Konkurentsipõhised uurimistoetused

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!

2.1. Eraldatud grantide arvu osakaal taotlustest (edukuse %)

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 25.05.2018.

2.2. Uute taotluste ja uute eraldatud toetuste arvud 2013-2018

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 25.05.2018.

Ülevaadet konkurentsist riiklikele uurimistoetustele saab lugeda siit.

2.3. Uuteks grantideks eraldatud summade valdkondlikud proportsioonid 2013-2018

Riiklikud grandid Mobilitas+ toetused

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 25.05.2018.


Lehekülge viimati uuendatud 25.05.2018.

Kontakt:

Maarja Sillaste Karmen Kert
maarja.sillaste@etag.ee karmen.kert@etag.ee 
tel 730 0371 tel 730 0331