Festivali programm

Õpilaste teadusfestival toimub 16.–17. aprillil 2019. aastal Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

Õpilaste teadusfestivali programmi, ruumiplaani, stendide nimekirjad jne leiate ka  festivali teatmikust “Õpilaste teadusfestival 2019”

Külastajatel on festival avatud:

– teisipäeval, 16.04 kell 10:00-18.00.

– kolmapäeval, 17.04 kell 10:00-13:00.

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimate autasustamine algab kolmapäeval, 17.04. kell 14:15.

Info töötubade, seminaride ja grupi registreerimise kohta leiate kodulehe vasakmenüüst. Täpsem programm jt töötoad saavad kinnitatud märtsis.

TEISIPÄEV, 16. aprill

Kell 9:30 Festivali avamine. NB! Ainult õpilaste teadustööde riiklikul konkursil osalejatele
Kell 10-18 Festival on KÕIGILE KÜLASTAJATELE AVATUD!
 Kell 10-18 Õpilaste teadustööde riikliku konkursi stendiettekannete näitus ja hindamine.

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi osalejad tutvustavad stendettekannetega oma uurimistöid.

Kell 10-18 Algkooliõpilaste stendiettekannete näitus

Tutvuda saab algkooliõpilaste teadusprojektidega. Algkooliõpilaste projektide alale osalema valitud projektide nimekirja leiate siit.

Kell 10-18 Teaduse populariseerijate avatud ala 1. korrusel Jakob Hurda saali ees ja stendiala ees:
Tartu loodusmaja / SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, TÜ tehnoloogiainstituut, EGEA-Tartu, Eestimaa Looduse Fond, Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Tehnoloogiakool, Pernova Loodusmaja, TÜ teaduskool, Captain Corrosion OÜ ja Tartu Ülikooli füüsika instituut, TalTechi Geoloogia instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž, KVARK, Erahuvikool HuviTERA, Eesti Maaülikool, Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Tehnikakõrgkool, Insplay, TÜ Tartu observatoorium, Tartu Ülikool / Miljon+, SPARK Makerlab, Väätsa Põhikool, SA Akadeemiake, Kadrina Keskkool, MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis, TÜ Fotoonikaklubi, Eesti Ornitoloogiaühing ja MTÜ Loodusajakiri, Haridus- ja Teadusministerium, Innovatsioonikeskus INNOKAS, Eesti Tervishoiu Muuseum, Tartu Ülikooli muuseum, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, Valga Gümnaasium
Kell 10-18 Jakob Hurda saali programm (täpsema info saamiseks klikka lingil)
Kell 10:15-16:00 TÖÖTOAD1. ja 2. korruse seminariruumides, eelregistreerimisega.
Kell 10:45-16:00 ARUTELUSEMINAR koolide UURIMISTÖÖDE KOORDINAATORITELE raamatukogus. 

Kutsete ja eelregistreerumisega.
Seminari ettekanded, arutelud ja praktilised ülesanded toimuvad päeva jooksul, vastavalt peagi lisanduvale päevakavale. Osalejad saavad liituda ja osaleda jooksvalt.

Kell 18:15-20:45 Pidulik õhtusöök-vastuvõtt stendiettekannetega osalejatele ja juhendajatele (kutsetega)
Kell 21:00 Väljub tellitud buss, mis viib vastuvõtul osalejad hotelli

KOLMAPÄEV, 17. aprill

Kell 8:30-9:30 Linnulauluhommik. Korraldab Eesti Ornitoloogiaühing, eelregistreerumisega
Kell 10-13 Festival on KÕIGILE KÜLASTAJATELE AVATUD!
 Kell 10-13 Õpilaste teadustööde riikliku konkursi stendiettekannete näitus.

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi osalejad tutvustavad stendettekannetega oma uurimistöid.

Kell 10-13 Algkooliõpilaste stendiettekannete näitus

Tutvuda saab algkooliõpilaste teadusprojektidega. Algkooliõpilaste projektide alale osalema valitud projektide nimekirja leiate siit.

