Õpilaste Teaduslik Ühing


 

 

 

Õpilaste Teaduslik Ühing ehk ÕTÜ…

…on ühenduslüli andekate ja uudishimulike noorte ning teadlaste vahel – ÕTÜ leiab Sulle teadlasest juhendaja, kelle toel ja suunamisel saad ise uurida Sind huvitavat ainevaldkonda ning leiad oma küsimustele vastused. See on võimalus tegevteadlastest juhendajate käe all teha tutvust akadeemilise maailmaga ning süveneda teadusliku uurimistöö võimalustesse Sind paeluval erialal. Samuti on ÕTÜ klubi, kus sarnaste huvidega noored kohtuda saavad.

Tegevus

Õpilaste Teaduslikus Ühingus toimub tegevus kogu aeg ja aastaringselt. Kui soovid leida omale juhendajat, kes aitaks Sul teadusmaastikul  leida pidepunkti, on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ainuõige koht! Enamasti toimub juhendaja ja juhendatava koostöö nõnda, et sellest laiemale üldsusele või teistele huvilistele pidevat teavet ei anta.  Samuti on siin lehel mõned kirjeldused uurimisteemade kohta.

ÕTÜ traditsiooniline üritus on Viitnalaager – laagri traditsioonid ulatuvad juba eelmise sajandi kaheksakümnendatesse aastatesse. Igal aastal on laagril erinev teema, millest lähtuvalt peavad jutusessioone erinevate alade teadlased, õhtuti toimuvad dispuudid. Laagri jooksul käiakse ümbruskonnas ka loodus- ja kultuuriretkel. Laager toimub augusti keskel ja kestab kolm päeva.

Kuni 2014. aastani peeti ka  ÕTÜ aastakonverentsi – konverentsil said noored uurijad oma töid teistele tutvustada, esinesid nii õpilaste teadustööde konkursi parimad kui ka teised hästi õnnestunud uurimistööde autorid. Konverentsi raames toimusid ka retked kohalikesse teadusasutustesse. Üritus toimus nii Tartu, Pärnu kui ka Tallinna erinevates koolides.

ÕTÜ varasemate ürituste kohta leiab infot siit.

ÕTÜ ajaloost

Ülevaade ÕTÜ ajaloost pärineb ÕTÜ liikme Maari Põimu kirjutisest “Õpilaste Teaduslik Ühing – mitte oivikute targutamis- ja etlemisklubi, vaid enesearendus mõtlevale noorele”: ÕTÜ asutati 22. novembril 1980. aastal. Oma hiilgeaegadel koondas see ühing ligi 500 teadushuvilist noort inimest, kellest mitmetest on tänaseks saanud tuntud ja lugupeetud teadlast. Ühingul olid oma õpilasjuhid, traditsioonilised ettevõtmised (kevad- ja sügiskonverents, suveseminar Viitnal ja Balti Õpilaste Teaduslike Ühingute teaduskonverents) ning anti välja mitmeid kogumikke. 90ndate keskel ühingu tegevus aga vaikselt hääbus. Selle peamiseks põhjuseks oli tolleaegne kriis eesti teadusmaastikul: paljud teadlased kolisid Eestist minema ja need, kes kohale jäid, tegelesid pigem siinsetes kehvades oludes ellujäämisega.
Need ajad on aga õnneks möödas ja tänu ÕTÜ vilistlaste aktiivsele tegevusele ja riigipoolsele toele taaskäivitati 2004. aastal Õpilaste Teaduslik Ühing. Tänaseks on peaaegu kõik traditsioonilised üritused taastatud ja õpilasteaduse vastu on hakanud huvi tundma järjest enam noori.

 

Kontakt ja lisainfo:

Eesti teadusagentuur
e-post etag@etag.ee