Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

Teadustöö tugevus

  1. töö tase ja olulisus teadusele või selle rakendustele, sh autori publikatsioonide tase (kui need on tööle lisatud);
  2. autori sisuline asjatundlikkus (analüüsi põhjal tehtud järelduste selgus ja originaalsus, töö teoreetiline põhjendatus);
  3. (kaasaegsete) meetodite valdamine, meetodite valiku põhjendatus;
  4. tehtud töö põhjalikkus;
  5. töö struktuur (läbimõeldus, viimistletus, ülesehituse loogilisus).

Töö tugevad küljed ja nõrgad küljed
Töö praktilised väärtused

Huvide konflikti vältimine

Kõik hindamiskomisjoni liikmed allkirjastavad enne hindama asumist huvide konflikti vältimise deklaratsiooni, milles nad loetlevad üles tööd, mille suhtes neil on huvide konflikt ning need tööd antakse hinnata teistele komisjoni liikmetele. Otsustuskoosolekul lahkub huvide konfliktiga komisjoni liige vastava kategooria tööde arutelu ajaks ruumist.

Huvide konflikti vältimise deklaratsiooni vorm

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi hindamiskomisjon:

Jrk Eesnimi Perenimi Ametinimetus
1 Hannes Palang komisjoni esimees; Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor;
2 Viktor Abramov Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi geomeetria ja topoloogia professor;
3 Toomas Esperk Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi selgrootute zooloogia dotsent;
4 Angela Ivask Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika professor;
5 Anti Kalda Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi farmakoloogia ja kliinilise farmakoloogia professor;
6 Linda Kaljundi Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi kultuuriajaloo professor;
7 Marco Kirm Tartu Ülikooli füüsika instituudi eksperimentaalfüüsika professor, akadeemik;
8 Tormi Kotkas Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna koordinaator;
9 Tiiu Kull Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi elurikkuse ja loodusturismi õppetooli professor;
10 Jüri Lember Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees, kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse nõukogu liige;
11 Uku Lember Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor;
12 Rain Mikser Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi vanemteadur;
13 Lauri Mälksoo Tartu Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik;
14 Martin Mölder Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika teadur;
15 Peeter Normak Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi direktor;
16 Allan Olspert Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi sihtrahastusega vanemteadur;
17 Eduard Petlenkov Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituudi professor;
18 Pille Pikker Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert;
19 Nele Põldver Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia teadur;
20 Siim Raie Muinsuskaitseameti peadirektor;
21 Marit Rebane Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektor;
22 Erle Rikmann Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik;
23 Kristiina Rull Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese molekulaargeneetika vanemteadur, kliinilise meditsiini instituudi sünnitusabi ja günekoloogia dotsent;
24 Ivar Sibul Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli dotsent;
25 Pire Teras Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti foneetika dotsent;
26 Toomas Vaimann Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur;
27 Kaspar Valgepea Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi gaasfermentatsiooni tehnoloogiate vanemteadur.

Hindamiskomisjoni moodustamise käskkiri

Lisaks hindamiskomisjonile annavad töödele eelnevalt oma sõltumatu hinnangu ka vastava valdkonna retsensendid.