Kell 10-13 Teaduse populariseerijate avatud ala 1. korrusel Jakob Hurda saali ees ja stendiala ees:
Tartu loodusmaja / SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, TÜ tehnoloogiainstituut, EGEA-Tartu,  Pernova Loodusmaja, TÜ teaduskool, Captain Corrosion OÜ ja Tartu Ülikooli füüsika instituut, GLOBE Eesti, TalTechi Geoloogia instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž, KVARK, Erahuvikool HuviTERA, Eesti Maaülikool, Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Tehnikakõrgkool, TÜ Tartu observatoorium, Tartu Ülikool / Miljon+, SPARK Makerlab, TÜ Fotoonikaklubi, Eesti Ornitoloogiaühing ja MTÜ Loodusajakiri, Haridus- ja Teadusministerium, Innovatsioonikeskus INNOKAS, Eesti Tervishoiu Muuseum, Tartu Ülikooli muuseum, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, Valga Gümnaasium, Merkuur OÜ
Kell 10:45-13:00 Jakob Hurda saali programm (täpsema info saamiseks klikka lingil)
Kell 10:15-12:45 TÖÖTOAD1. ja 2. korruse seminariruumides, eelregistreerimisega.
Kell 10:45-13:00 SEMINAR noore uurija stipendiumi saajatele

ERM-i lastetoasKutsetega, eelregistreerumisega!

Kell 14:15-15:00 Õpilaste teadustööde riikliku konkursi PARIMATE AUTASUSTAMINE!

 

