PUT2020 vooru (2019. a esitatud taotluste) esialgsete ettepanekute kokkuvõte

Esmane kokkuvõte personaalse uurimistoetuse taotlusvooru kohta hindamisnõukogu esialgsete ettepanekute alusel

Kasutatud lühendid:
PUTJD – järeldoktori grant
PSG – stardigrant
PRG – rühmagrant
LO – loodusteadused
TE – tehnika ja tehnoloogia
AR – arsti- ja terviseteadused
PÕ – põllumajandusteadused ja veterinaaria
SO – sotsiaalteadused
HU – humanitaarteadused ja kunstid

1. Taotluste arv ja eraldatud grantide arv granditüüpide ja valdkondade lõikes

Valdkond PUTJD PSG PRG Kõik granditüübid kokku
Taotluste arv Eraldatud grantide arv Taotluste arv Eraldatud grantide arv Taotluste arv Eraldatud grantide arv Taotluste arv Eraldatud grantide arv
LO 22 11 42 11 141 36 205 58
TE 10 2 15 6 42 12 67 20
AR 6 3 11 3 28 8 45 14
1 1 1 0 19 3 21 4
SO 7 2 18 1 41 4 66 7
HU 2 2 13 2 60 7 75 11
Kõik valdkonnad kokku 48 21 100 23 331 70 479 114

 

2. Edukus ehk eraldatud grantide arvu osakaal taotluste arvust (%)

PUTJD PSG PRG Kõik granditüübid kokku
LO 50% 26% 26% 28%
TE 20% 40% 29% 30%
AR 50% 27% 29% 31%
100% 0% 16% 19%
SO 29% 6% 10% 11%
HU 100% 15% 12% 15%
Kõik valdkonnad kokku 44% 23% 21% 24%

Edukuse % esialgsete ettepanekute alusel on 24%.

3. Eraldatud grantide maht (ühe aasta summa) valdkondade lõikes

 

4. Eraldatud grandite arv asutuste lõikes

5. Esialgsete ettepanekute alusel grandisaajate sooline jaotus