Teaduspoliitika konverents 2021

Teaduspoliitika konverents “Teadus kui Eesti arengumootor (VIII). Kuidas targalt roheliseks pöörata” toimus 20. oktoobril Riigikogu konverentsisaalis.

Ettekannete slaidid:

Eesti Rahvusringhäälingu teadusportaalist Novaator leiab Eesti Noorte Teaduste Akadeemia lühivideod rohepöördega seotud müütidest ja olulistest küsimustest ning arvamuslood konverentsi esinejatelt:

Konverentsi fotoalbum asub siin. Pildistas Henri-Kristian Kirsip

– – –

Teadlased on juba aastaid hoiatanud keskkonnakriiside eest, mida põhjustavad rahvastiku kasv, läbimõtlematu tarbimine ja nende koosmõju keskkonnale. Nüüdseks on teadlaste mure jõudnud  üleilmselt poliitikute tähelepanu keskmesse ja saanud nimeks ROHEPÖÖRE.

Konverentsi eesmärk on ärgitada diskussiooni poliitikute, teadlaste ja ettevõtjate vahel rohepöörde tähenduse mõtestamiseks ja vajalike poliitikate kujundamiseks. Kuidas teha nii, et rohepööre poleks meile ainult koormus, vaid annaks majanduses konkurentsieelise?

Ettekannetele järgnevad arutelud riigi, teadlaste ja ettevõtjate rollist rohepöörde õnnestumisel ja selleks vajalikust koostööst. Konverentsi modereerib ERR-i ajakirjanik Kristo Elias.

Üritus on kutsetega, ent konverentsist teeb otseülekande ERR-i teadusportaal Novaator. Konverentsi kava saab alla laadida siit

KAVA

9.30 – 10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00 – 10.10 Konverentsi avamine Kaja Kallas, peaminister

10.10 – 10.20 Rohepöördest tulenevad võimalused majandusele/ettevõtetele – Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler

10-20 – 10.30 Inimesed ja kompetentsid rohepöördeks – Liina Kersna, haridus- ja teadusminister

 

10.30 – 11.25  Mis on rohepööre?

  • 10.30 – 10.50 Rohepööre, teadus ja rahvuslikud huvid – Jaak Aaviksoo, akadeemik
  • 10.50 – 11.05 Rohepööre: tahtsime parimat, aga …   Indrek Neivelt, vaba mõtleja
  • 11.05 – 11.20 Looduse seisund kui indikaator keskkonna sobivusest inimliigile – Tuul Sepp, Tartu Ülikooli loomaökoloogia kaasprofessor

11.25 – 13.10 Kas ühiskond toetab rohepööret?

  • 11.25 – 11.45 Kumba pöörata, kas inimesi või tehnoloogiaid? Rohepööre kui sotsio-tehniliste süsteemide ümberkujundamine – Margit Keller, Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituudi juhataja
  • 11.45 – 12.05 Mis peaks olema ülikoolide roll rohepöördes? – Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli rektor
  • 12.05 – 12.25 Väikeettevõtjad rohepöörde mootoriks  Kaul Nurm, EVEA volikogu liige ja rohepöörde töörühma asejuht

12.25 – 13.10 Arutelu riigi, teadlaste ja ettevõtjate rollist rohepöörde läbiviimisel

Kuidas teha nii, et ühiskond rohepööret mõistaks? Kuidas muuta kultuuriruumi, inimeste väärtushinnanguid ja hoiakuid pööretele toetavaks?

Margit Keller, Tiit Land, Meelis Voolmaa, Jevgeni Ossinovski (Riigikogu liige), Heiki Hepner (Riigikogu liige)

13.10 –13.45 kohvipaus

13.45 – 15.30 Milline on Eesti teaduse ja tehnoloogia panus rohepöördeks?

  • 13.45 – 14.05 – Eesti ettevõtted kuumenevas maailmas: pööre arendustele – Madis Raukas, EASi rakendusuuringute programmijuht
  • 14.05 – 14.25  Mis on Eesti linnade strateegilised probleemid ja kas tehnoloogia saaks neid lahendada? – Ralf-Martin Soe, Tallinna Tehnikaülikooli Targa linna tippkeskuse juhataja
  • 14.25 – 14.45 – Kas Eesti teadusasutused ja tehnoloogiaettevõtted suudavad olla regionaalse rohepöörde veduriks? – Gary Urb, UP Catalyst tegevjuht & KBFI

14.45 – 15.30 Arutelu riigi, teadlaste ja ettevõtjate rollist muutuvas ühiskonnas inimese toimetuleku toetamiseks

Kuidas teha nii, et rohepööre poleks meile ainult koormus, vaid pakuks ka majanduses konkurentsieelise? Kuidas meie teadlaste ja ettevõtjate koostöö meile uusi konkurentsieeliseid looks? Milliseid valikuid me lähitulevikus tegema peame, et me rohepöörde, meie inimeste heaolu kasvuks ja Eesti positsiooni tugevdamiseks maailmas, õnnestunult ellu viiksime?

Madis Raukas, Ralf-Martin Soe, Gary Urb, Annely Akkermann (Riigikogu liige), Rene Kokk (Riigikogu liige), Erki Savisaar (Riigikogu liige)

15.30 – 15.40 kokkuvõte

15.40 – 16.00 –  suupisted enne teeleminekut

Konverentsi korraldavad ETAg, Riigikogu kultuurikomisjon, Rektorite nõukogu, Eesti teaduste akadeemia, Eesti noorte teaduste akadeemia ning Haridus- ja Teadusministeerium.