TEISIPÄEVAL, 16.04 AVATUD ALAL

Tegevuste kirjeldused

Tartu loodusmaja pakub festivali külastajatele palju erinevaid tegevusi. Esmakordselt paneme üles #Energy Advice projekti raames äsjavalminud interaktiivse puutetundliku seina, mille abil näitlikustame kliimasoojenemist, selle põhjuseid ja tagajärgi. Ning näitame, kuidas meie ise oma igapäevaste valikutega saame kliimamuutuste leevendamisele kaasa aidata. Vaatamiseks on ka näitus “Hoia oma paradiisi”, mis annab võimaluse mõtiskleda ja uurida keskkonna ja inimese vahelise suhte üle.
Taaskord on võimalik elektrigeneraatorjalgratastega elektit toota ning ise oma nahal tunda, kui palju selleks vaeva peab nägema. Tartu loodusmaja huvikool tutvustab, mida põnevat meie erinevates huviringides tehakse.
Eesti Loodusmuuseum. Tahad näha silmale nähtamatut? Eesti Loodusmuuseum kutsub avastama liitreaalsust: äratame ellu sadu miljoneid aastaid tagasi elanud loomad ja teeme silmale nähtavaks meid ümbritseva mikromaailma – näitame sulle loodust nii nagu sa seda kunagi varem näinud ei ole!
 Tartu Ülikooli Fotoonikaklubi. Lasertakistusrajal on igal ühel võimalus proovile panna oma oskused laseritest koosneva labürindi läbimises. Kõik toimub justkui spioonifilmis, kus tuleb võimalikult kiirelt laserite vahelt läbi minna, ilma et turvasüsteem tööle hakkaks.
EGEA-Tartu moodustavad entustsiastlikud ja säravad noored geograafiahuvilised. EGEA-Tartu on osa üleeuroopalisest organisatsioonist EGEA (European Geography Association), mis koondab endas allüksusi üle kogu Euroopa. EGEA liikmed on käinud enam kui 5 aasta vältel Eesti koolides tutvustamas geograafide tegevust läbi praktiliste teematundide. Õpilaste teadusfestivali messialal tutvustame teematunde ja teeme eksperimente, mis on osaks Laheda Geograafiatunni programmist.
Pernova Loodusmaja. Digiajastu infokandjaks on pudelikiri  või sodiaagivöö? Kas päikeseteleskoop on päikeseenergial töötav televiisor? Looduse tundmine võimaldab inimesel sügavamalt mõista maailma ja selle toimimist. Pernova Loodusmaja roll on olla teejuhiks looduse mitmekesisuse avastamisel ja avardada meie kõigi maailmapilti ja keskkonnateadlikkust.  Festivali avatud alal tutvustame elamuskülastusi Pärnus, Pernova loodusmajas ja planetaariumis.
Tartu Ülikooli Teaduskool. Lahendame erinevaid loogika-ja nuputamisülesandeid. Tublidele lahendajatele jagame teaduskooli meeneid.
Captain Corrosion OÜ ja Tartu Ülikooli füüsika instituut. Plaanime välja minna suuremalt materjaliteaduse- ja tehnoloogia teemaga, mida esindab kolm osapoolt:
1) Materjaliteaduse eriala tutvustus – Tartu Ülikooli materjaliteadlased tutvustavad enda eriala. Selleks paneme välja põnevamaid materjale (sh nanomaterjale) ja viime koos noortega läbi materjalidega seotud katseid.
2) Tulevikumaterjal grafeen – Tartu Ülikooli füüsika insituudi sensortehnoloogiate labor ja kiletehnoloogia labor tutvustavad rahvusvahelise Graphene Flagship projekti raames valminud grafeenil põhinevat gaasisensorit
3) Demo Lab – Tartu Ülikooli spin-off ettevõte Captain Corrosion OÜ tutvustab uut algatust “Demo Lab”, kus noored saavad ise materjalitehnoloogilisi protsesse läbi viia ning kasutada kaasaegseid seadmeid materjalide uurimiseks, mis annab esmase ettekujutuse erialasest tööst nii teadlasena ülikoolis või spetsialisti/keskastmejuhina ettevõttes.
KVARK – saate “Rakett69” teadustoimetus. Kas oled mõelnud, mida tunnevad Rakett69 võistlejad ülesandeid lahendades? Võib-olla tunned huvi, kuidas ise nende ülesannetega hakkama saaksid? 16. aprillil Õpilaste Teadusfestivalile tulles on ka Sinul võimalus proovida kätt Rakett69 ülesannetega nii sellelt kui eelmistelt hooaegadelt.
Klotsiinseneride töötoas on ehitatakse võidu torne ja sildu, rahulik meel ja kindel käsi on seal suur eelis. Suminatraadi töötoas saad oma meeled proovile panna lahendades suminatraadi rada nähes maailma läbi videoprillide. Matemaatika nupunurk on mõeldud neile, kellele meeldib lahendada nuputamise ja loogika ülesandeid.
