Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

Teadustöö tugevus

  1. töö tase ja olulisus teadusele või selle rakendustele, sh autori publikatsioonide tase (kui need on tööle lisatud);
  2. autori sisuline asjatundlikkus (analüüsi põhjal tehtud järelduste selgus ja originaalsus, töö teoreetiline põhjendatus);
  3. (kaasaegsete) meetodite valdamine, meetodite valiku põhjendatus;
  4. tehtud töö põhjalikkus;
  5. töö struktuur (läbimõeldus, viimistletus, ülesehituse loogilisus).

Töö tugevad küljed ja nõrgad küljed
Töö praktilised väärtused

Huvide konflikti vältimine

Kõik hindamiskomisjoni liikmed allkirjastavad enne hindama asumist huvide konflikti vältimise deklaratsiooni, milles nad loetlevad üles tööd, mille suhtes neil on huvide konflikt ning need tööd antakse hinnata teistele komisjoni liikmetele. Otsustuskoosolekul lahkub huvide konfliktiga komisjoni liige vastava kategooria tööde arutelu ajaks ruumist.

Huvide konflikti vältimise deklaratsiooni vorm

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi hindamiskomisjon:

 1. Riina Aav – komisjoni esinaine, Tallinna Tehnikaülikool, matemaatika-loodusteaduskonna keemiainstituudi dotsent;
 2. Jaan Aarik – Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik; Tartu Ülikool, Füüsika Instituudi kiletehnoloogia labori juhataja;
 3. Krista Kodres – Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor;
 4. Tiiu KullEesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi elurikkuse ja loodusturismi õppetooli professor;
5. Tõnu Laas –
Tallinna Ülikool, matemaatika ja loodusteaduste instituudi rakendusfüüsika professor;
 6. Uku Lember – Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor;
 7. Peeter Normak – Tallinna Ülikool, informaatika instituudi direktor, professor;
 8. Mati Roasto – Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juht;
 9. Hannes Palang – Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor;
10. Erle Rikmann – Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia teadur; Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik;
11. Kristiina Rull – Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi sünnitusabi ja günekoloogia dotsent; bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese geneetika uurimisgrupi  vanemteadur
12. Külli Sarapuu – Tallinna Tehnikaülikool, R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi dotsent;
13. Kalev Sepp – Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli professor
14. Pire Teras – Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osakonna eesti murrete dotsent;
15. Toomas Vaimann – Tallinna Tehnikaülikool, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur;
16. Eero Vainikko – Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi hajussüsteemide õppetooli juhataja, hajussüsteemide professor;
17. Pille Pikker – Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna peaekspert;
18. Terje Tuisk – Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, teaduse populariseerimise osakonna juhataja;
19. Ivar Annus – Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi vanemteadur;
20. Oliver Lukason – Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse ja rahanduse vanemteadur;
21. Allan Olspert – Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur;
22. Rene Värk – Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse dotsent.

Hindamiskomisjoni moodustamise käskkiri

Hindamiskomisjoni muutmise käskkiri

Lisaks hindamiskomisjonile annavad töödele eelnevalt oma sõltumatu hinnangu ka vastava valdkonna retsensendid.