Hindamine

Taotluste hindamiskriteeriumid

Konkursile esitatud taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel skaalal 0-5:

  1. Taotluse eesmärkide ja tegevuste vastavus projektikonkursi eesmärkidele.
  2. Taotluse eelarve põhjendatus, kulutuste seostatus eesmärkide saavutamisega.
  3. Sihtgruppide kaasatus ja tegevuse mõju ühiskonnale, sh valitud meetodite ja tegevuste mõjusus ja asjakohasus.
  4. Projekti meeskonna ja kaasatud ekspertide kompetents ning varasemad kogemused teaduse populariseerimisel.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur.

Hindamiskomisjon 2021

Annely Allik – Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja, komisjoni esinaine
Pille Pikker – Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik
Imbi Henno – Haridus- ja teadusministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna peaekspert
Aire Koik – Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant
Kristi Raudmäe – Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert
Riin Tamm – Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja
Siim Lepik – Eesti Teadusagentuuri Research in Estonia tegevuste juht
Janika Ruusmaa – Eesti Teadushuvihariduse Liitu juhatuse liige
Kertu Saks – Eesti Kultuurkapitali juhataja
Liisa Puusepp – Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik
Piret Suurväli – Eesti Teaduste Akadeemia kantselei juhataja