Hindamine

Taotluste hindamiskriteeriumid

Konkursile esitatud taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel skaalal 0-5:

  1. Taotluse eesmärkide ja tegevuste vastavus projektikonkursi eesmärkidele.
  2. Taotluse eelarve põhjendatus, kulutuste seostatus eesmärkide saavutamisega.
  3. Sihtgruppide kaasatus ja tegevuse mõju ühiskonnale, sh valitud meetodite ja tegevuste mõjusus ja asjakohasus.
  4. Projekti meeskonna ja kaasatud ekspertide kompetents ning varasemad kogemused teaduse populariseerimisel.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur.

Hindamiskomisjon 2019

Terje Tuisk – Eesti Teadusagentuuri Teaduse populariseerimise osakonna juhataja, komisjoni esinaine
Pille Pikker – Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert
Imbi Henno – Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse osakonna peaekspert
Signe Granström – Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse osakonna peaekspert
Aire Koik – Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant
Kristi Raudmäe – Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert
Anu Reinsalu – Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert
Piret Ehrenpreis – Eesti Teadusagentuuri kommunikatsioonispetsialist
Janika Ruusmaa – Eesti Teadushuvihariduse Liit, juhatuse liige
Kertu Saks – Eesti Kultuurkapitali juhataja
Liisa Puusepp – Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik
Piret Suurväli – Eesti Teaduste Akadeemia peaspetsialist