Õpilaste teadusfestival

ÕTF16 veebi päis

 

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

Õpilaste teadusfestival on pidu kõikidele teadushuvilistele – lastele ja õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele jne. Festival toimub kord aastas aprillikuus.

2020. aasta õpilaste teadusfestival toimub 14.-15. aprillil Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.

Avatud külastajatele teisipäeval, 14.04 kell 10-18.00
kolmapäeval, 15.04 kell 10-13, parimate autasustamine algab kolmapäeval kell 14.
Olete oodatud üksi ja koos klassikaaslastega!

FESTIVALI KÜLASTAMINE ON KÕIGILE TASUTA!

Uus programm ei ole veel valmis, aga toimuvast saate aimu 2019. aasta festivali kirjeldusest ja  teatmikust “Õpilaste teadusfestival 2019”

Fotogalerii 2019. aasta festivalist:

– Stendide ala: https://photos.app.goo.gl/RsFRrDcWyC9EpmHN7
– Teaduse populariseerijate tegevused: https://photos.app.goo.gl/fLip9nAqQi3QW93S7
– Õpilaste teadustööde riikliku konkursi autasustamine: https://photos.app.goo.gl/x8PMQfxsxcVRU4N78

FESTIVALIL

 • esinevad stendiettekannetega  õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, st toimub konkursi II voor, milles valitakse välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad, mida annavad välja erinevad asutused. Ka külastajad saavad sõna sekka öelda ja oma lemmiku valida!
  Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust: “Õpilaste teadustööde riikliku konkursi kogumik 2019”
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside lapsed;
 • saavad õpilased osaleda töötubades;
 • on õpetajatel võimalus osaleda seminaridel
 • on põnev lavaprogramm, kus esinevad teadlased, ettevõtjad ja toimuvad teadusetendused.

Kes on oodatud festivali külastama?

 • Üldhariduskoolide õpilased, uurimistööde juhendamise ja korraldamisega seotud õpetajad, klassiõpetajad. NB! Õpilasgrupid alates 10st külastajast palume ette registreerida, et teie tulekuks paremini valmis olla.
 • Huviringide õpilased ja juhendajad.
 • Õpilaste pered ja tuttavad.
 • Teadlased ning teadusasutuste ja ettevõtete töötajaid.
 • Kõik, kes on ühel või teisel moel (õpilas)teadusest huvitatud.

Miks tulla?

 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad.
 • Algkooliõpilaste projekte uurides saab selgeks, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.
 • Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti.

Õpilaste teadusfestivali külastamine on TASUTA!

Tähelepanu! Festival on avalik üritus, mida pildistatakse ja osaliselt ka filmitakse. Tehtud fotosid ja videomaterjale kasutavad Eesti teadusagentuur ja Tartu loodusmaja hiljem oma veebi- ja trükimaterjalides ning jagatakse festivali ajal nii teadusagentuuri kui ka loodusmaja FB-ürituse uudisvoos. Kui te ei soovi, et teid pildistatakse või filmitakse, siis palun andke sellest korraldajatele teada.

Festivali lisainfo:

Margit Lehis, tel 730 0335, mob 520 3270, e-post margit.lehis@etag.ee

*** ****

Videoülevaade festivalist
Videoülevaade festivalist õpetajale 🙂

2018. aasta festival toimus 12.-13. aprillil Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.
Festivali aitas sel aastal keskkonnasõbralikumalt korraldada Tartu Loodusmaja Eesti-Läti koostööprojekti “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused” toel.

KÕIK 2018. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused, sh eriauhindade saajad, auhinnatud algkooliõpilaste projektid ja publiku lemmikud.

************