Noore uurija stipendium

NB! Programmi viimane konkurss toimus 2018.a sügisel ja uusi konkursse kahjuks enam ei korraldata!

2019. ja 2020. aastal tegutsevad veel viimased 17 noore uurija stipendiaati oma uurimistööde kallal ja sellega programm kahjuks lõpetab!

Noor-uurija

Vaata pooleliolevate uurimistööde teemasid ja juhendajaid SIIT!

Valminud uurimustööga on stipendiaatidel võimalik hiljem osaleda õpilaste teadustööde riiklikul konkursil, mille tähtaeg on 20. veebruaril 2020.

Kuigi noore uurija stipendiumiprogramm saab kohe otsa, võib meie poole julgelt edasi pöörduda õpilastele teadlasest juhendaja leidmiseks ja muu abi saamiseks, mis puudutab uurimistöö tegemist!

Õpilaste kogemustest ja uurimistööde valmimise protsessist saab lähemalt lugeda portaalist miks.ee.

Kui vajad ideid uurimistöö teemaks või juhendajaid teadusasutustest, võid saada häid mõtteid Õpilaste Teadusliku Ühingu uurimisteemade alt.

Vaata ka infot lehelAbiks õpilasele uurimistöö tegemiseks, oleme sinna kokku kogunud kasulikke viiteid ja nõuandeid õpilastele. Tegeleme õpilaste ja teadlasest juhendajate kokkuviimisega aastaringselt, ka väljaspool konkurssi, seega võib teadlasest juhendaja otsingutel meie poole pöörduda igal ajal.

 

Noore uurija stipendium andis õpilastele võimaluse teha oma uurimistöö valmis koostöös teadlasest juhendajaga, toimetada koos teaduslaboris, osaleda välitöödel või muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös. Konkursil osalenute hulgast valisime välja kõige motiveeritumad õpilased, kellele pakkusime tuge uurimistöö tegemisel. Abistasime juhendaja leidmisel teadusasutustest, tasustasime juhendamiskulud. Vajadusel hüvitasime uurimistöö tegemiseks vajalikud õpilase ja juhendaja kulud, sh transpordi-, majutus- ning väikeses mahus ka tööks vajalike materjalide ostu kulud.

Stipendium oli mõeldud  8.-11. klassis õppivatele teadushuvilistele noortele.

Stipendium sisaldas:

 1. Abi teadlasest juhendaja leidmisel, juhendajaga kokkuviimine.
 2. Avaseminaril osalemine (sisaldab lühikoolitust).
 3. Uurimistööks vajalike kulude katmine, mis sisaldab omakorda:
  a)      teadlasest juhendaja töötasu;
  b)      vajadusel noore uurija sõidu- ja majutuskulusid;
  c)      vähesel määral ka uurimistööks vajalike materjalide ja juhendaja sõidukulusid.

Konkursil osalemise tingimused olid:

 1. Konkursile olid oodatud osalema 8.-11. klassis õppivad noored.
 2. Osaleda sai üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga.
 3. Osaleja pidi ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna (valdkonna valimisel ei ole piiranguid). Täpne teema lepiti kokku juhendaja ja õpilase koostöös.
 4. Uurimistöö pidi valmima ühe aasta jooksul. Täpse ajagraafiku leppisid juhendaja ja õpilane kokku omavahel.
 5. Konkursil osalemiseks tuli täita elektrooniline taotlusvorm ja saata see otse veebist meile.

Edukaks kandideerimiseks soovitasime kindlasti eelnevalt läbi mõelda, mis teema uurimine tõeliselt huvi pakub, miks selle teema uurimine võiks olla vajalik ja kuidas saab stipendium sellise uurimistöö elluviimisele kaasa aidata. Seejärel tulid need põhjendused taotlusesse lühidalt ja konkreetselt kirja panna.

Konkursil osaledes tuli arvestada, et igale väljapakutud teemale ei pruukinud olla võimalik leida juhendajat. Lisaks võis koostöös oma tulevase juhendajaga teemadering täpsustuda või osutuda valituks hoopis mõni muu huvipakkuv teema.

Stipendiaadile antav ajaplaan oli järgmine:

 1. Kandideerimise tähtaeg – 15. oktoober aasta N;
 2. Stipendiaatide väljavalimine – november aasta N;
 3. Juhendajate leidmine stipendiaatidele – detsember aasta N – jaanuar aasta N+1;
 4. Uurimistöö tegemine – veebruar-detsember aastal N+1.

Nagu ajaplaanist selgub, võis juhtuda, et juhendaja leidmisega läks aega ja õpilase uurimistöö valmis alles taotlemisele järgneva aasta detsembriks, mis tähendab, et kui õpilasel oli soov stipendiumi abil oma kooli uurimistööd teha, siis stipendiumile tuli kandideerida nö üks õppeaasta ette.

 

Noore uurija stipendiumi konkurss on toimunud juba 2011. aastast. Nende aastate jooksul on õpilased analüüsinud palju põnevat alates näiteks eesti luuletajate debüütkogudest ja lõpetades õhu ammoniaagi- ja vere glükoosisisaldusega. Valminud uurimistööd on edukalt kaitstud oma koolis ja nendega on õpilased saanud auhindu riiklikelt konkurssidelt. Konkurss toimub üks kord aastas.

Noore uurija stipendiumit rahastab ERF-i programm TeaMe +.