrdluses teiste Euroopa riikidega.

Jooniste ja andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!

Andmed: TA rahastamise andmed

1.1. TA rahastamine Eestis ja kogukulud (mln EUR), 2021

Allikad: Statistikaamet (andmed seisuga 02.12.2022). ETAGi arvutused.

1.2. Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmi eelarve ja selle põhikomponendid 2016-2023

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 06.01.2023)

1.3. Baasfinantseerimise ja riiklike uurimistoetuste proportsioonid, 2009-2023

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 06.01.2023), ETAGi arvutused.

1.4. TA kulude osakaal SKP-st (%) Eestis ja võrdlusriikides, 2011-2021

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 15.12.2022). ETAGi arvutused.

1.5.  Valitsuse poolt finantseeritud TA kulutuste osakaal (% TA kuludest kokku), 2011-2020

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 15.12.2022). ETAGi arvutused.

1.6. TA kulutuste jagunemine avaliku ja erasektori vahel (% SKP-st), Euroopa riikides, 2021

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 15.12.2022). ETAGi arvutused.

1.7. Avaliku sektori TA kulutused (mln EUR, % SKP-st) ja uurimistoetuste ning baasfinantseerimise osakaal selles 2015-2021

Allikad: Statistikaamet (andmed võetud 02.12.2022), Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 14.12.2021).

 


Lehekülge viimati uuendatud 19.04.2023

Kontakt

Kadri Raudvere Kristina Laurand
kadri.raudvere@etag.ee kristina.laurand@etag.ee