Eesti Maaülikooli õppekavadel on suur osa praktikal, mis leiab aset nii tipptasemel laborites ning maaülikooli välipraktikabaasides kui ka koostööpartnerite ja ettevõtete juures. Rohelises ülikoolilinnakus toimub õppetöö nii ettevõtluse, metsanduse, kalanduse, keskkonna ja põllumajanduse kui ka veterinaarameditsiini ja inseneeria valdkondades.
Eesti Rahva Muuseum on muuseum, mille eesmärk on kajastada igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi ja laadi, arvestades selle ajalist, ruumilist ja sotsiaalset mitmekesisust. Muuseum keskendub eesti kultuurile, millele lisanduvad teised soome-ugri, eriti lähemad läänemeresoome väikerahvad.
HUNTS ( humanitaarainete õpilaskonverents) – Soovime reklaamide humanitaarainete õpilaskonverentsi HUNTS 2019, mis toimub 27. septembril. Lisaks tutvustame eelmise aasta konverentsi materjale. Konverents hakkab toimuma iga-aastaselt.
Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool. Õpilaste teadusfestivalil tutvustavad üliõpilased ja õppejõud ehitusinstituudi võimalusi sh projekti “100 sammu inseneerias”, mille põhieesmärk on inseneri elukutse populariseerimine.
Tartu Ülikooli Tartu observatoorium  tuleb eesmärgiga tutvustada laiale üldsusele kosmoseteaduse ja –tehnoloogia uusimaid saavutusi ja teadlase elukutset. Meie boksis saab testida satelliite, ehitada rakette, otsida tähtkujusid, piiluda teleskoobist, uudistada näitust kaugseirepitidest, uurida kosmoseteadlase elukutse kohta ja palju muud.
Projekt Miljon+ kutsub eestikeelset Vikipeediat täiendama ja parandama. Miks? Sest Vikipeedia on üldinfoallikana enim kasutatav allikas, äärmiselt hea kanal eestikeelsete oskussõnade levitamiseks, mitmeti kasulik digihumanitaarias ja keeletehnoloogias.  Praegu pole eesti keeles paremat üldist erialakeelset andmebaasi, mis kataks peaaegu kõik valdkonnad. Pole ka teist nii mahukat eestikeelset veebientsüklopeediat. Teadusfestivalil näitame kõigile huvilistele, kuidas Vikipeediat täiendada ja parandada.
SPARK Makerlab MTÜ on inseneeria, tehnika ja loovuse huvikeskus kõikidele vanusegruppidele – meie juures saab leiutada ja meisterdada, meistritelt nõu küsida ja heas seltskonnas aega veeta. Meil on avatud töökoda noortele ja täiskasvanutele, korraldame töötubasid nii koolidele kui firmadele ning pakume huviringe Tartus ning huviringi materjale üle kogu Eesti! Õpilaste teadusfestivalil tutvustame SPARK Makerlabi töötubasid ja huviringe.
 Eesti Ornitoloogiaühing ja MTÜ Loodusajakiri. Mitu värvulist lendab parves? Kuhu rändab talveks rasvatihane? Kas märkad jõe ääres jäälindu? Ornitoloogiaühingu mängudes saad teritada silma lindude loendamisel ja vaatlemisel ning saad teada, kus meie linnud talve veedavad. Loodusajakiri tutvustab ja müüb oma ajakirju Eesti Loodus, Horisont, Eesti Mets ja Gorizontõ Estonii, loodusteemalisi raamatuid, heliplaate ja mud. Huvilised saavad lahendada nuputamisülesandeid.
Haridus- ja Teadusministeerium. Keeletehnoloogia töötoas/messialal saab kuulata, kuidas arvuti räägib eesti keeles rõõmsalt, vihaselt, neutraalselt ja kurvalt. Saab ka teada, kes kõnelevat arvutihäält igapäevaselt kasutavad. Proovime, kui hästi tõlgib arvuti inglise keelde ja kuidas õnnestub arvutil inglise keelest eesti keelde tõlkimine ning vaatame, kuidas Google’i masintõlge erineb Taru Ülikooli omast. Katsetame ka seda, kuidas töötab reaalajas kõne masintõlge. Saab ka vaadata, millises tujus Eesti inimesed parasjagu on – uurime, kas Delfi kommentaarid on positiivsed, negatiivsed või neutraalsed. Lisaks saab vaadata-proovida tervet nimekirja huvitavaid ja vajalikke keelevidinaid ning õpetlikke keelemänge!
Innovatsioonikeskus INNOKAS. Tule leiuta üksi, koos sõbra või perega fantaasiarikas lahe sõiduk/ehitis. Eelteadmisi pole vaja, kaasa võta hea tuju ja ehitamishimu.
Väätsa Põhikooli Kosmoseprogramm. Tutvustame Kosmosekoolide võrgustiku käivitumist, Kosmosekoolide festivali ning selle käigus toimuvaid teaduslendude starte.
SA Akadeemiake tutvustab uurimistöö avaldamise võimalusi õpilaste teadusajakirjas Akadeemiake (www.akadeemiake.ee)
