Bibliomeetria

Järgnevalt on toodud ülevaade aastate lõikes Eesti Teadusinfosüsteemis kajastatud publikatsioonide osakaaludest klassifikaatorite alusel ja kõrgetasemeliste artiklite koguarv Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS) ja Clarivate Analyticsi hallatavas Web of Science’is (WoS). 

Jooniste andmestikud: Bibliomeetria andmestikud_2022

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikale (sh Eesti Teadusagentuurile)!

5.1. ETISes kajastatud publikatsioonide osakaal klassifikaatorite ülemvaldkondade lõikes, 2011-2022

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem; andmed seisuga 01.08.2022

 

5.2. Kõrgetasemeliste teadusartiklite koguarv andmebaasides ETIS ja Web of Science (WoS), 2011-2022

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem ja Clarivate Analytics (WoS), andmed seisuga 01.08.2022 

Eesti Teaduse Infosüsteemi artiklite kajastus on laiem kui andmebaasis Web of Science sisalduvad kirjed. Nii WoS kui ETIS sisaldavad kirjeid, mis on publitseeritud Eestiga seotud isikute poolt, kuid ei ole seotud Eesti asutustega.

Klassifikaatorite jaotus ETISes

Bibliomeetria lisamaterjale on võimalik vaadata: siit.

Lehekülge viimati uuendatud: 03.08.2022


Kontakt

Tanel Hirv
Tel 730 0320
tanel.hirv@etag.ee