Konkurentsipõhised uurimistoetused

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!

 

2.1. Eraldatud grantide arvu osakaal taotlustest (edukuse %)

 

 

 

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 08.03.2019.

2.2. Uute taotluste ja uute eraldatud toetuste arvud 2013-2019

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 08.03.2019.

Ülevaadet konkurentsist riiklikele uurimistoetustele saab lugeda siit.

2.3. Uuteks grantideks eraldatud summade valdkondlikud proportsioonid 2013-2018

Riiklikud grandid Mobilitas+ toetused

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 25.05.2018.


Lehekülge viimati uuendatud 08.03.2019.

Kontakt

Maarja Sillaste
analüüsiosakonna juhataja
Tel 730 0371
maarja.sillaste@etag.ee