Eesti Tervishoiu Muuseum. Mõõdame Vernier’ aparaadiga käepigistuse jõudu, üleshüppe äratõukejõudu ja lennuaega ning kehakoostist ja kehamassiindeksi. Samuti tutvustame, mida põnevat on võimalik ette võtta Eesti Tervishoiu Muuseumis.
Tartu Ülikooli muuseum kutsub kõiki huvilisi oma laua juurde, kus saab teha tutvust tähtede ja tähtkujudega ning uudistada, kuidas saab oma telefonist teha hologrammimasina. Tutvustame ka põnevaid laagreid ja võistluseid, mis meil sel aastal tulemas.
Eestimaa Looduse Fond. Tutvustame loodusvaatluste tegemist ja seda kuidas loodusvaatlustest saavad teadlaste jaoks olulised andmed (erinevad rakendused, kuhu vaatlusi saab sisestada), samuti räägime ELFi ja TÜ poolt sel kevadel läbiviidavat nurmenuku rahvateaduse kampaanias osalemise võimalustest, tutvustame töötoa peategelast nurmenukku ja õpetame kuidas määrata nurmenuku erikaelsust (rahvateaduse kampaania sisu), samuti räägime niidukooslustest ja sellest kuidas niitude kinnikasvamine mõjutab mitmekesisust (selleks on ette valmistatud koosluste taastamise mäng).
Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Tehnoloogiakool. Tutvustame tehnoloogiakooli tegevusi – kursused, laagrid, töötoad, projektid.
Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut. TalTech geoloogia instituudi põnevad katsed annavad ülevaate kuidas uurida kivimeid, mineraale ja maavarasid. Kui raske on meteoriit? Kas sa tunned ära Eesti põhilised maavarad? Milline näeb välja mikrofossiil? Mille abil määrame mineraali kõvadust? Need ja paljud teised küsimused saavad ÕTFil vastused.
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž. TalTech Virumaa kolledž osaleb messialal, kus räägitakse kolledžis õppimisvõimalustest ja õppekavadest. Messialal demonstreeritakse targa maja prototüüp ja räägitakse selle tööprintsiipidest ning juhtimisest mobiilrakenduse kaudu. Samuti on kohal Virumaa kolledži Leiutajate klubi osalejad, kes näitavad ja räägivad oma leiutistest.
Erahuvikool HuviTERA. Huvikool HuviTERA laua juures saad tutvuda Codey Rocky robotitega. Codey on erinevate anduritega roboti kontroller, mida saab kasutada eraldiseisvalt õpiülesannete sooritamisel. Rocky on roboti ratastega kehaosa, mida saab kasutada ainult koos Codeyga, tal on olemas värviandur ja mootor. HuviTERA õpilased on nendega loonud lõubsaid mänge. Tule mängima ja katsetama!
Insplay tutvustab oma stendis erinevaid haridusroboteid, mille toel saab teha esimesi samme programmeerimisoskuse arendamisel ning mis toetavad STEAM ehk teadus-, tehnoloogia-, inseneeria-, kunsti- ja matemaatikaoskuste omandamist.  Viiakse läbi töötuba õpetajatele – „Mida tähendab STEAM?“ (täpsem info töötubade alalehel)
Kadrina Keskkool. Tutvustame avatud alal Kadrina Keskkooli tegevusi nii üldiselt, kui ka täpsemalt koolis toimuvat inseneriõpet.
Ruumiharidus MTÜ / Arhitektuurikool. Arhitektuurikool kutub osalema Kooliruumi projektis. Kooliruum on loovtöö, mille jooksul kogeda loodus-­ ja sotsiaalteaduslike uurimismeetodite kasutamist ning disainile ja arhitektuurile iseloomulikku tööprotsessi elulises olukorras. Õpilane asub nii teadlase rolli, kelle ülesanne on välja selgitada koolikeskkonna eripära, kui arhitekti rolli, kes töötab välja ruumilise idee.
MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis. Tutvustame savi ja animatsiooni maailma ja õpetame, kuidas leida nende vahel ühist keelt. Töötoa käigus saab meisterdada oma kätega savist olendi ning äratada ta animatsiooni abil ellu.
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit. Festival NOOR INSENER tutvustus.
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed. Kõik loodushuvilised saavad end proovile panna talviste puude ja põõsaste pungade määramisel ning loomade talviste tegutsemisjälgede äratundmisel. Samuti saab teada, missuguste putukatega võib kohtuda kevadel ja piiluda kivimite imelisse maailma läbi mikroskoobi.
 Valga Gümnaasium. Tutvustame molekulaargastronoomia ja segadusttekitavad maitsete töötubade tegevusi. Eesmärgiks on kasvatada noortes huvi teaduse ja tehnoloogia vastu läbi innovaatiliste lahenduste ja eksperimenteerimise kaudu ning lõimida teadust igapäevaelus kogetuga.

