Bibliomeetria

Järgnevalt on toodud ülevaade aastate lõikes Eesti Teadusinfosüsteemis kajastatud publikatsioonide osakaaludest klassifikaatorite alusel ja kõrgetasemeliste publikatsioonide koguarv Eesti Teadusinfosüsteemis ja ISI WoS.

Jooniste andmestikud: Bibliomeetria.Andmestikud

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikale (sh Eesti Teadusagentuurile)!

5.1. ETISes kajastatud publikatsioonide osakaal klassifikaatorite lõikes, 2008-2018

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem; andmed seisuga 19.03.2019

5.2. Kõrgetasemeliste publikatsioonide koguarv andmebaasides ETIS ja ISI WoS, 2008-2018

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem ja ISI WoS, andmed seisuga 19.03.2019

Eesti Teaduse Infosüsteemi publikatsioonide kirjete kajastus on laiem kui andmebaasis ISI WoS sisalduvad kirjed. Lisaks nendele sisaldab andmebaas ETIS publikatsioone, mis on publitseeritud Eestiga seotud isikute poolt, kuid ei ole seotud Eesti asutustega. Andmebaasis ISI WoS ei kajastu Eesti aadressiga publikatsioonide all kõik publikatsioonid, nt. on välja jäänud osad humanitaarteaduste publikatsioonidest, mille aadressireal Eestit ei kajastata.

Klassifikaatorite jaotus ETISes

Bibliomeetria lisamaterjale on võimalik vaadata: siit.


Lehekülge viimati uuendatud: 19.03.2019


Kontakt:

Doris Pavlov
doris.pavlov@etag.ee
tel 731 7346