Õpilaste teadusfestival

 

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorrast koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jääb 14. ja 15. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuma pidanud õpilaste teadusfestival ära.

Seoses sellega ei toimu õpilaste teadustööde konkursi lõppvooru stendiettekannetena ning õpilasleiutajate konkursi ja õpilaste teadustööde konkursi parimate autasustamist. Mõlema konkursi tulemused annab Eesti Teadusagentuur nii asjaosalistele kui avalikkusele teada pärast tulemuste kinnitamist. 

Kuna festivali toimumise aeg on olnud kooskõlas konkursside ajakavade ja koolide õppetöö korraldusega (vaheajad, eksamid jms), ei täidaks üritus selle edasilükkamisel enam oma eesmärki. Seetõttu oleme otsustanud festivali sel aastal ära jätta.  

 

Õpilaste teadusfestival on pidu kõikidele teadushuvilistele – lastele, õpilastele, õpetajatele, lastevanematele jne. Festival toimub kord aastas aprillikuus.

2020. aasta õpilaste teadusfestival toimub 14.-15. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

Avatud külastajatele teisipäeval, 14.04 kell 10-18.00, parimate õpilasleiutajate autasustamine algab teisipäeval kell 14
kolmapäeval, 15.04 kell 10-13, parimate õpilasuurijate autasustamine algab kolmapäeval kell 14.
Olete oodatud üksi ja koos klassikaaslastega!

FESTIVALI KÜLASTAMINE ON KÕIGILE TASUTA!

*******

Videoülevaade festivalist
Videoülevaade festivalist õpetajale 🙂

Uus programm on valmimas.

FESTIVALIL

 • esinevad stendiettekannetega  õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, st toimub konkursi II voor, milles valitakse välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad, mida annavad välja erinevad asutused. Ka külastajad saavad sõna sekka öelda ja oma lemmiku valida!
  Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust: “Õpilaste teadustööde riikliku konkursi kogumik 2019”
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside lapsed;
 • saavad õpilased osaleda töötubades;
 • on koolide loov- ja uurimistööde koordinaatoritel  võimalus osaleda seminaril (eelregistreerumisega);
 • on põnev lavaprogramm, kus esinevad teadlased, ettevõtjad ja toimuvad teadusetendused.
 • saab tutvuda vahvamate õpilasleiutajate riiklikule konkursile esitatud tööde näitusega ning elada kaasa 2019. aasta konkursi parimate autasustamisele;

Kes on oodatud festivali külastama?

 • Üldhariduskoolide õpilased, uurimistööde juhendamise ja korraldamisega seotud õpetajad, klassiõpetajad. NB! Õpilasgrupid alates 10st külastajast palume ette registreerida, et teie tulekuks paremini valmis olla.
 • Huviringide õpilased ja juhendajad.
 • Õpilaste pered ja tuttavad.
 • Teadlased ning teadusasutuste ja ettevõtete töötajaid.
 • Kõik, kes on ühel või teisel moel (õpilas)teadusest huvitatud.

Miks tulla?

 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad.
 • Algkooliõpilaste projekte uurides saab selgeks, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.
 • Noorte leiutajate tööde näituselt saab inspiratsiooni ning kinnitust ja julgust ka ise millega sarnasega tegelda.
 • Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti.

Õpilaste teadusfestivali külastamine on TASUTA!

Kuidas tulla?

Kohale saate tulla:

 • jalgrattaga (ERM-i juures on jalgrattaparklad);
 • autoga (parkimise täpsem info on toodud ERMi kodulehel);
 • linnaliinibussiga nr 7 (uuri bussiaegu siit).

NB! Tartu linnatransport on külastajatele festivali käepaelaga tasuta.
Festivalile minnes, kui külastajal veel käepaela ei ole, tuleb bussikontrollile öelda, et minnakse õpilaste teadusfestivalile. Festivalil kohapeal saavad kõik külastajad festivali käepaelad.

Tähelepanu! Festival on avalik üritus, mida pildistatakse ja osaliselt ka filmitakse. Tehtud fotosid ja videomaterjale kasutavad korraldajad oma veebi- ja trükimaterjalides ning jagatakse festivali ajal korraldajate FB-ürituse uudisvoos. Kui te ei soovi, et teid pildistatakse või filmitakse, siis palun andke sellest korraldajatele teada.

Festivali lisainfo:

Katrin Olt, tel 730 0339, e-post katrin.olt@etag.ee