GEARING-Roles

Eesti Teadusagentuur alustas 1. jaanuaril 2019 osalemist projektis GEARING-Roles. Tegemist on nelja-aastase Horisont 2020 projektiga, kus koostöös kümne partneriga kaheksast Euroopa riigist luuakse kuuele partnerile individuaalsed soolise võrdsuse kavad. 

Soolise võrdõiguslikkuse plaan (edaspidi ka VÕK; inglise keeles Gender equality plan, GEP) on aluseks tegevustele, mille abil sugude vahelist võrdsust saavutada. Antud projektis lähtutakse VÕK-i loomisel European Institute for Gender Equality (EIGE) poolt varasemalt välja töötatud metoodikast GEAR tool (Gender Equality in Academia and Research). GEAR metoodika järgi ei koosne plaan vaid eesmärkidest, vaid kohustab järk-järgult ja olukorda pidevalt hinnates tegevusi ette võtma (define, plan, act and check!). Kuna Eesti kontekstis analoogsed VÕK-i väljatöötamise kogemused puuduvad, pakub antud projektis osalemine läbi rahvusvahelise koostöö võimalusi projektist saadavat kasu maksimeerida. Samuti aitab Eesti Teadusagentuur projektis osalemisega loodetavasti innustada ka Eesti teadusasutusi soolise võrdsuse teemadele rohkem tähelepanu pöörama ja analoogseid plaane koostama. Praeguseks hetkeks on ETAg saanud positiivse tagasiside koostööks neljalt avalik-õiguslikult ülikoolilt.

Projekti elluviimisel lähtutakse sellest, et sooline ebavõrdsus tuleneb suhtumistest, uskumustest ja juurdunud praktikatest, mis loovad organisatsioonides (sh ülikoolides ja mujal) mõlemale sugupoolele stereotüüpsed rollid. Projekti eesmärgiks on seega läbi VÕK-i saavutada struktuurseid muutusi kava koostavas organisatsioonis (läbi sisemiste poliitikate, suhtumiste, organisatsioonikultuuri muutumise), ent ka väliste huvigruppide teavitamine, kaasa mõtlema ja järgnema mõjutamine. Sel eesmärgil on mitmeid alameesmärke: osata paremini soolist ebavõrdsust ja diskrimineerivat käitumist märgata; mõista ja hinnata soolisest võrdsusest tekkivat kasu; julgustada rohkemaid naisi teadlaskarjääri valima ning toetama naisteadlaste karjääri edasist arengut; suurendada (teadusasutuste, teaduse rahastuse üle otsustavate kogude jne) juhtimises osalevate naiste osakaalu ning tähtsustada naiste vajadustega arvestamist otsuste langetamisel; samuti edendada sooga arvestamist teadustöös – uurimisküsimuste püstitamisel, metoodikates, õppekavades.

Kontakt ETAg-is: gearingroles@etag.ee, loone.vilumaa@etag.ee
Projekti koduleht ja üldkontakt: gearingroles.eu, info@gearingroles.com
Jälgi projekti ka sotsiaalmeedias: FacebookTwitterInstagramLinkedIn

PROJEKTI BLOGI:

The leaky pipeline of women in steam a confidence gap Lorena Fernández Álvarez, University of Deusto. (02.04.2019)
A PhD course on gender studies was launched in Portugal M. L. Fonseca, J. McGarrigle, A. Esteves, M. Queiros, University of Lisbon. (10.04.2019)
Gender equality plans: difficulties but also tangible changes Tjaša Cankar, University of Ljubljana. (15.04.2019)
Women and Research in Estoniania Anne Kahru, PhD.  National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Member of the Estonian Academy of Sciences. (10.05.2019)
Interview With Lut Mergaert From Yellow Window Aritz Madaraiga, University of Deusto. (14.06.2019)
Gender In Academia, Research And The Law Aritz Madaraiga, University of Deusto. (28.06.2019)
Mutual Learning And The GEP Design: The Role Of Facilitated Co-Creation And Innovation (12.07.2019)
Gender Equality Plans, The Charter & Code And EURAXESS Xavier Eekhout, FECYT. (05.09.2019)
It Takes A Village To Raise A – Gender-Sensitive – Teacher! Sabancı University. (13.09.2019)
Women In Technology: From Dream To Reality Fatima Zohra Benhamida, Higher National School of Computer Science, Algiers. (27.09.2019)
GEARING-Roles: First Annual Conference On Recruitment, Retention And Career Progression Of Women In Academia  University of Lisbon. (04.10.2019)
Implementing A GEP: The Journey Towards Gender Equality In Marine Science In Estonia Tiit Kutser, Tartu Ülikool. (18.10.2019)
Can More Role Models For Girls Now Resolve The Gender Leadership Gap In The Future? Michele Paule, Oxford Brookes University. (19.11.2019)
Women At The University Of Ljubljana – 100 Years University of Ljubljana. (28.11.2019)
First GEARING-Roles Annual Conference On Recruitment, Retention And Career Progression Of Women In Academia (12.12.2019)
Another Perspective On Gender Equality Alain Denis, Lut Mergaert, YellowWindow. (18.12.2019)
GEARING Role’s First Podcast Episode (27.12.2019)
A new decade for Gender Equality: reflections on the past 10 years,  Olivia Iannelli, Trilaterial Research. (31.01.2020)
International Day of Women and Girls in Science: How can we promote gender equality in STEM, Olivia Iannelli, Trilaterial Research. (11.02.2020)
GEARING Role’s second podcast episode – Concha Monje Micharet and Ana Freire. Ada Byron Award 2019 (10.03.2020)
Open transparent and merit-based recruitment European Commission guidelines under the Gender Equality lenses. Some first GEARING-Roles results, Xavier Eekhout, FECYT. (11.03.2020)
Be a Lady: The Manual of the Impossible, Agostina Allori, YellowWindow. (06.04.2020)
Gender Roles in the framework of COVID 19, María López Belloso, University of Deusto (13.04.2020)
A shorter working week – what about women?, Kate Clayton-Hathway, Louise Grisoni, Centre for Diversity Policy Research and Practice, Oxford Brookes University (29.04.2020)
Bringing women scientists to the fore, Loone Vilumaa, Eesti Teadusagentuur (13.05.2020)