Õpilaste teadusfestival

 

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

Õpilaste teadusfestival on koht, kus kohtuvad noored ja teadus. Festival toimub kord aastas aprillikuus.

2021. aasta õpilaste teadusfestival toimub 13.-14. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

FESTIVALIL

 • esinevad stendiettekannetega  õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, st toimub konkursi II voor, milles valitakse välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad, mida annavad välja erinevad asutused. Ka külastajad saavad sõna sekka öelda ja oma lemmiku valida!
  Kõigi 2020. aasta konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust: “Õpilaste teadustööde riikliku konkursi kogumik 2020”
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside õpilased;
 • saavad õpilased osaleda töötubades (eelregistreerumisega);
 • on koolide loov- ja uurimistööde koordinaatoritel  võimalus osaleda seminaril (eelregistreerumisega);
 • on põnev lavaprogramm, kus esinevad teadlased, ettevõtjad ja toimuvad teadusetendused.
 • saab tutvuda vahvamate õpilasleiutajate riiklikule konkursile esitatud tööde näitusega ning elada kaasa konkursi parimate autasustamisele;

Kes on oodatud festivali külastama?

 • Üldhariduskoolide õpilased, uurimistööde juhendamise ja korraldamisega seotud õpetajad, klassiõpetajad. NB! Õpilasgrupid alates 10st külastajast palume ette registreerida, et teie tulekuks paremini valmis olla.
 • Huviringide õpilased ja juhendajad.
 • Teadlased ning teadusasutuste ja ettevõtete töötajad.

Miks tulla?

 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad.
 • Algkooliõpilaste uurimistööde hea tase kinnitab, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.
 • Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti.

Kuidas tulla?

Kohale saate tulla:

 • jalgrattaga (ERM-i juures on jalgrattaparklad);
 • autoga (parkimise täpsem info on toodud ERMi kodulehel);
 • linnaliinibussiga nr 7 (uuri bussiaegu siit).

Tähelepanu! Festival on avalik üritus, mida pildistatakse ja osaliselt ka filmitakse. Tehtud fotosid ja videomaterjale kasutavad korraldajad oma veebi- ja trükimaterjalides ning jagatakse festivali ajal korraldajate FB-ürituse uudisvoos. Kui te ei soovi, et teid pildistatakse või filmitakse, siis palun andke sellest korraldajatele teada.

Festivali lisainfo:

Jaanus Sepp, tel 731 7385, e-post jaanus.sepp@etag.ee