Tagasi lehekülje algusesse

 KOLMAPÄEVAL, 17. 04 AVATUD ALAL

Tegevuste kirjeldused

Tartu loodusmaja pakub festivali külastajatele palju erinevaid tegevusi. Esmakordselt paneme üles #Energy Advice projekti raames äsjavalminud interaktiivse puutetundliku seina, mille abil näitlikustame kliimasoojenemist, selle põhjuseid ja tagajärgi. Ning näitame, kuidas meie ise oma igapäevaste valikutega saame kliimamuutuste leevendamisele kaasa aidata. Vaatamiseks on ka näitus “Hoia oma paradiisi”, mis annab võimaluse mõtiskleda ja uurida keskkonna ja inimese vahelise suhte üle. Taaskord on võimalik elektrigeneraatorjalgratastega elektit toota ning ise oma nahal tunda, kui palju selleks vaeva peab nägema. Tartu loodusmaja huvikool tutvustab, mida põnevat meie erinevates huviringides tehakse.
 Tartu Ülikooli Fotoonikaklubi. Lasertakistusrajal on igal ühel võimalus proovile panna oma oskused laseritest koosneva labürindi läbimises. Kõik toimub justkui spioonifilmis, kus tuleb võimalikult kiirelt laserite vahelt läbi minna, ilma et turvasüsteem tööle hakkaks.
EGEA-Tartu moodustavad entustsiastlikud ja säravad noored geograafiahuvilised. EGEA-Tartu on osa üleeuroopalisest organisatsioonist EGEA (European Geography Association), mis koondab endas allüksusi üle kogu Euroopa. EGEA liikmed on käinud enam kui 5 aasta vältel Eesti koolides tutvustamas geograafide tegevust läbi praktiliste teematundide. Õpilaste teadusfestivali messialal tutvustame teematunde ja teeme eksperimente, mis on osaks Laheda Geograafiatunni programmist.
Pernova Loodusmaja. Digiajastu infokandjaks on pudelikiri  või sodiaagivöö? Kas päikeseteleskoop on päikeseenergial töötav televiisor? Looduse tundmine võimaldab inimesel sügavamalt mõista maailma ja selle toimimist. Pernova Loodusmaja roll on olla teejuhiks looduse mitmekesisuse avastamisel ja avardada meie kõigi maailmapilti ja keskkonnateadlikkust.  Festivali avatud alal tutvustame elamuskülastusi Pärnus, Pernova loodusmajas ja planetaariumis.
Tartu Ülikooli Teaduskool. Lahendame erinevaid loogika-ja nuputamisülesandeid. Tublidele lahendajatele jagame teaduskooli meeneid.
Captain Corrosion OÜ ja Tartu Ülikooli füüsika instituut. Plaanime välja minna suuremalt materjaliteaduse- ja tehnoloogia teemaga, mida esindab kolm osapoolt:
1) Materjaliteaduse eriala tutvustus – Tartu Ülikooli materjaliteadlased tutvustavad enda eriala. Selleks paneme välja põnevamaid materjale (sh nanomaterjale) ja viime koos noortega läbi materjalidega seotud katseid.
2) Tulevikumaterjal grafeen – Tartu Ülikooli füüsika insituudi sensortehnoloogiate labor ja kiletehnoloogia labor tutvustavad rahvusvahelise Graphene Flagship projekti raames valminud grafeenil põhinevat gaasisensorit
3) Demo Lab – Tartu Ülikooli spin-off ettevõte Captain Corrosion OÜ tutvustab uut algatust “Demo Lab”, kus noored saavad ise materjalitehnoloogilisi protsesse läbi viia ning kasutada kaasaegseid seadmeid materjalide uurimiseks, mis annab esmase ettekujutuse erialasest tööst nii teadlasena ülikoolis või spetsialisti/keskastmejuhina ettevõttes.
