Teaduskonverents TeadusEST 2021

TeadusEST 2021: teaduse roll riigi juhtimisel

Aeg: 08.12.2021, 10.00-17.00

Koht: Lydia sündmuskeskus/ Novaatori lehel

PÄEVAKAVA

10.30 – 10.50 Konverentsi avamine ja ülevaade Eesti Teadusagentuuri tegevustest 2021. aastal – Anu Noorma, Eesti Teadusagentuur
10.50 – 11.05 Haridus- ja Teadusministeeriumi ootused teadlaste ja riigi koostööle – Renno Veinthal, Haridus- ja Teadusministeerium

11.10 – 13.00 I TEEMAPLOKK: RIIK KUI TARK TELLIJA. Modereerib Tõnu Esko 

Selleks, et teadlaste uuringud leiaksid praktilistes lahendustes ja otsustes kasutust ja neil oleks mõju ühiskonna arengule peab uuringu tellija oskama sõnastada ühiskonna tegelikud probleemid. RITA programm aitab tugevdada ministeeriumite võimekust riigile vajalike rakendusuuringute tellimisel. Kas riigisektor oskab teadlastele uurimisküsimusi püstitada? Kuidas panna teadlased ja riigisektor rohkem koostööd tegema? Kuidas teadusasutused ja riik ühiseid strateegilisi suundi seada võiksid?

 • Külalisesineja: Teaduse roll poliitikakujundamisel – Jaakko Kuosmanen, Science Advice Initiative of Finland
 • Kokkuvõte RITA programmist – Liina Eek, Eesti Teadusagentuur
 • Riigi strateegilised teadussuunad – Henry Kattago, Riigikantselei
 • Ministeeriumi ootused koostööle teadlastega –  Kadi Silde, Kaitseministeerium
 • Kuidas näeb Tartu Ülikool koostööd ministeeriumitega ning kuidas see võiks tulevikus korraldatud olla – Kristjan Vassil, Tartu Ülikool

13.00 – 13.30 Esinejate paneel, küsimused-vastused
13.30- 14.25 Lõuna

14.30 – 16.45 II TEEMAPLOKK: RIIGI JA TEADLASTE KOOSTÖÖ SENISED KOGEMUSED. Modereerib Angela Ivask

Ministeeriumid ja teaduspõhiste otsuste tegemine. Lahendamist vajavad probleemid on sageli interdistsiplinaarsed ja eeldavad eri ministeeriumite koostööd. Laiemaid uurimisküsimusi tuleb sageli lahendada mitme asutuse koostöös. Kuidas koostöö toimib? Kuidas tagada, et valmiv uuring poleks lihtsalt järjekordne fail kaustas, vaid see leiaks rakendust? Kuidas peaks riigi ja teadlaste koostööd tulevikus korraldama?

 • Teadlase vaade: mured ja rõõmud ministeeriumiga koostöö tegemisel – Erkki Karo, TalTech
 • Kuidas ministeeriumid tuleviku TA prioriteete seavad ning strateegilisi uuringuid tellivad –  Mikk Vahtrus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Teadlase vaade: kuidas erineb tellitava uuringu läbiviimine tavapärasest teadustööst ja miks on sellise teadustöö tulemused olulised – Marika Mänd, Eesti Maaülikool
 • Ettevõtte TA alane koostöökogemus ministeeriumiga – Peeter Laud, Cybernetica
 • Ministeeriumi nägemus teadusnõunike tööst ja koostööst teadlastega – Kalle Killar, Sotsiaalministeerium
 • Kuidas ministeerium teadmistepõhiste otsusteni jõuab – Reelika Vahopski, Rahandusministeerium

16.45 – 17.00 Kokkuvõte – Anu Noorma, Eesti Teadusagentuur

Vaata konverentsi ettekannete salvestusi SIIT

TeadusEST kogumik RITA1 ja RITA2 projektidega tutvumiseks asub SIIN

Pildid konverentsist asuvad SIIN

Lisainfo:
Liisi Rohtung
Teadusprogrammide kommunikatsioonispetsialist
tel. 59 019 260
Liisi.Rohtung@etag.ee

Liina Eek 
RITA programmijuht
Tel: 731 7383; mob 53001912
Liina.Eek@etag.ee
 

slaidikujunduse taustafoto autor Renee Altrov.