Teadushariduse konverents, Tartus 2019

Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming.

Scientix Eesti konverents 2019 

Üleriigiline loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika õpetajate konverents toimus 28.veebruaril ja 1. märtsil 2019  Tartu Tamme Gümnaasiumis (Nooruse 9).

Konverents toimus European Schoolneti rahvusvahelise projekti Scientix raames Tartu Tamme Gümnaasiumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Teadusagentuuri koostööna.

Konverentsil käsitleti teemasid, mis aitavad õpetajaid nende igapäevatöös

  • Üle Euroopa kogutud õppevara Scientixi kogukonnalt;
  • Eestis loodud ning igapäevaselt rakendatavad lõimitud projektid, mis on seotud õppekavadega;
  • LTT* õpetamine erinevates vanuseastmetes;
  • Huvi kujundamine LTT* elukutsete vastu.

Lisaks ettekanded Eesti ja väliskülaliste poolt, õpetajate poster-ettekanded, üllatavaid ettevõtmisi keha ja vaimu ergutamiseks ning üle 20 töötoa, mis tutvustavad parimaid loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika õpetamise praktikaid üldhariduskoolides.

Konverentsi programm 

KAVA .pdf

Konverentsi kohad on täitunud

Praktiline info osalejale

Rahvusvahelise projekti Scientix kohta saab lähemalt lugeda siit. Projekt edendab üle-euroopalist  koostööd loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika õpetajate, kasvatusteadlaste, poliitikakujundajate ja teiste STEM* haridusega seotud professionaalide vahel. Eesmärgiks on jagada ja levitada parimaid kogemusi loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases hariduses.

Konverentsist osavõtt on tasuta. Konverentsil osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud jäävad osaleja enda kanda ning majutus tuleb ise korraldada.

NB! Juhime tähelepanu, et konverentsiga samal ajal toimub Tartus rahvusvaheline spordivõistlus, mistõttu soovitame kaugemalt tulijatel majutuse broneerimisega tegeleda esimesel võimalusel. Soovitusi ja majutuse sooduskoodi leiate SIIT.

*– loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia (inglise k STEM–science, technology, engineering and maths)

Konverentsi sisukorraldus: Imbi Henno (Haridus- ja Teadusministeerium); Katrin Saart (SA Eesti Teadusagentuur), Eeva Kirsipuu-Vadi (Tartu loodusmaja), Urmas Tokko (Tartu Tamme Gümnaasium), Ain Tõnisson (Tartu Tamme Gümnaasium), Ülle Kikas (Tartu Ülikool), Terje Tuisk (SA Eesti Teadusagentuur), Eva Pruusapuu (SA Eesti Teadusagentuur), Aiki Jõgeva (Kääpa Kool), Luise Tiks (Tallinna Inglise Kolledž),  Inge Timoštšuk (Tallinna Ülikool), Gedy Siimenson (Tartu loodusmaja), Kristjan Lepp (Kiviõli I Keskkool),  Anne Laius (Miina Härma Gümnaasium), Janika Ruusmaa (Tartu loodusmaja).

Konverentsi info:
Imbi Henno, Haridus- ja Teadusministeerium
E-post: imbi.henno@hm.ee

Eeva Kirsipuu-Vadi, Tartu loodusmaja
E-post:eeva.vadi@gmail.com

Lisainfo registreerumise kohta:
Katrin Saart, Eesti teadusagentuur
Tel: 730 0378; E-post: katrin.saart@etag.ee

Konverentsi korraldust toetab European Schoolneti projekt Scientix,  Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur ja Tartu Tamme Gümnaasium.