Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

Konkursi korraldamise õiguslikud alusdokumendid

2021. a teaduse populariseerimise projektikonkurss on väljakuulutamise ootusel. Projektitaotluste esitamise tähtaeg  oli 2. märts (kell 23.59) 2021.

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

Konkursi eelarve 2021. aastal on 205 847 eurot.  Tulemused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga 29.04.2021 nr 1.1-2/21/112.

Taotletavale summale ülem- ega alampiiri ei ole, samuti puuduvad piirangud abikõlblike kulude kohta.

Täpsem info alalehel konkursil osalemine

The Open Call for Science Communication projects, 2021

 

Lisainfot saab küsida:

Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)