Reaal- ja loodushariduse konverents 2015

konverents päis

 

 PÜÜK 11 ja Scientix esitlevad:

Reaal- ja loodushariduse konverents Gunnar Polma mälestuseks

Tallinna Reaalkoolis 11.–12. september 2015

 

11.-12. septembril 2015 toimus Tallinna Reaalkoolis reaal- ja loodushariduse rahvusvaheline konverents, mis oli suunatud haridustöötajatele, üliõpilastele ja haridusasutuste partneritele.

Konverentsi avapäeval käsitleti reaal- ja loodushariduse jätkusuutlikkust nii Eestis kui mujal maailmas, räägiti loodusteadusi  toetavatest tegevustest ja loodusteaduslikust kirjaoskusest karjäärivalikute mõjutajana.
Esinesid Neil Maclntyre Ühendkuningriigist, Robert Adamson Kanadast, Lennart Egedal Petersen Taanist, Miia Rannikmäe ja Ülle Kikas Eestist.  Esimese konverentsipäeva lõpus toimus paneeldiskusioon, kus arutlesid reaal- ja loodusainete õpetamisest Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli rektorid ning erinevate valdkondade aineõpetajad.

Konverentsi teisel päeval sai täiendada enda ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari erinevates töötubades, mille läbiviijateks olid mitmed praktikud Tallinna Reaalkoolist, Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist jpt.

Konverents oli Tallinna Reaalkooli kauaaegse direktori Gunnar Polma mälestuseks.

Konverentsi päevakava

Konverentsi kogumik

Konverents toimus koostöös Tallinna Reaalkooliga, Eesti Teadusagentuuri ja rahvusvahelise projekti Scientix ning Sihtasutuse Innove korraldatud pedagoogide ühenduste ülese koostööpäeva PÜÜK 11 raames.
Konverentsi rahastasid Euroopa Sotsiaalfond, European Schoolnet ja Scientix ning Tallinna Reaalkool.

Lisainfo:

Konverentsi info:
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail: madis.somelar@real.edu.ee   
Telefon: (+372) 5559 3717

 

Lisainfo registreerumise kohta:

Reet Rannik, Eesti Teadusagentuur
Tel: 7300 332; E-post: reet.rannik@etag.ee

Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur
Tel: 730 0378; E-post: katrin.saart@etag.ee

 

konverentsi jalus