Stendiettekanded teadushariduse konverentsil

Teadushariduse konverents “Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming.  Scientix  konverents 2019” kutsub teid esitlema ja jagama oma parimaid praktikaid ja uuenduslikke suundi loodus- ja reaalainete õpetamisel nii üldhariduskoolis (algkoolist gümnaasiumini), kutsekoolis kui huvikoolis. Stendiettekande teema peaks olema STEM* valkonnaga seotud.

Oma soovi esitamiseks  täitke vorm, kus tooge ära tegevuse pealkiri ja lisage lühikokkuvõte (u 1800 tähemärki). Stendiettekande koostamisel peaks keskenduma kriitilise mõtlemise ja probleemide lahendamise oskuste ning loodusteadusliku kirjaoskuse arendamisele.

Konverentsil esitlemiseks valitakse välja kuni 25 kavandit, kellele anname teada hiljemalt 15. jaanuariks.
Seejärel tuleb stendiettekanne kujundada A0 formaadis (vertikaalne paigutus, laius 84,1cm x kõrgus 118,9cm) ja esitada .pdf failina, hiljemalt 14. veebruariks. Korraldajad tagavad välja valitud stendide trüki.

Stendiettekanded esitletakse konverentsi raames Tartu Tamme Gümnaasiumi aatriumis, parimatele auhinnad.

*– loodusteadused, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (inglise k STEM–science, technology, engineering and maths)

Stendiettekande tegemise soovi edastamiseks palun täitke järgnev vorm 10. jaanuariks 2019.

Järgnevalt lingilt leiate veel soovitusi, kuidas oma tööd stendiettekandena paremini esitada:
Regina Paabo koostatud juhend.