II teadushariduse konverents „Loodusteadused meie sees ja ümber – tervis ja keskkond“

28. veebruar – 01. märts 2022 toimub Tartu Tamme Gümnaasiumis (Nooruse 9) teist korda aineõpetajatele suunatud konverents, mis sel korral keskendub tervisele.

Konverentsi teemade ring hõlmab STEAM ehk MATIK valdkondi: matemaatika, loodusteadused, tehnoloogia, inseneeria, kunstid ja nende ühisosa. Eesmärk on aktuaalsete ja huvitavate teemakäsitluste kaudu anda õpetajatele uusi teadmisi, mida hiljem koolitunnis rakendada ning aidata luua seoseid õppematerjali ja igapäevaelu vahel.

Lisaks loengutele saab konverentsil osaleda ka töötubades, kus muuhulgas tutvume võimalustega kaasata õpilasi kosmoseuuringutesse, piilume toidukriminalistikasse ja inimese mikrobioomi ning arutleme inimese kliimamõju üle. Lisaks on võimalik osaled erinevatest põgenemistubadest ja avastusradadest.

Konverentsile ootame kuni 250 osalejat: 1.-12.klassi õpetajad üle Eesti. Üritusel esinevad ettekandega või töötuba korraldades valdkondlikud spetsialistid.

Tutvu konverentsi ajakavaga siin ja Konverentsi kava koos kirjeldustega

Registreerumine konverentsile on lõppenud.

Konverentsi korraldavad ja toetavad: Tartu Tamme Gümnaasium (Ain Tõnisson, Urmas Tokko ja teised loodusainete õpetajad), Eesti Teadusagentuur (Katrin Saart, Eva Pruusapuu), Tartu loodusmaja (Eeva Kirsipuu-Vadi), Tartu Ülikool (Marju Himma-Kadakas), European Schoolneti koostööprojekt Scietnix (Aiki Jõgeva), Haridus- ja Teadusministeerium (Liia Varend), Tallinna Ülikool (Imbi Henno).
Projektijuht on Anna-Liisa Ingver

Seoses COVID-19 viiruse levikuga lähtume osalejate ohutuse tagamisel valitsuse korraldustest.
Üritusel osalemise tingimused:

– Osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi olemasolu. Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel. Covid-19 tõend on kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil
– Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
– Kui osaleja oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
– Üritusel maski kandmine kohustuslik.

Tuletame meelde, et seoses COVID-19 viiruse levikuga lähtume osalejate ohutuse tagamisel valitsuse korraldustest. Selleks, et kaitsta end ja teisi, palume osalejatel end konverentsipäeval kiirtestida. Lisaks tuletame meelde, et kohapeal on maski kandmine kohustuslik ja kontrollitakse teie koroonapassi.

Juhul, kui Teil ei ole mingil põhjusel võimalik konverentsil osaleda, palun andke sellest esimesel võimalusel teada Katrin Saartile – katrin.saart@etag.ee

 

Konverentsi info:

Anna-Liisa Ingver
E-post: annaliisa.ingver@gmail.com

Lisainfo registreerumise kohta:
Katrin Saart, Eesti teadusagentuur
E-post: katrin.saart@etag.ee

Konverentsi korraldust toetab European Schoolneti projekt Scientix, Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu linn, Eesti teadusagentuur ja Tartu Tamme Gümnaasium.

Seda  konverentsi on toetanud Euroopa Liidu H2020 teadus- ja innovatsiooniprogramm – projekt Scientix 4, mida koordineerib European Schoolnet (EUN). Konverentsi sisu eest vastutab üksnes korraldaja ning see ei esinda Euroopa Komisjoni arvamust. EL ei vastuta siin sisalduva teabe mistahes viisil kasutamise eest.