Eesti Maaülikooli õppekavadel on suur osa praktikal, mis leiab aset nii tipptasemel laborites ning maaülikooli välipraktikabaasides kui ka koostööpartnerite ja ettevõtete juures. Rohelises ülikoolilinnakus toimub õppetöö nii ettevõtluse, metsanduse, kalanduse, keskkonna ja põllumajanduse kui ka veterinaarameditsiini ja inseneeria valdkondades.
Eesti Rahva Muuseum on muuseum, mille eesmärk on kajastada igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi ja laadi, arvestades selle ajalist, ruumilist ja sotsiaalset mitmekesisust. Muuseum keskendub eesti kultuurile, millele lisanduvad teised soome-ugri, eriti lähemad läänemeresoome väikerahvad.
HUNTS ( humanitaarainete õpilaskonverents) – Soovime reklaamide humanitaarainete õpilaskonverentsi HUNTS 2019, mis toimub 27. septembril. Lisaks tutvustame eelmise aasta konverentsi materjale. Konverents hakkab toimuma iga-aastaselt.
Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool. Õpilaste teadusfestivalil tutvustavad üliõpilased ja õppejõud ehitusinstituudi võimalusi sh projekti “100 sammu inseneerias”, mille põhieesmärk on inseneri elukutse populariseerimine.
Tartu Ülikooli Tartu observatoorium tuleb eesmärgiga tutvustada laiale üldsusele kosmoseteaduse ja –tehnoloogia uusimaid saavutusi ja teadlase elukutset. Meie boksis saab testida satelliite, ehitada rakette, otsida tähtkujusid, piiluda teleskoobist, uudistada näitust kaugseirepitidest, uurida kosmoseteadlase elukutse kohta ja palju muud.
Projekt Miljon+ kutsub eestikeelset Vikipeediat täiendama ja parandama. Miks? Sest Vikipeedia on üldinfoallikana enim kasutatav allikas, äärmiselt hea kanal eestikeelsete oskussõnade levitamiseks, mitmeti kasulik digihumanitaarias ja keeletehnoloogias.  Praegu pole eesti keeles paremat üldist erialakeelset andmebaasi, mis kataks peaaegu kõik valdkonnad. Pole ka teist nii mahukat eestikeelset veebientsüklopeediat. Teadusfestivalil näitame kõigile huvilistele, kuidas Vikipeediat täiendada ja parandada.
SPARK Makerlab MTÜ on inseneeria, tehnika ja loovuse huvikeskus kõikidele vanusegruppidele – meie juures saab leiutada ja meisterdada, meistritelt nõu küsida ja heas seltskonnas aega veeta. Meil on avatud töökoda noortele ja täiskasvanutele, korraldame töötubasid nii koolidele kui firmadele ning pakume huviringe Tartus ning huviringi materjale üle kogu Eesti! Õpilaste teadusfestivalil tutvustame SPARK Makerlabi töötubasid ja huviringe.
 Eesti Ornitoloogiaühing ja MTÜ Loodusajakiri. Mitu värvulist lendab parves? Kuhu rändab talveks rasvatihane? Kas märkad jõe ääres jäälindu? Ornitoloogiaühingu mängudes saad teritada silma lindude loendamisel ja vaatlemisel ning saad teada, kus meie linnud talve veedavad. Loodusajakiri tutvustab ja müüb oma ajakirju Eesti Loodus, Horisont, Eesti Mets ja Gorizontõ Estonii, loodusteemalisi raamatuid, heliplaate ja mud. Huvilised saavad lahendada nuputamisülesandeid.
