Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

Teadustöö tugevus

  1. töö tase ja olulisus teadusele või selle rakendustele, sh autori publikatsioonide tase (kui need on tööle lisatud);
  2. autori sisuline asjatundlikkus (analüüsi põhjal tehtud järelduste selgus ja originaalsus, töö teoreetiline põhjendatus);
  3. (kaasaegsete) meetodite valdamine, meetodite valiku põhjendatus;
  4. tehtud töö põhjalikkus;
  5. töö struktuur (läbimõeldus, viimistletus, ülesehituse loogilisus).

Töö tugevad küljed ja nõrgad küljed
Töö praktilised väärtused

Huvide konflikti vältimine

Kõik hindamiskomisjoni liikmed allkirjastavad enne hindama asumist huvide konflikti vältimise deklaratsiooni, milles nad loetlevad üles tööd, mille suhtes neil on huvide konflikt ning need tööd antakse hinnata teistele komisjoni liikmetele. Otsustuskoosolekul lahkub huvide konfliktiga komisjoni liige vastava kategooria tööde arutelu ajaks ruumist.

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi hindamiskomisjon:

Eesnimi Perekonnanimi
1 Kaur Alasoo Tartu Ülikooli bioinformaatika lektor, arvutiteaduse instituut;
2 Külli Jaako Tartu Ülikooli farmakoloogia kaasprofessor, bio- ja siirdemeditsiini instituut;
3 Linda Kaljundi  Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor;
4 Evelyn Kiive  Tartu Ülikooli eripedagoogika professor, haridusteaduste instituut;
5 Marco Kirm Tartu Ülikooli füüsika instituudi eksperimentaalfüüsika professor; akadeemik ja Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemia esindaja
6 Marina Kritševskaja  Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor;
7 Maria Kuhtinskaja  Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent;
8 Kadri Kõiv  Tartu Ülikooli psühhiaatrilise geneetika teadur, genoomika instituut;
9 Triin Lauri  Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku poliitika dotsent;
10 Uku Lember  komisjoni esimees; Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi direktor;
11 Natalia Levenko  Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektor
12 Karmen Lust Tartu Ülikooli füüsikalise ja elektrokeemia kaasprofessor, keemia instituut;
13 Ene Maasik  Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi eripedagoogika dotsent;
14 Katrin Mandra Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert;
15 Lauri Mälksoo Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali esindaja;
16 Martin Mölder Tartu Ülikooli võrdleva poliitika teadur, Johan Skytte poliitikauuringute instituut;
17 Peeter Normak  Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi direktor;
18 Sven Nõmm  Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna tarkvarateaduse instituudi vanemteadur;
19 Signe Opermann  Tartu Ülikooli meediasotsioloogia teadur, ühiskonnateaduste instituut;
20 Nele Põldver  Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia teadur, psühholoogia instituut;
21 Kristiina Rull  Tartu Ülikooli sünnitusabi, günekoloogia ja geneetika professor, kliinilise meditsiini instituut;
22 Silvi Salupere  Tartu Ülikooli semiootika lektor, filosoofia ja semiootika instituut;
23 Karin Sein  Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, õigusteaduskond;
24 Kalev Sepp  Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor;
25 Ivar Sibul  Eesti Maaülikooli dendroloogia ja metsaentomoloogia kaasprofessor;
26 Oive Tinn Tartu Ülikooli geoloogia kaasprofessor, ökoloogia ja maateaduste instituut;
27 Raili Torga Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur uurimistoetuste osakonna koordinaator
28 Siim Tuksam  Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna teadur, dotsent;
29 Toivo Tähemaa Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor;
30 Allan Vurma Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor.
Eripreemiad
31 Kristiina Kütt Siseministeeriumi teadusnõunik
32 Jüri Lember Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees; kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse nõukogu liige
33 Heddi Lutterus Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler
34 Lauraliisa Mark Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik
35 Allan Puur Sihtasutuse Pere Sihtkapital nõukogu liige, Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor
36 Erle Rikman Välisministeeriumi teadusnõunik
37 Maili Roio Muinsuskaitseameti allveearheoloogianõunik
38 Andro Truuverk Kliimaministeeriumi teadusnõunik
39 Reelika Vahopski Rahandusministeeriumi teadusnõunik.

 

 

Hindamiskomisjoni koosseis aastateks 2023-2026 käskkiri nr 1.1-2/23/274
Lisaks hindamiskomisjonile annavad töödele eelnevalt oma sõltumatu hinnangu ka vastava valdkonna retsensendid.