Teadlaste arv, palk ja vanuseline jaotus

Andmetabelid: Eesti teadlased 12.2019

Jooniste ja andmete kasutamisel palume viidata allikale (sh Eesti Teadusagentuurile)!

4.1. Eesti teadlaste täistöökohti (täistööaja ekvivalente), 2008-2018

Allikas: Statistikaamet; andmed seisuga 04.12.2019.

4.2. Eesti teadustöötajate täistöökohti (täistööaja ekvivalente), 2008-2018

Allikas: Statistikaamet; andmed seisuga 04.12.2019.

* Teadustöötajate määratlus hõlmab lisaks teadlastele ja inseneridele TA-ga seotud tehnikuid ja abitööjõudu.

4.3. Eesti teadustöötajate keskmine palk 2018. aasta seisuga

Allikas: Statistikaamet; andmed seisuga 04.12.2019. ETAgi arvutused.

4.4. Uurimistoetuste taotlejate ja uurimisprojektide juhtide vanuseline jaotus

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 10.05.2018.

4.5. Eesti teadlaste ja inseneride ning riiklike uurimisprojektide juhtide vanuseline jaotus 2013-2016

Allikas: Statistikaamet, Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 18.05.2018.

4.6. Doktorikraadiga Eesti teadustöötajate osakaal avalikus sektoris, 1999-2018

Alllikas: Statistikaamet, andmed seisuga 04.07.2019. ETAg-i arvutused.

* Teadustöötajate määratlus hõlmab lisaks teadlastele ja inseneridele TA-ga seotud tehnikuid ja abitööjõudu.

 


Lehekülge viimati uuendatud 19.12.2019

Kontakt:

Loone Vilumaa Maarja Sillaste
Tel 730 0377 Tel 730 0371
loone.vilumaa@etag.ee maarja.sillaste@etag.ee