Õpilaste teadusfestival

 

 

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

Õpilaste teadusfestival on pidu kõikidele teadushuvilistele – lastele, õpilastele, õpetajatele, lastevanematele jne. Festival toimub kord aastas aprillikuus.

2020. aasta õpilaste teadusfestival toimub 14.-15. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

Avatud külastajatele teisipäeval, 14.04 kell 10-18.00, parimate õpilasleiutajate autasustamine algab teisipäeval kell 14
kolmapäeval, 15.04 kell 10-13, parimate õpilasuurijate autasustamine algab kolmapäeval kell 14.
Olete oodatud üksi ja koos klassikaaslastega!

FESTIVALI KÜLASTAMINE ON KÕIGILE TASUTA!

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss – tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2020, II vooru pääsenud 100 tööd selguvad 20. märtsiks. Autasustamine 15. aprillil
Algkooliõpilaste uurimisprojektide esitamise tähtaeg on 20. veebruar, festivalile pääsejad selguvad 15. märtsil. Võidavad kõik!
Õpilasleiutajate riiklik konkurss – tööde esitamise tähtaeg oli 2. detsember. Autasustamine 14. aprillil kell 14 õpilaste teadusfestivalil.

*******

Videoülevaade festivalist
Videoülevaade festivalist õpetajale 🙂

Uus programm ei ole veel valmis, aga toimuvast saate aimu 2019. aasta festivali teatmikust “Õpilaste teadusfestival 2019”

FESTIVALIL

 • esinevad stendiettekannetega  õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, st toimub konkursi II voor, milles valitakse välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad, mida annavad välja erinevad asutused. Ka külastajad saavad sõna sekka öelda ja oma lemmiku valida!
  Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust: “Õpilaste teadustööde riikliku konkursi kogumik 2019”
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside lapsed;
 • saavad õpilased osaleda töötubades;
 • on õpetajatel võimalus osaleda seminaridel
 • on põnev lavaprogramm, kus esinevad teadlased, ettevõtjad ja toimuvad teadusetendused.

Kes on oodatud festivali külastama?

 • Üldhariduskoolide õpilased, uurimistööde juhendamise ja korraldamisega seotud õpetajad, klassiõpetajad. NB! Õpilasgrupid alates 10st külastajast palume ette registreerida, et teie tulekuks paremini valmis olla.
 • Huviringide õpilased ja juhendajad.
 • Õpilaste pered ja tuttavad.
 • Teadlased ning teadusasutuste ja ettevõtete töötajaid.
 • Kõik, kes on ühel või teisel moel (õpilas)teadusest huvitatud.

Miks tulla?

 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad.
 • Algkooliõpilaste projekte uurides saab selgeks, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.
 • Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti.

Õpilaste teadusfestivali külastamine on TASUTA!

Tähelepanu! Festival on avalik üritus, mida pildistatakse ja osaliselt ka filmitakse. Tehtud fotosid ja videomaterjale kasutavad Eesti Teadusagentuur ja Tartu loodusmaja hiljem oma veebi- ja trükimaterjalides ning jagatakse festivali ajal nii teadusagentuuri kui ka loodusmaja FB-ürituse uudisvoos. Kui te ei soovi, et teid pildistatakse või filmitakse, siis palun andke sellest korraldajatele teada.

Festivali lisainfo:

Margit Lehis, tel 730 0335, mob 520 3270, e-post margit.lehis@etag.ee