miks.ee

loodus- ja täppisteadustest, tehnoloogiast ja inseneeriast

ÕPILASELE pakub miks.ee lugemiseks inspireerivaid portreelugusid noortest, kes töötavad põnevatel erialadel ja ametites loodus- ja täppisteaduste või inseneeria ja tehnoloogia (LTT) valdkonnas. LTT pakub väga mitmekesiseid võimalusi ning suur osa tulevikuametitest on just selle temaatikaga seotud. Lisaks artiklitele leiab noorte lehelt põnevat lugemist Rakett69 osalejatest ja saab tuge uurimistöö tegemiseks – portaalis saab tuttavaks Eesti ning Euroopa noortega, kes teinud inspireerivaid ja huvitavaid uurimistöid.
Liitu ka miks.ee Facebooki lehega, mille sihtgrupp on õpilased ja noored, kellele meeldivad põnevad tehnoloogiad, uued lahendused, väljakutsed teadus- ja inseneeriamaailmas. Leheküljel on üle 13 tuhande jälgija: www.facebook.com/tahan.teada.miks

ÕPETAJALE oleme portaali koondanud infot uurimisliku ja probleemipõhise õppe ja teadushuvihariduse kohta, näiteks leiab sealt õpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde lühikokkuvõtted, leiutamise juhendamise materjale ning ettevõtete poolt tulnud uurimisteemasid. Portreelood LTT valdkonnas töötavatest noortest on samuti õpetajale abiks, et piltlikult näidata koolis õpetatava seost töömaailmaga.

PARTNERILE ning kõigile LTT valdkonna populariseerimisest huvitatutele tutvustame portaalis teisi valdkonnas tegutsejaid, teadus- ja tehnoloogiapakti partnerite tegevusi ning kajastame koolide ja ettevõtete koostöö erinevaid võimalusi. Parimate praktikate näiteid leiavad ka kohalike omavalitsuste ja ettevõtete töötajad. Läbi erinevate projektinäidete ja artiklite saavad huvilised mõtteid, kuidas oma tegevustes edasi areneda ning portaalist saab ka infot, kuidas liituda teadus- ja tehnoloogiapaktiga. LTT valdkonna infolevile aitab kaasa sündmuste kalender ja erinevad Facebooki leheküljed:
Teaduse populariseerijate FB grupp https://www.facebook.com/groups/teadpop/
Teadus- ja tehnoloogiapakti FB leht https://www.facebook.com/TeadusJaTehnoloogiapakt

KOOSTÖÖ

Kutsume kõiki huvilisi miks.ee portaaliga koostööd tegema – avaldame artikleid LTT valdkonna tegijate, tegevuste ja projektide kohta. Samuti on võimalik oma üritusi ja sündmusi levitada miks.ee kalendri kaudu. Nii koostöö osas kui ka kalendri kasutajaks saamiseks palun võtta ühendust: miks@etag.ee
miks.ee suvekool Nelijärvel – teaduse populariseerijate suvekoolis õpitakse üksteise kogemusest ja arutletakse ühiste teemade üle nagu teadushuviharidus, koostöö erinevad võimalused ning palju muud. 2018. a suvekool toimub 23.-24. augustil.

MIKS.EE UUDISKIRI

Uudiskirja eesmärk on viia miks.ee portaalis olevat värsket informatsiooni partnerite ja õpetajateni. Kuukirjaga saab liituda portaali jaluses oleva vormi kaudu.

Varasemaid uudiskirju saab vaadata siit:

MIKS.EE SUVEKOOL

Alates 2014. aastast korraldame ka teaduse populariseerijate suvekooli – suvekoolis õpitakse üksteise kogemusest ja arutletakse ühiste teemade üle nagu teadushuviharidus, koostöö erinevad võimalused ning palju muud.

2018. a suvekool toimub 23.-24. augustil!


Lisainfo:

Kairi JärvTeaMe+_lipud_horisontaalne_color
kairi.jarv@etag.ee
tel 731 7385