Eesti teadlaste arv, palk ja hariduslik jaotus

Andmetabelid: tabelid

Jooniste ja andmete kasutamisel palume viidata allikale (sh Eesti Teadusagentuurile)!

4.1. Eesti teadlaste arv taandatuna täistöökohtadele, 2011-2021

Allikas: Statistikaamet (tabel TD01); andmed seisuga 28.06.2022. ETAG-i arvutused.
*Erasektori andmed lisanduvad detsembris 2022.

4.2. Eesti teadustöötajate arv taandatuna täistöökohtadele, 2011-2021

Allikas: Statistikaamet (tabel TD01); andmed seisuga 28.06.2022. ETAG-i arvutused.
* Teadustöötajate määratlus hõlmab lisaks teadlastele ja inseneridele TA-ga seotud tehnikuid ja abitööjõudu.
**Erasektori andmed lisanduvad detsembris 2022.

4.3. Eesti teadustöötajate keskmine palk, 2011-2021

Allikas: Statistikaamet (tabelid TD050, TD01, PA001); andmed seisuga 28.06.2022. ETAG-i arvutused.
*Erasektori andmed lisanduvad detsembris 2022.

4.4. Doktorikraadiga Eesti teadustöötajate osakaal avalikus sektoris, 2000-2021

Allikas: Statistikaamet (tabel TD072), andmed seisuga 28.06.2022. ETAG-i arvutused.
* Teadustöötajate määratlus hõlmab lisaks teadlastele ja inseneridele TA-ga seotud tehnikuid ja abitööjõudu.


Lehekülge viimati uuendatud 28.06.2022.

Kontakt:

Kadri Raudvere
Tel 730 0331
Kadri.Raudvere@etag.ee