Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

  • ühe vooru stipendiumisaajate geograafiline, sooline ja vanuseline mitmekesisus ja tasakaal;
  • eelistatud on maapiirkonna ja väikese kooli õpilased;
  • õpilase enda motiveeritus;
  • õpilase vastuste ja selgituste põhjalikkus, selgesõnalisus ja veenvus;
  • õpilase huvi ja ind valitud uurimistöö teema(de) osas

Noore uurija stipendiumikonkursi hindamiskomisjon

Hindamiskomisjon on neljaliikmeline, koosnedes Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur töötajatest, kes igapäevaselt tegelevad erinevate riiklike konkursside korraldamisega õpilastele ja uurimistöödega:

  1. Terje Tuisk – teaduse populariseerimise osakonna juhataja
  2. Liisi Röömel – konkursside koordinaator
  3. Margit Lehis – konkursside koordinaator
  4. Katrin Saart – programmi koordinaator