Personaalsed uurimistoetused

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!

 Taotlusvoorude kokkuvõtted:

2023

UUS! 2023. a taotlusvooru (PUT2024) taotluste kokkuvõte 29.05.2023 Tabelid ja joonised

2022

2022. a taotlusvooru (PUT2023) otsuste kokkuvõte 16.12.2022  Tabelid ja joonised

2022. a taotlusvooru (PUT2023) taotluste kokkuvõte 17.05.2022  Tabelid ja joonised

2021

2021. a taotlusvooru (PUT2022) otsuste kokkuvõte 04.01.2022  Tabelid ja joonised

2021. a taotlusvooru (PUT2022) taotluste kokkuvõte 15.06.2021  Tabelid ja joonised

2020

2020. a taotlusvooru (PUT 2021) otsuste kokkuvõte_06.01.2021

 

2.1-2.3 andmed: Andmed

2.1. Uurimistoetuste väljamaksete rahaline maht ja uue vooru mahu osakaal 2018-2023

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 17.01.2023.

 

2.2. Valdkondade väljamaksete rahalised mahud aastatel 2018-2023

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 13.01.2023.

 

2.3. Aastaste väljamaksete rahalise mahu osakaalud valdkondade lõikes (2018-2023)

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 17.01.2023.

 

2.4. 2017.-2022. a taotlusvoorude (PUT2018-2023) rahalised mahud ja osakaalud granditüüpide lõikes

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 13.01.2023.

 

2.5. 2017.-2022. a taotlusvoorude (PUT2018-2023) taotluste ja grantide arvud ning edukuse määr

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 13.01.2023.


Lehekülge viimati uuendatud 17.01.2023.

Kontakt

Kristina Laurand
Kristina.Laurand@etag.ee