Haridus- ja Teadusministeerium. Keeletehnoloogia töötoas/messialal saab kuulata, kuidas arvuti räägib eesti keeles rõõmsalt, vihaselt, neutraalselt ja kurvalt. Saab ka teada, kes kõnelevat arvutihäält igapäevaselt kasutavad. Proovime, kui hästi tõlgib arvuti inglise keelde ja kuidas õnnestub arvutil inglise keelest eesti keelde tõlkimine ning vaatame, kuidas Google’i masintõlge erineb Taru Ülikooli omast. Katsetame ka seda, kuidas töötab reaalajas kõne masintõlge. Saab ka vaadata, millises tujus Eesti inimesed parasjagu on – uurime, kas Delfi kommentaarid on positiivsed, negatiivsed või neutraalsed. Lisaks saab vaadata-proovida tervet nimekirja huvitavaid ja vajalikke keelevidinaid ning õpetlikke keelemänge!
Innovatsioonikeskus INNOKAS. Tule leiuta üksi, koos sõbra või perega fantaasiarikas lahe sõiduk/ehitis. Eelteadmisi pole vaja, kaasa võta hea tuju ja ehitamishimu.
Eesti Tervishoiu Muuseum. Mõõdame Vernier’ aparaadiga käepigistuse jõudu, üleshüppe äratõukejõudu ja lennuaega ning kehakoostist ja kehamassiindeksi. Samuti tutvustame, mida põnevat on võimalik ette võtta Eesti Tervishoiu Muuseumis.
Tartu Ülikooli muuseum kutsub kõiki huvilisi oma laua juurde, kus saab teha tutvust tähtede ja tähtkujudega ning uudistada, kuidas saab oma telefonist teha hologrammimasina. Tutvustame ka põnevaid laagreid ja võistluseid, mis meil sel aastal tulemas.
Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut. TalTech geoloogia instituudi põnevad katsed annavad ülevaate kuidas uurida kivimeid, mineraale ja maavarasid. Kui raske on meteoriit? Kas sa tunned ära Eesti põhilised maavarad? Milline näeb välja mikrofossiil? Mille abil määrame mineraali kõvadust? Need ja paljud teised küsimused saavad ÕTFil vastused.
Ruumiharidus MTÜ / Arhitektuurikool. Arhitektuurikool kutub osalema Kooliruumi projektis. Kooliruum on loovtöö, mille jooksul kogeda loodus-­ ja sotsiaalteaduslike uurimismeetodite kasutamist ning disainile ja arhitektuurile iseloomulikku tööprotsessi elulises olukorras. Õpilane asub nii teadlase rolli, kelle ülesanne on välja selgitada koolikeskkonna eripära, kui arhitekti rolli, kes töötab välja ruumilise idee.
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit. Festival NOOR INSENER tutvustus.
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed. Kõik loodushuvilised saavad end proovile panna talviste puude ja põõsaste pungade määramisel ning loomade talviste tegutsemisjälgede äratundmisel. Samuti saab teada, missuguste putukatega võib kohtuda kevadel ja piiluda kivimite imelisse maailma läbi mikroskoobi.
Merkuur OÜ. Merkuuri meeskond on arendanud välja puidu, metalli- ja inseneeria valdkonna mobiilsed töökojad ja töötoad, kus tutvustame osalejatele erinevaid töövõtteid, töövahendeid ning pakume käed-külge viisil võimalust valmistada põnevaid tooteid.
Meie soovime, et noored innustuksid teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkondade võimalustest ning suudaksid tulevikus luua ägedaid tooteid ja teenuseid, millega maailma vallutada.
Meie investeerime noortesse. Investeeri Sina ka!
Eesti Loodusmuuseum. Tahad näha silmale nähtamatut? Eesti Loodusmuuseum kutsub avastama liitreaalsust: äratame ellu sadu miljoneid aastaid tagasi elanud loomad ja teeme silmale nähtavaks meid ümbritseva mikromaailma – näitame sulle loodust nii nagu sa seda kunagi varem näinud ei ole!

Tagasi lehekülje algusesse